Skip to content

1915 Galicija – Vzhodno bojišče

13. 08. 2020

Slika je nastala leta 1915 nekje v Galiciji. Pred barako so škafi in kotel, iz katerega se kadi para. V kotlu se kuha nekaj za pojest ali pa umazane obleke. Glede na razmere, ki so bile na bojišču katastrofalne, so vojaki lepo urejeni.

več..

1954 Stari trg – Prvomajska budnica in parada

12. 08. 2020


Kakšen dogodek! Nekaj krasnih slik z ohranjenih negativov Vinka Tonija pričara prvomajsko vzdušje leta 1954 v Starem trgu.

več..

1937 Bogomila – Praznovanje velike noči

11. 08. 2020

Financarji, ki so službovali v Bogomili, so si za veliko noč leta 1937 z ženami omislili praznovanje v naravi. Založili so se s hrano in dvema flaškonoma vina, pa še igralne karte so imeli in po veselih obrazih je sklepati, da so bili dobro razpoloženi.

več..

Cerknica 1966/67 – 6. a razred

10. 08. 2020

  V šolskem letu 1966/67 se je slikalo 23 učencev 6.a razreda pred osnovno šolo Cerknica. Z njimi sta se slikala tudi učiteljica Marija Hlebec in razrednik Gregor Logar. V tem šolskem letu sta jih spremljala kar dva razrednika. V prvem polletju je bila to Marija Lavrenčič in v drugem polletju je bil to Gregor Logar.

več..

Cerknica – Razglednice Jerneja Malovrha (5)

9. 08. 2020

1389 Glava kneza Lazarja

Slika predstavlja s svetniškim sijem obdano glavo kneza Lazarja, ki so jo potegnili iz vodnjaka. Naslikal jo je Milenko Gjurić (Đurić), rojen 1894 v Zemunu, umrl leta 1945 v Zagrebu. Študiral je na umetniški šoli v Zagrebu in na akademiji v Pragi. Leta 1918 je postal profesor dekorativnega slikarstva na obrtni šoli v Zagrebu. Ustvarjal je tudi olja, akvarele in v različnih grafičnih tehnikah. Razstavljal je doma in v inozemstvu. Leta 1919 je ustanovil časopis Grafična umetnost in bil tudi njegov urednik.

več..

1957 Cerknica — Vojaške vaje

8. 08. 2020

Zanimivo fotografijo mi je prinesel gospod Jožef Brence iz Cerknice. Tudi naslednje besedilo je napisal Jožef.

več..

1952 Volčje – Športni dan

7. 08. 2020

 Na hrbtni strani fotografije piše: Pri studencu vasi Volčje, 27. 6 / 39, foto: ing Urbas.

več..

1956 Begunje – Cicibani so postali pionirji

6. 08. 2020

“Mi smo slovenski pionirji,
najmanjši borci, borci za prostost,
mi vsi in naši komandirji
storili bomo, kar veli dolžnost.

Mi svetu bomo dokazali,
da ni brezplodno tekla vaša kri,
vi ste življenje žrtvovali,
da mi živimo boljše, srečne dni.”

To pesmico smo se naučili kot prvarčki, ko smo bili sprejeti v pionirje, verjetno 28. novembra, na proslavi v počastitev Dneva republike, 29. novembra. Takrat smo slovesno dobili rdeče rutke in modre čepice z značko pionirske organizacije. V drugem razredu pa smo mi, drugarji, sprejeli med pionirje prvarčke. Zato smo tudi slikani skupaj.

Proslava s sprejemom je bila v Prosvetnem domu. Na drugi sliki lahko vidimo, kako brezskrbno smo stekli iz šole čez cesto v Dom. Takrat so po meniševskih cestah le redko vozili avtomobili, tu in tam kakšen Unimog ali tovornjak ter zjutraj in popoldne avtobus z Blok v Ljubljano in nazaj.

več..

1957 Rakek – Železniška postaja

5. 08. 2020

Rakovška železniška postaja v letu 1957, na kateri je lepo vidna najnovejša pridobitev ne le postaje, temveč celotne železnice – elektrifikacija. Nebo je prepredeno z električnimi žicami. Ko je pozimi pripeljal električni vlak in so bile žice rahlo pomrznjene, se je tako lepo iskrilo kot ob novoletni jelki. Sedeminštirideset let kasneje pa so pomrznile malo preveč in se ni več iskrilo. Se ni imelo kaj. Žled je svoje delo temeljito opravil.

več..

1959 Poljane — Lovci

4. 08. 2020
tags: ,
by

Če vas pot zanese preko Dolenje vasi proti Javornikom in če nato pri Koritah zavijete desno, pri Globokem dolu (Globuci dul) pa levo, vas pot zanese na Poljane. Tako je pot pripeljala tja tudi lovce Lovske družine Cerknice in njihove goste.

več..

%d bloggers like this: