Skip to content

1975 Marof – Brestova otvoritvena svečanost

10. 11. 2019

Na začetku sedemdesetih let, zdi se mi, da leta 1972 ali 19741, je bil moj oče kot delavec z najdaljšim stažem na Brestu določen, oziroma mu je bila dodeljena čast, da slavnostno prereže trak ob zagonu novega Brestovega obrata.

Tu pa se začno težave: pozabila sem, kateri obrat je to bil, a zdi se mi, da je šlo za novo stolarno na Marofu, ki je začela delati nekje v tistem času, potem ko je bila zabojarna že nekaj časa ukinjena. Na sliki neznanega avtorja je nekje daleč na obzorju mogoče slutiti zvonik, ki bi lahko bil pudobski in tudi krošnja velikega drevesa ob njem bi lahko pripadala pudobski lipi.

več..

1936 Makiš – Daljnovod

9. 11. 2019

»Pozdravi tvojo mamo in Ivanko vse pri vas vse moje prijatelje in vse pri Zihrlu in Poldeta vse pozdravi na Drenkovcu. Moj naslov Elektro Makiš Z. P. Čukarica Beograd«

več..

1956 Begunje – Na žagi

8. 11. 2019

Fotografija delavcev na begunjski Žagi je nastala sončnega dne med odmorom za malico. Sodelavci so se posedli pred vrata “kištarije”. Kot lahko vidimo na sliki, takrat o zaščitnih delovnih oblekah in čevljih ni bilo ne duha ne sluha. Vsak si je pomagal, kot je vedel in znal. Večina delavk ima predpasnike – firtohe, nekatere pa že imajo halje. Na glavah imajo za zaščito pred prahom facuole, največkrat so bile to rdeče rute z belimi pikami. Moški pa so nosili čepice s šilkom.

Na levi strani vidimo tračnice po katerih so s transportnimi vozički v delavnico vozili deske.

več..

1955 Rakek – Gasilske vaje

7. 11. 2019

Da gasilci ohranijo delovno kondicijo in pridobivajo nova znanja, morajo opravljati tudi redne vaje. Le te obsegajo različna področja, med katerimi so tudi mokre vaje. Udeležence le teh vidimo na sliki. Vaje so na rakovškem polju ob cesti po domače imenovani »na ulcah«.

več..

1966 Stari trg – Značka Kmetijske zadruge in selitev sejemskega poslopja

6. 11. 2019

Okoli leta 1960 je v Loški dolini še cvetela govedoreja. Skoraj vsaka hiša z vsaj malo zemlje je imela kravo, brez goveje živine so bile le uradniške, delavske in priseljenske družine – te pa so v veliki večini imele vsaj kokoši in zajce, tudi kakšnega prašička …. Cestar je redil svojo kravico celo samo s travo, ki jo je moral “službeno” pokositi ob cesti … Enkrat na leto je bil živinski sejem in razstava, na kateri je najlepša živina dobila medalje in priznanja. To je njihovim rejcem močno dvignilo ugled.

Po letu 1960, ko se je začela gradnja zdravstvenega doma, so se živinske razstave in sejmišče iz Starega trga premaknile k zadružnemu domu v Iga vasi. Od tam je najbrž tudi bakrena značka na fotografiji, ki je sicer bolj površno izdelana, ima pa vtisnjen čudovit profil Snežnika, v ospredju lepo kravo med ostrnicami, ob robu pa napis Kmetijska zadruga Cerknica – Loška dolina in letnico 1966. Le kdo jo je oblikoval? Še vedno je lepa, naj bo kolikor hoče uboga in pomečkana, fotografija je pa sploh naredila čudež iz nje. Ne vem, od kod se je znašla pri meni, megleno se mi sanja, da sem jo mogoče dobila na Babnem Polju. Jo je imel kdo od Ivanovih ali pa morda Jakopov stric?

več..

1967 Prezid – Grabnarjeve sestre

5. 11. 2019

Micka, Angela in Johanca so bile Grabnarjeve sestre. Med seboj so bile zelo povezane, niso bile le sestre, ampak tudi prijateljice. Ker so vse tri prehitro ovdovele, so si med seboj pomagale pri delu, si v stiski priskočile na pomoč, druga drugo bodrile, družila pa jih je tudi pesem. Večkrat so se dobile skupaj, spile kavico in si zapele. Skrbele so, da so se tudi njihovi otroci veliko družili med seboj in jim privzgojile duh pripadnosti.

več..

Cerknica 1976/77 – 8. c razred, punce

4. 11. 2019

Ob koncu osnovne šole smo punce izkoristile skupinsko slikanje še za eno solo babjo sliko. Zadnjič skupaj kot učenke iz 8. c razreda pred matično šolo. Žal dve manjkati. A nas ni lepo videti? Se bomo čez leta še poznale, kam nas bo vodila življenja pot, si bomo ustvarile družine …, veliko neodgovorjenih vprašanj je bilo pred nami. To, da bomo po 42 letih pristale tudi v starih slikah, se nam pa tudi sanjalo ni.

več..

1953 Babno Polje – Prošnja za oprostitev carine

3. 11. 2019

Ko je pismo Reze Troha iz Clevelanda prispelo na Babno Polje, je sestra Ivana ali zanjo nekdo drug, vešč pisanja in uradnih postopkov, napisal prošnjo za oprostitev carine in koeficienta od darilne pošiljke 11 kg sveč, ki so jih poslali babnopoljski izseljenci iz Clevelanda. Prošnja je naslovljena na Carinsko upravo Beograd preko Carinarnice Ljubljana in kolkovana s štirimi koleki – trije po 10 din, ki jih je z žigom poničila Carinarnica Ljubljana in eden za 500 din, ki je samo prečrtan in ni mogoče ugotoviti, kdo ga je.

Ne vem, kaj je kvocient in za kolikšen znesek je šlo. Prav tako ne znam izračunati koliko dinarjev je bil takrat vreden dodatni poslani dolar, ki ga je Reza Troha predvidela za morebitno carino in ga omenja v pismu. Je pokril stroške carine in tega skrivnostnega koeficienta? Toda obrnimo list in sledimo zgodbi.

več..

1933 Cerknica – Smučarsko društvo

2. 11. 2019

Fotografijo smo dobili iz zbirke Vinka Šega, vendar nam o njej ni posredoval podatkov ali pa so se nam ti izgubili. Kdaj je posnetek nastal, kdo so tekmovalci in gledalci, ne vemo. Poznan nam ni niti kraj posnetka. Skoraj zagotovo pa gre za smučarsko tekmovanje, saj je večina oseb na fotografiji opremljena s startnimi številkami.

Najprej poskusimo ugotoviti čas nastanka fotografije. Vinko Šega se je rodil leta 1917. Verjetno ga je smučanje zanimalo v najstniških letih, kasneje je kmalu postal duhovnik. Prav lahko, da je fotografija iz časa, ko je nastalo Smučarsko društvo Cerknica. Iz tega tudi sklepamo, da je posnetek nastal nekje v okolici Cerknice ali Grahovega.

Upamo, da bo kakšen od bralcev strani Stareslike prepoznal kakšno osebo na fotografiji ali mogoče celo kraj, kjer je fotografija nastala.

več..

1953 Cleveland – Pismo sestri v Babno Polje

1. 11. 2019

Reza Troha iz Clevelanda 12. aprila 1953 piše svoji sestri Ivani v Babno Polje pismo, v katerem ji sporoča, da so rojaki v Ameriki zbrali nekaj denarja in kupili sveče za na grobove med vojno pobitih vaščanov v Babnem Polju. Pismo je prispelo v Ljubljano 15. maja 1953.

več..

%d bloggers like this: