Skip to content

1971 Ravbarkomanda – Cestni kamniti nadvoz

14. 11. 2023


Leta 1971 je bila gradnja avtoceste Vrhnika-Postojna v polnem zamahu. Med Uncem in Postojno je večji del gradbišča potekal vzporedno z železniško progo Ljubljana-Sežana. Na Ravbarkomandi je bil v nasipu avtoceste zgrajen cestni podvoz, ki se še danes navezuje na cestni nadvoz nad železniško progo.

Vsi, ki smo se kdaj peljali z Unca po stari cesti v Postojno, smo prečkali ta obokani kamniti cestni nadvoz na Ravbarkomandi. Vse do konca oktobra 2022, ko je bil porušen, na njegovem mestu pa je zrasel nov armiranobetonski nadvoz.

Južna železnica je, če so le lokalne razmere in relief terena omogočale, gradila tipske infrastrukturne objekte, kot so bili nadvozi, podvozi, prepusti, objekti na postajah, čuvajnice ipd. S tem je poenostavila kasnejše vzdrževanje in pocenila gradnjo. Tudi kamniti cestni nadvozi pri tem niso bili izjema. Grajeni so bili po principu velba in večinoma samo iz klesanega kamna, brez kakršnihkoli jeklenih armatur. Velb dejansko nosi samega sebe in še veliko večjo obremenitev nad seboj.


Kamniti cestni nadvozi, kot je bil ta na Ravbarkomandi, so se gradili tam, kjer je bila potreba po prehodu železniške proge, a je bila ta v useku in je bil zato prehod izveden izvennivojsko. Izvennivojsko križanje ceste in železnice je namreč najboljša možna rešitev za oba transportna sistema. Med Ljubljano in Sežano je bilo kar nekaj teh tipskih nadvozov, razlika med njimi je bila predvsem v širini cestišča. Med Rakekom in Postojno je bil to edini obokan kamniti nadvoz za cestna vozila. Njemu podoben se še vedno nahaja med Ivanjim selom in Rakekom. Razlika je le v širini cestišča in na Ravbarkomandi je vsaj dvakrat širši od tistega pri Ivanjem selu.


Po kilometraži z Dunaja se je nahajal v kilometru 492.886, po kilometraži iz Beograda (obvoz okoli Borovnice) pa v km 629.835. Od postaje Rakek je bil oddaljen 8,6 km, od Postojne (nemško Adelsberg) pa 3 km.

Kdaj je bil kamniti nadvoz zgrajen, ni natančno znano. Lahko da skupaj z Južno železnico leta 1856, lahko kakšno leto prej, ali pa nekaj let kasneje. Preko tega nadvoza je še med prvo svetovno vojno potekala glavna prometnica med Ljubljano, Planino in Postojno, dokler ni bil zgrajen znameniti cestni usek na Ravbarkomandi, ki poteka vzporedno z železnico.

Če že ne vemo točne letnice gradnje nadvoza, pa se zagotovo ve datum njegove rušitve, to je bilo med prazniki konec oktobra 2022. Med rušenjem je morala biti popolna zapora proge Rakek-Postojna, predtem je bilo treba odstraniti še električno vozno mrežo. Popolne zapore proge se prakticirajo predvsem med prazniki in vikendi, ko je zmanjšan obseg potniških in tovornih vlakov. S tem se nekoliko omilijo ovire v železniškem prometu.

Kamniti nadvoz so uničili predvsem težki gozdarski tovornjaki z lesom, ki so preko njega neprestano vozili les iz Javornikov in okoliških gozdov. Njegovi graditelji si najbrž niso predstavljali, da se bodo preko nadvoza vozili tudi 40-tonski tovornjaki. Vzrok za potrebno rušitev je bilo tudi dejstvo, da ni zagotavljal ustreznega železniškega svetlega profila. Projektanti so zato izdelali načrte novega nadomestnega armiranobetonskega nadvoza. Kar nekaj mesecev so ga gradili, dokončno pa je bil zgrajen v drugi polovici leta 2023. V času rušitve in gradnje je bil cestnim vozilom zagotovljen obvoz po lokalni cesti mimo avtocestnega bencinskega servisa na Ravbarkomandi.


Ker načrtov o kamnitem nadvozu v arhivih ni bilo mogoče dobiti, je projektant na osnovi terenskih meritev zrisal načrt obstoječega stanja pred porušitvijo. Na levi strani je cesta proti Rakovem Škocijanu/Uncu, na desni proti Postojni/Planini, pogled pod nadvozom pa je v smeri Postojne.

Slovarček:

  • velb: obok

Viri:

  • IGIKON projektiva in svetovanje: Izvedbeni načrt nadomestne gradnje nadvoza čez železnico pri Ravbarkomandi, september 2021

Kraj: Ravbarkomanda
Datum: 17. 7. 1971
Avtor: Radivoj Pleterski
Zbirka: Karel Rustja
Skenirano: 10. 12. 2014, 5. 11. 2023
Oblika: fotografija, 2 dokumenta

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: