Skip to content

1977/78 Stari trg – 7. c razred

10. 08. 2023

Ti učenci so na predmetni stopnji kar trikrat zamenjali razrednika. V petem razredu jih je vodila Boža Grmek, v šestem in sedmem razredu Milan Batis, v osmem pa jih pospremila do konca Irena Šfiligoj. Vsi trije so bili predmetni učitelji biologije in kemije. Boža in Milan sta na šoli poučevala krajši čas, Irena pa je tu delala do upokojitve.

Slikani so pred staro šolo. Zadaj se dviga Ulaka, v sredini se vidi veličasten spomenik padlim žrtvam NOV.

Predmetni učitelj Milan Batis, rojen v Ljubljani 12. 6. 1947, se je zaposlil na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg 1. 9. 1976 in je tu poučeval biologijo in kemijo do 31. 8. 1978. Delovno razmerje je končal, ker je dobil zaposlitev drugje.

  • Zadnja vrsta: Janez Špeh (Šmarata), Tomaž Kvaternik (Šmarata), Viktor Baraga (Kozarišče) in Ivan Veselko (Pudob).
  • Srednja vrsta: Anton Ravšelj (Kozaršče), Anton Prevec (Iga vas), Danica Avsec (Pudob), Jožica Urbiha (Podgora) in Ivanka Strle (Podgora).
  • Sedita Liljana Fajdiga (Pudob) in Renata Kočevar (Pudob).

  • Zadnja vrsta: Anton Mlakar (Pudob), Janez Strle (Iga vas), Janez Palčič (Vrhnika) in Miran Zgonc (Viševek).
  • Srednja vrsta: Marjana Mlakar (Iga vas), Romana Šumrada (Pudob), Igor Sterle (Kozarišče), Franci Kraševec (Vrhnika), Janez Strle (Kozarišče) in razrednik Milan Batis.
  • Sedijo: Marjetka Andrejčič (Kozarišče), Brigita Kočevar (Šmarata), Brigita Sterle (Kozarišče) in Tatjana Kandare (Šmarata).

Viri:

  • Marjana Žagar

Kraj: Stari trg
Datum: pomlad 1978
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Osnovna šola Stari trg
Skenirano: 10. 5. 2023
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: