Skip to content

1954 Cerknica – Mladi gospod šef

27. 12. 2010

Tudi začetki slovenskega gledališča izhajajo iz amaterskih uprizoritvenih prizadevanj. Razširila so se po letu 1848 hkrati z nastajanjem novih slovenskih društev. Znane so prireditve z igrami in recitacijami. Čitalniško gibanje po letu 1860 je dokončno uveljavilo množično ljubiteljsko dejavnost.

Z zbirko Slovenska Talija, ki je med leti 1867-96 v 60 zvezkih objavila 118 deloma izvirnih, večinoma pa prevedenih in prirejenih iger, je nastala repertoarna osnova za ljubiteljsko igranje, temeljne programske, organizacijske in igralsko izvedbene napotke pa so amaterji dobili s Priročno knjigo, ki je v redakciji Josipa Nollija izšla kot 1. zvezek zbirke.

Po prvi svetovni vojni se je dejavnost amaterskih gledališč zelo razširila. V Cerknici sta bili v tem smislu dejavni sokolsko in orlovsko društvo.

Ljubiteljsko igranje se je nadaljevalo tudi med NOB. Amaterji so recitirali in igrali na mitingih, skupaj s poklicnimi igralci pa so igrali tudi v celovečernih igrah.

Amaterska gledališka dejavnost je po drugi svetovni vojni še nekaj časa živela, vendar je pričela upadati.

Cerkniški amaterski igralci so leta 1954 na oder v Sokolskem domu postavili igro Mladi gospod šef.

____________________________________________________________

Imenovanje igralcev si sledi od leve na ddesno. 

 • Jože Hren,
 • Milan Urbanc,
 • Jelka Mevc,
 • Ivan Turšič in
 • Majda Bahunek.
Spredaj sta: 

 • Dušan Trotovšek in
 • France Dolničar, za njima režiser
 • Jože Verbec.
Spredaj: 

 • Jože Žnidaršič,
 • Marija Simičak in
 • France Tavželj.

Zadaj:

 • Janez Kebe,
 • Milan Hutter in
 • Zora Hutter.
Zadnja stran fotografije nam pove naslov igre: Mladi gospod šef.

Igralce mi je pomagal prepoznati Stane Šajn.

Kraj: Cerknica
Datum: 1954
Avtor: neznan
Zbirka: Domen Trotovšek
Skenirano: 3. 11. 2010
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
 1. 10. 03. 2011 09:17

  Pred kratkim sem se pogovarjal z Jožetom Žnidaršičem st. – Bajčkom. Dobro se spomni igre. Povedal mi je, da je nastopal v več igrah, da pa je bila to njegova najtežja vloga.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: