Skip to content

1950 Iga vas – Praznično razpoloženi fantje

11. 11. 2017

Sliko hrani Joži Novak, ki jo je podedovala od mame, ker je na njej tudi njen brat Jože Prevec, Jožičin stric. Ne vemo pa, kdo jo je posnel niti natanko kdaj – le da je bilo poletje lahko ugibamo. Po spominih in oceni starosti fantov, ki jih imajo na posnetku okoli dvajset, lahko domnevamo, da je slika nastala okoli leta 1950 ali pozneje. Fantje stojijo na okrašenem odru pred leseno steno gospodarskega poslopja, ki pa ga nismo prepoznali. Je bilo na veselici – mogoče pri Tomšču oziroma Magušarju sredi Iga vasi – ali kje drugje?

več..

Advertisements

1930 Planina – Povudn

10. 11. 2017

Leta 1876 so bile po vsej kranjski deželi velike poplave, največje prav na Notranjskem. Povzročale so veliko škodo in zaradi tega si je Kranjski deželni zbor sklenil ogledati Planinsko polje, tedaj imenovano Unška dolina pri Planini, ker so bili tamkajšnji kmetje najbolj oškodovani. Poslanci zbora so ugotovili, da “vsakoletne poplave odnašajo dolinsko dno, se pravi zemljo. Vsled tega se bo tudi Unici skrajšala struga, kar bo z leti privedlo do tega, da bo rečica poniknila v podzemlje. Sklenili so, da “je treba požiralnike očistiti, da bodo hitreje požirali, na nižje ležečih pa narediti zapornice in jih po potrebi dvigniti, da bi vodo zadržali (pri najboljši volji si ne predstavljam, kaj so imeli v mislih), v strugi Unice naj bi jih zamašili in na ta način tudi v najhujši suši zagotovili vodo v njej.” Vlada naj bi zagotovila znatna finančna sredstva v ta namen. Kot se je kasneje izkazalo, iz tega ni bilo nič.

več..

1972 Retje, Cerkniško jezero – Zadnji splav

9. 11. 2017

Splavljanje lesa na Cerkniškem jezeru ima dolgo tradicijo. Gozdovi na obrobju Cerkniškega jezera dolgo obdobje niso imeli nobenih poti, še manj cest, po katerih bi vaščani Grahovega, Martinjaka, Dolenjega Jezera, Dolenje vasi, Otoka, Laz, Gornjega Jezera, Lipsenja in Žerovnice lahko do doma pripeljali les. Tako so morali les prevažati po edini možni poti – po vodi. Do leta 1909 na tem območju ni bilo ceste ali poti, ki bi omogočala nemoteno oskrbovanje ter vasi z lesom. Tega leta je bila dograjena cesta iz Starega trga preko Nadleska, Podcerkve, Dan, Laz in naprej po pobočju Javornika v Otoško dolino, Vrh Korena in Palčje, ki je omogočila, da niso bili več vezani na splavljanje prebivalci Gornjega Jezera. Šele, ko je bila zgrajena cesta Grahovo-Žerovnica-Lipsenj-Gornje Jezero do ceste Stari trg-Vrh Korena, so opustili splavljanje lesa še lastniki gozdov iz vasi Lipsenj, Žerovnica, Grahovo in deloma Martinjak.

Lastniki javorniških gozdov iz Dolenjega Jezera in Dolenje vasi pa so problem prevoza rešili tako, da so zgradili pri Dolenjem Jezeru nasip do Gorce in se navezali na “Fabrško pot”, ki je za takratne čase omogočala dober prevoz lesa z vprežno živino. Najdlje so prevažali les s splavi iz predela Zadnji kraj. To so bili gozdovi vasi: Martinjak, Otok in deloma Dolenje Jezero. Ko je bila zgrajena še kamionska cesta za Zadnjim krajem (v sedemdesetih letih 20. stoletja), je prevoz lesa s splavi po Cerkniškem jezeru postala zgodovina.

več..

1947 Rakek – V snegu

8. 11. 2017

Na novega leta dan leta 1947 se je Avgust Poženel slikal nekje na Rakeku v sveže zapadlem snegu.

več..

1875 Ljubljana/Gradec – Prapraded Andrej

7. 11. 2017

Na fotografiji nalepljeni na kartonček (Carte de Visite), je portret mojega prapradeda, za katerega dolgo nisem vedel, kako mu je ime. Brkati mož na sliki je Andrej Lavrenčič. Po obleki je videti, da gre za zelo star posnetek, saj je od takrat minilo že več kot sto štirideset let. Glede na hrbtno stran kartončka sklepam, da je slika najverjetneje nastala v fotografskem ateljeju V. Lobenwein v takratnem hotelu Slon v Ljubljani (Hotel Elefant).

več..

1940 Bokalce – Kmetijska šola

6. 11. 2017

Žetev je bila nekdaj povezana z vrsto šeg, katerih korenine segajo še daleč v pogansko preteklost. Žanjice na primer niso smele pljuvati v roke, v katerih so držale srp, saj bi se tako lahko zamerile dobrim vilam in žal ženam, ki so v davnih časih rade pomagale pri žetvi. Žalik žene so rade pomagale in svetovale kmetom, če so ti bili spoštljivi in prijazni do njih, če so jim ponudili kdaj kaj dobrega za pod zob ali če so lahko kdaj poležale v njihovi postelji iz katere jim je visela njihova dolga kita.

več..

1935 Dolenja vas – Dve generaciji

5. 11. 2017

Slika je bila posneta pred domačo hišo v Dolenji vasi leta 1935. Na fotografiji sta Franc in Jožefa Martinčič (z ženo Ivano oziroma možem Andrejem) in njuna starša Lovrenc in Elizabeta.

več..

1942 – Oklepni vlak

4. 11. 2017

Po naših progah so med drugo svetovno vojno vozila tudi oklepna vozila, ki so le redko kje omenjena, zato navajam nekaj podatkov.

več..

1972 Velike Bloke – Izdelava zobotrebcev

3. 11. 2017

Slika je iz Velikih Blok in je nastala okrog leta 1972 ter bila objavljena v koledarju. Na sliki so sosede:

Škajžava Meri cepi,

Zogarjeva Francka (Hiti) sedi pri peči,

Zinkina Mama Marija Modic sedi na peči.

več..

1982 Cerknica – Industrijsko gasilsko društvo Brest, 35 let

2. 11. 2017

V soboto, 25. septembra 1982, so Brestovi gasilci praznovali 35 let delovanja. Seveda s parado, tekmovanjem in na koncu z gasilsko sliko.

več..

%d bloggers like this: