Skip to content

1938 Rakek – Društvo absolventov državnih trgovskih šol

12. 03. 2023


Društvo absolventov državnih trgovskih šol za Dravsko banovino v Ljubljani je bilo ustanovljeno maja 1932 v prostorih državne dvorazredne trgovske šole v Ljubljani. Namen društva je bila skrb za izpopolnjevanje že pridobljene izobrazbe s prirejanjem tečajev, poučnih izletov, ekskurzij in ustanovitvijo znanstvene knjižnice; posredovanje pri namestitvah (t. j. zaposlitvah) ter skrb za gmotni in socialni položaj absolventov; druženje, medsebojno spoznavanje in zbliževanje. Društvo je prirejalo redne mesečne sestanke v prostorih restavracije Zvezda, ki so jih popestrili s predavanji in potopisi. Vsako drugo sredo so bili debatni krožki, na katerih so razpravljali o socialni politiki, sestavi in delu Okrožnega urada za zavarovanje delavcev, trgovskem bolniškem in podpornem društvu, bolniški blagajni Merkur, Pokojninskem zavodu in sindikatih. Razpisovali so nagrade za najboljše učence.

več..

1980 Rakek – Franc Albreht, čebelar

11. 03. 2023


Franc Albreht (1917-1993) se je rodil 7. 3. 1917 v delavski družini na Rakeku. V mladosti je hudo zbolel, tako da je postal invalid. Vse življenje si je prizadeval za zdravje in hrabro kljuboval bolezni. Svojo invalidnost je premagoval z vztrajnostjo, nepopustljivostjo in doslednostjo do sebe in drugih. Ta njegova značajska poteza ga je usmerila v humanitarno delo z ljudmi in v njem vzbudila ljubezen do živali.

Z ženo Anico si je ustvaril družino, imela sta dve hčeri in sina. Po vojni leta 1947 se je z družino preselil v Borovnico, kjer se je zaposlil najprej v KZ Borovnica potem pa vse do leta 1960 v lesni industriji. V domači kraj pa se je z družino vrnil leta 1960.

več..

1951 Borovnica – Ljudska prosveta Slovenije

10. 03. 2023


Franc Albreht st. je bil član Kulturno umetniškega društva Ivan Korošec v Borovnici od leta 1952, ki je spadalo pod okrilje Ljudske prosvete Slovenija.

več..

Oddaja Storž

9. 03. 2023
by

 

Oddaja Storž

V četrtek, 9. 3. 2023 ob 10:30 je bil na 1. programu Radia Slovenija v oddaji Storž pogovor z urednikom strani Stareslike – Milošem Tonijem. Pogovor je vodila ga. Lucija Fatur.

Vabljeni k poslušanju!


Oddaja je na voljo na spletni strani Radio1 na povezavi https://365.rtvslo.si/arhiv/storz/174941561
 

 

1960 Stari trg – Lažanovi sestri in Janez Zigmund

9. 03. 2023


Domnevno leta 1960 je bila mogoče na starotrških Mandrgah, kjer stoji Lažanova domačija – ali pa kjerkoli drugje, saj lokacija ni prepoznavna – narejena ta poletna slika. Fotograf je neznan – v bližini sta tedaj ljubiteljsko delovala Lojze Tomec in Jože Berglez, a lahko je avtor posnetka kdorkoli. Na njem so na levi Ivanka Žnidaršič, v sredini Janez Zigmund, poleg njega pa Ivankina sestra in Janezova (poznejša?) žena Slavka.

več..

1953 Borovnica – Izkaznica DKD Svoboda

8. 03. 2023


Izkaznico je izdalo Delavsko kulturno društvo Svoboda v Borovnici.

več..

1979 Rakek – Čebelarski krožek

7. 03. 2023

 

Čebelarsko društvo Rakek je v dogovoru z Osnovno šolo Jožeta Krajca Rakek 19. 2. 1976 ustanovilo šolski čebelarski krožek. Na sliki so krožkarji pri čebelnjaku mentorja Franca Albrehta junija 1979.

Stojijo od leve: Aleš Opeka, Jože Ileršič, Marjan Pirc, Anica Albreht, poleg nje Katarina Juvančič, mentor Franc Albreht, Miki Koban, Matej Rovan, Robert Joveski, predsednik ČD Rakek Rafael Dobrin, Marta Dobrin, čepita Matjaž Štefančič in Roman Frank.

več..

Cerknica 1973/74 – 6. b razred

6. 03. 2023


Razredničarka Jožica Kovačič ponosno spremlja svojih 28 učencev, ki sestavljajo 6. b razred. Iz Cerknice je bilo tokrat trinajst učencev, po sedem jih je prihajalo iz Dolenje vasi in Dolenjega Jezera ter en sam iz Zelš. Simpatični, navihani, nekateri že skoraj odrasli, spet drugi bi hoteli biti še mlajši. V drugi vrsti sta se dva kar malce pomanjšala, naslonila na prvo vrsto. Kdo bi jih razumel.

Generacija iz Dolenjega Jezera je bila zelo številčna za tako majhno vas. Poleg teh sedmih, še ena učenka v paralelki in še kakšen starejši učenec. V šolo so hodili vsi skupaj. Bili so zelo povezani, pa tudi zelo uporniški. Z ničemer se niso strinjali, nikoli jim ni bilo nič prav, bili proti vsem in zadovoljni samo s sabo. Pravi uporniki pač. Najstniške težave, ki so jih morali prebroditi.

več..

1955 Podcerkev – Ohcetni gredo!

5. 03. 2023


V zapuščini Franca Trudna iz Podcerkve sem našla to fotografijo – seveda, ko sem iskala nekaj drugega – ki jo je po vsem sodeč posnel kar pred svojo hišo, kar se vidi po ozadju – tam so Mandrge z vrtovi in njivami v Podcerkvi, s cerkvijo sv. Martina na vrhu – verjetno nekje okoli leta 1955. Je deževalo, da imata obe sliki okrogle madeže? Prepoznala sem kraj, uganila fotografa, kdo je na zame pravljično lepi fotografiji, pa res ne vem – nikogar ne prepoznam, čeprav sem kot otrok take prizore videla, morda prav tega, saj smo otroci in odrasli vedno drli na vas, že ko smo od daleč zaslišali harmoniko in vriske svatov, ki so se peljali z zapravljivčki in okrašenimi konji po vasi.

več..

1959 Volčje – Mimi Turk

4. 03. 2023


Marija Turk z Volčjega je bila rojena 1943 leta v ugledni kmečki družini, po domače pri Milavcovih. Domači so jo klicali Mimi. Turkovi izhajajo iz Ravnika, kje so imeli pred vojno posestvo, trgovino in gostilno ter žago v soteski Iške. Stari Milavec je bil pobudnik in ustanovitelj samostojnega gasilskega društva v Ravniku, leta 1932. Vsi Milavcovi, starši in otroci, so bili zelo gospodarni. Sin Mirko je odšel na Škrabče, kjer je prevzel kupljeno kmetijo, peskokop in opekarno. Sinu Lojzetu so kupili posestvo na Volčjem. Bil je zelo skrben gospodar. Poročil se je s Froletovo iz Velikih Blok. V tej družini so bili rojeni Lojze 1937, Srečo 1940, že omenjena Mimi (Marija) 1943 in leta 1951 še Valči, ki mi je dala to sliko.

več..

%d bloggers like this: