Skip to content

1941 Cerknica – Recepti

13. 09. 2023


Dr. Stanko Pušenjak je izdal recept za karkoli že. Upam, da so znali v lekarni prebrati. Izdan je bil 1. avgusta 1941. Pacient je zdravila dvignil v lekarni v Logatcu, ki je na recept pritisnila tudi svoj žig.

Lekarna v Logatcu je pripadala Janezu Kristanu. Odprl jo je leta 1928 v Serinijevi hiši poleg železniške postaje. Leta 1939 jo je preselil v novo hišo Janeza Kristana. Obsegala je 96 kvadratnih metrov. Obratovala je do nacionalizacije leta 1949. Nekdanji lastnik je od tedaj v njej delal kot državni uslužbenec. Leta 1972 so lekarno preselili v prostore novega zdravstvenega doma. Pri selitvi se je ohranila celotna oprema. Danes je predstavljena kot muzejska zbirka v prostorih današnje logaške lekarne.

Janez Kristan se je rodil 4. januarja 1894 v Mengšu, umrl 28. januarja 1975. Pokopan je na ljubljanskih Žalah. Leta 1919 se je vrnil iz italijanskega ujetništva in sklenil študirati farmacijo v Zagrebu. Še kot študent je prvo pripravniško delo opravljal v Ljubljani. Delal je tudi v Kamniku, v vojaški lekarni v Neaplju, Kranju, Ljubljani in Litiji. Študij je zaključil leta 1922. Leta 1927 mu je lekarniška zbornica podelila koncesijo in naslednje leto je odprl svojo lekarno. Med vojno je pomagal partizanom z zdravili in živili. Znal je pomagati tudi živalim. Marsikatero sestavino za svoje recepture je pridobil iz narave.

Recept za zdravila je napisala dr. Božena Merljak-Lušicky. Rodila se je 7. julija 1904 v Batujah, kdaj in kje je umrla ni znano. Medicinsko fakulteto je sprva obiskovala v Ljubljani, končala pa v Zagrebu. Leta 1938 je napravila izpit iz interne medicine in bila imenovana za asistentko na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Senat medicinske fakultete v Ljubljani jo je leta 1943 imenoval za docentko interne medicine, Pokrajinska uprava Ljubljana imenovanja ni potrdila. Med vojno je vodila terenski odbor OF na interni kliniki v Ljubljani. Leta 1945 so jo zaprli. Po vojni je delo nadaljevala v Valdoltri in leta 1951 prejela naziv primarija. Od leta 1954 sta s soprogom živela v Sarajevu in Mostarju. Leta 1962 se je upokojila. Odlikovali so jo z Redom bratstva in enotnosti s srebrnim vencem, Redom zaslug za narod s srebrnim vencem, Redom dela z zlatim vencem, nagrado 14. Februar-srebrno plaketo mesta Mostar. Štirinajstega februarja praznujejo dan osvoboditve Mostarja izpod fašizma.

Zdravilo so izdali v lekarni Karnelutti (tudi Carnelutti) v Cerknici. Magister farmacije Ivan Karnelutti je dobil koncesijo za opravljaje lekarniške dejavnosti leta 1922. Leto kasneje je odprl lekarno na Mali gasi v Cerknici. Rodil se je konec 19. stoletja. Študiral je v Pragi. Po študiju je z očetovo pomočjo odprl lekarno v Borovljah. Iz avstrijske vojske je dezertiral in se priključil Srbom. V spopadu so ga Avstrijci ujeli in poslali v kazenski bataljon na Soško fronto. Po plebiscitu leta 1920 se je preselil v Ljubljano. Bil je pristaš Sokolskega društva v Cerknici. Umrl je leta 1951.

 

Viri:

Kraj: Cerknica, Logatec
Datum: 1941, 1947
Avtor: dr. Pušenjak, dr. Božena Merljak-Lušicky
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 27. 3. 2023
Oblika: 4 dokumenti

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: