Skip to content

Cerknica 1963/64 – 6. a razred

3. 08. 2020

Pisalo se je šolsko leto 1963/64 in 6.a razred se je ponosno slikal kar v razredu nove šole. Ob šolski tabli stoji razredničarka Jožica Kovačič. Slikanih je 26 učencev, od tega je 14 deklet in 12 fantov.

Kmetijska zadruga v Cerknici je imela na Marofu velike njive s krompirjem, ki so ga kopali in seveda ročno pobirali tudi še v mesecu septembru. Učenci so šli zato v začetku šolskega leta na delovni športni dan kar na zadružne njive, pobirat krompir. Zadruga jim je to delo tudi plačala. Rezultat tega dela in seveda prisluženega denarja je bil končni izlet v Škocjanske jame.

več..

Cerknica – Razglednice Jerneja Malovrha (4)

2. 08. 2020

1874 Obisk revnih

Naslov slike Vladimirja Makovskyja iz leta 1874 je Obisk revnih. Velika je 69 x 96 cm. Hranijo jo v Galeriji Tretjakov v Moskvi, Rusija.

več..

1945 Markovec – Zgodba o partizanki s kitami

1. 08. 2020

 

Tudi denar se je z ustanovitvijo nove Jugoslavije spremenil. Namesto kralja, cesarja ali trenutno vladajočega diktatorja so bili na njem upodobljeni bolj ali manj anonimni junaki osvobodilnega boja ter dotedanji in bodoči uspehi nove družbe: partizani, partizanke in njihov zmagoviti boj, kovači in žanjice, prekooceanske ladje, piloti, delavci v težki industriji in na poljih …

Med denarjem iz tistega časa je tudi izjemna zanimivost za “lokalce” iz Loške doline: na enem od bankovcev FLR Jugoslavije je bila leta 1950 upodobljena partizanka s kitami, za katero je bilo rečeno, da je bila model zanjo Anica Mohar – Smilja, Potočenova iz Markovca v Loški dolini. Spomnim se, da so ljudje o tem večkrat govorili, malo s ponosom, malo z nejevero, toda bankovca kar ni bilo mogoče videti, ne vem, kam je izginil … No, pa se je po tolikih letih po zaslugi urednika te spletne strani pojasnilo zakaj.

več..

1916 Rakov Škocjan – Pozdravi v Plzen

31. 07. 2020

Iz graščinskega urbarja v Postojni, kjer so zabeležene odmerjene desetine, je razvidno, da je naselje tedaj štelo 13 domačij: bilo je enajst kmetov, en kajžar in en krčmar. Vaščani so si tam postavili tudi kapelico sv. Benedikta in v njej opravljali vse verske obrede. Ker pa je ta kmalu postala premajhna, so na vzpetini nad Velikim naravnim mostom postavili cerkev sv. Kancijana, ki je zaščitnik preganjanih. Okrog nje so sezidali obzidje, znotraj le-tega pa je bilo pokopališče.

Datum izgradnje cerkve sv. Kancijana ni znan, je pa cerkev prvič omenjena že leta 1526 v sodnijskem aktu o prispevku davka za obrambo pred Turki. Leta 1616 je bila verjetno obnovljena. Ta prezidava je opazna na ohranjeni slavoločni steni, kjer je na desni še dobro viden prvotni obok, ki je bil tedaj pozidan. Na južni strani je bil vhod v majhen zvonik. V neposredni bližini, še znotraj nizkega obzidja, pa je stala cerkvica sv. Benedikta in pokopališče. Malo nazaj, proti Velikemu naravnemu mostu, so stali zidana mežnarija in dve leseni gospodarski poslopji. Zgradbe so bile obljudene do leta 1780, do jožefinskih reform, ki so precej okrnile cerkveno posest. V franciscejskem katastru iz leta 1823 je označena le še cerkev sv. Kancijana kot ruševina.

več..

1941-1945 Slovenija – Okupacija na letaku in znamkah

30. 07. 2020

Okupator oz. zavojevalec v okupirani deželi praviloma skuša čim prej vzpostaviti svojo oblast in svoj red na vseh področjih – vojska, policija, sodstvo, uprava, gospodarstvo, banke, šolstvo in tudi pošta oz. komunikacije. Ker je odpor okupirancev nekaj najbolj naravnega, okupator skuša čim prej pridobiti tudi čim več sodelavcev med domačini, najprej zlepa, s prijaznimi gestami in ukrepi, z obljubami, podeljevanjem položajev, daril in podkupovanjem, če to ne zadostuje, da bi si utrdil oblast, udari zgrda. Tudi iz prispevkov na naši spletni strani je razviden primer: Italijani leta 1941, prvo leto po zasedbi (tudi?) v Loški dolini med drugimi “mehkimi” ukrepi organizirajo zdravniške preglede otrok, ob prvih znakih odpora pa nastopi teror – aretacije, streljanje talcev oziroma odstranitev potencialno nevarnih in politično aktivnih ljudi, sindikalistov, izobražencev, nato masovno izseljevanje v internacijo, požigi celih vasi). Vzporedno in kot sestavni del vzpostavljanja okupacijske oblasti potekajo spremembe na vseh področjih javnega življenja, celo spremembe tako drobnih stvari kot so poštne znamke …

več..

1979 Cerknica – Hala Komunale Cerknica

29. 07. 2020

Strokovni ogled strokovnega kadra prispelih montažnih elementov za novo halo.

več..

1961 Rakek – Odkritje spominske plošče

28. 07. 2020

13. marca 1961 so na osnovni šoli na Rakeku odkrili spominsko ploščo Jožetu Krajcu – Žaklju. Po slovesnosti so se pred šolo slikali pomembni možje tistega časa. Leta 1961 je imela šola na Rakeku deset oddelkov s 304 učenci in en oddelek za odrasle z 22 učenci. Šola je bila z imenom Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek vpisana v sodni register šele leta 1964.

več..

Cerknica 1962/63 – 5. b razred

27. 07. 2020

Učenci 5.b razreda so se v šolskem letu 1962/63 za spominsko slikanje postavili pred vhodna vrata na stopnišču pred staro šolo. Pridružila se jim je tudi razredničarka Heda Perovič. Številčno je bil to zelo močan razred, saj je slikanih kar 35 učencev, in sicer 19 fantov in 16 deklet. Pouk je potekal v popoldanskem času.

več..

Cerknica – Razglednice Jerneja Malovrha (3)

26. 07. 2020

1858 Dolina počitka

Originalna slika »Dolina počitka« je barvna. Naslikal jo je John Everett Millais v letih 1858-1859. Od vseh njegovih slik mu je bila ta najljubša. Podnaslovil jo je »Kjer utrujeni najdejo počitek«. Naslova sta iz skladbe Ruhetal, opus 59, številka 5, Felixa Mendelssohna Bartholdyja, nemškega skladatelja.

več..

1943 Renicci – Spomenica Ustanove Ferramonti

25. 07. 2020

Kopijo tega dokumenta, ki je shranjen v Arhivu Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, je posredoval prof. Anton Avsec. Za bralce te spletne strani je najbrž zanimiv, saj se nanaša na Cerknico in Loško dolino med italijansko okupacijo. Napisan je v okorni slovenščini, njegova vsebina pa govori sama zase in skoraj ne potrebuje komentarja.

več..

%d bloggers like this: