Skip to content

Stari trg 1981/82 – Valeta

5. 10. 2023
tags:


Valeta je. Poglejte nas, smo 8.a in 8.b in piše se šolsko leto 1981/82. Smo kot velik pisan šopek, ki ga povezujejo ravnatelj Anton Zigmund in razredničarki Irena Šfiligoj in Fani Ambrož. Tako govorijo te zgovorne oči, ki zrejo v nas. Nekdo od teh učencev je takrat zapisal.

Danes smo veseli, obenem pa nam je hudo, ker se poslavljamo od šole, v kateri smo se naučili veliko koristnega za življenje, poslavljamo se od vas učiteljev, ki smo vas imeli po svoje radi, poslavljamo se od sošolcev in sošolk, s katerimi smo osem let delili dobro in zlo. Na vse pa nas vežejo bridke in vesele urice. Razkropili se bomo povsod in vsak bo skušal doseči svoj cilj. Smo oblak, ki pluje po nebu, pa pride veter in ga razkropi. Iz enega jih naenkrat nastane več. Toda ali se bodo ti oblaki še kdaj srečali da, mogoče ne, toda osnovne šole se bomo vedno spominjali in dejali: Res, bilo je lepo. Učitelji ohranite nas v lepem spominu.

Spominska fotografija je nastala na stopnicah, ki so takrat vodile v vrtec in na razredno stopnjo. Na desni je zdravstveni dom, lekarne takrat še ni bilo. Če bi slika nastala danes, bi bila lekarna čez cesto za učenci. V ozadju so stanovanjski bloki, na levi med sadnim drevjem pa se svetlika Žurgova hiša.

Le malo je tako pomembnih življenjskih mejnikov, kot je valeta. To je poslovilna družabna prireditev ob zaključku šolskega leta, nekakšen prvi mejnik, ko otrok postane mladostnik in vstopa v svet polnoletnih sovrstnikov in odraslih. Na ta nepozaben dan se pripravljajo devetošolci, nekoč osmošolci, starši in celoten učiteljski zbor. Beseda valeta izhaja iz latinščine (valete – srečno). To je pomemben korak za vsakega šolarja iz otroških let v bolj zrelo obdobje srednje šole. Zgodi se samo enkrat, zato se nanj dobro pripravijo.

Tudi naši osmošolci so začeli s skrbnim načrtovanjem. Kdaj, kje in kako bodo izpeljali prireditev. Najbolj so se izkazali na literarnem področju, saj so napisali veliko zgodb in pesmi o razredni skupnosti, o učiteljih, o utripu življenja na šoli ter ob tej priložnosti izdali bilten. Razumevanje med seboj, solidarnost, medsebojna pomoč predvsem pri spraševanju in prepisovanju domačih nalog, igrivost, hudomušnost, nagajivost so rdeča nit, ki povezuje njihove napisane misli.

Na ceremonialnem delu valete so se s hudomušnimi pesmimi poslovili od vsakega učitelja (učiteljice), ki jih je poučeval(a) in jim priznali marsikatero neumnost, ki so jo ušpičili med šolanjem. Valeta se je odvijala v šolski telovadnici. Vabljeni so bili: učiteljski zbor, delavci na šoli, starši in njihovi sorojenci. Imeli so uradni in ceremonialni del programa. Ustvarili so zabavno prireditev, saj so bili radoživi, polni mladostnega elana in marsikatera mamica ali oči sta potočila solzo ob pogledu na svojo odraščajočo hčer ali sina. Po skupnem delu so šli starši domov, sami pa so se zabavali in plesali ob glasbi iz gramofona do desete ure in se še sami odpravili večinoma peš proti domu.

Valeta je svečana prireditev in temu primerna so tudi oblačila. Naši valetanti so lepo poskrbeli, da so bila oblačila svečana, saj o tem priča fotografija. To ni samo razkazovanje, pomembno je, kako so oblečeni, kajti lepe vtise odnesejo le tisti, ki se dobro počutijo v svoji koži. Veliko pomeni tudi znanje plesnih korakov. Dvigne jim samozavest, ki pomaga pri izvedbi nepozabnega dne.

Prisotna sem bila na več valetah. Vedno so se valetanti maksimalno potrudili pri izvedbi programa, v oblačilih so blesteli, le stil je bil drugačen, saj se modni trendi stalno spreminjajo.

 • Čepijo: Matjaž Čelhar (Stari trg), Franci Kočevar (Pudob) in Toni Perušek (Podcerkev).
 • Druga vrsta: razredničarka 8.a Irena Šfiligoj (Stari trg), Božena Sterle (Vrhnika), Zdravka Zrimšek (Stari trg), Armida Kandare (Lož), Jana Ovsec (Knežja Njiva), Mateja Zgonec (Lož), Joža Troha (Babno Polje) in Magda Kranjc (Podlož).
 • Tretja vrsta: razredničarka Fani Ambrož (Stari trg), Tatjana Kočevar (Stari trg), Ana Mateja Rupnik (Lož), Stanka Mlakar (Stari trg), Andreja Lavrič (Lož), Branka Poje (Lož), Majda Benčina (Nadlesk) in Damjana Lekan (Pudob).
 • Četrta vrsta: Marija Okoliš (Nadlesk), Danica Truden (Nadlesk), Andreja Sterle (Kozarišče), Peter Žnidaršič (Stari trg), Janja Hiti (Kozarišče), Nataša Kraševec (Markovec) in Robertina Sterle (Lož).
 • Zadnja vrsta: Rajmund Sterle (Stari trg), Ludvik Gerl (Kozarišče), Emil Kumer (Lož) in Uroš Mlakar (Lož).

 • Čepijo: Leon Sterle (Podgora), Marko Mlakar (Viševek), Anton Veber (Babno Polje), Janez Sterle (Kozarišče), Darko Razdrih (Vrhnika), Damjan Nared (Lož) in Miran Zakrajšek (Stari trg).
 • Druga vrsta: Alenka Sterle (Stari trg), Dragica Mulec (Viševek), Jožica Škrbec (Dolenje Poljane), Nataša Kočevar (Sveta Ana), Ana Kotnik (Vrh), Boris Koren (Podcerkev), Janez Poje (Podcerkev in ravnatelj Anton Zigmund (Stari trg).
 • Tretja vrsta: Magda Lekšan (Pudob), Vida Šoštarič (Babno Polje), Branka Zbašnik (Dane), Pavel Okoliš (Nadlesk) in Matjaž Žnidaršič (Stari trg).
 • Četrta vrsta: Iris Bukor (Stari trg), Ivo Poje (Lož), Jože Lekšan (Klance), Janez Kandare (Šmarata) in Stojan Žnidaršič (Markovec).
 • Zadnja vrsta: Tone Šepec (Stari trg), Janez Ravšelj (Markovec) in Darko Kandare (Dane).

Slovarček:

 • valetanti: učenci na valeti, ki so končali osnovno šolo

Viri:

 • Andreja Ravšelj, Janja Herblan

Kraj: Stari trg
Datum: junij 1982
Avtor: Jože Žnidaršič mlajši
Zbirka: Osnovna šola Stari trg
Skenirano: 10. 5. 2023
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d