Skip to content

1954 Cerknica – Mladi gospod šef

27. 12. 2010

Tudi začetki slovenskega gledališča izhajajo iz amaterskih uprizoritvenih prizadevanj. Razširila so se po letu 1848 hkrati z nastajanjem novih slovenskih društev. Znane so prireditve z igrami in recitacijami. Čitalniško gibanje po letu 1860 je dokončno uveljavilo množično ljubiteljsko dejavnost.

Z zbirko Slovenska Talija, ki je med leti 1867-96 v 60 zvezkih objavila 118 deloma izvirnih, večinoma pa prevedenih in prirejenih iger, je nastala repertoarna osnova za ljubiteljsko igranje, temeljne programske, organizacijske in igralsko izvedbene napotke pa so amaterji dobili s Priročno knjigo, ki je v redakciji Josipa Nollija izšla kot 1. zvezek zbirke.

Po prvi svetovni vojni se je dejavnost amaterskih gledališč zelo razširila. V Cerknici sta bili v tem smislu dejavni sokolsko in orlovsko društvo.

Ljubiteljsko igranje se je nadaljevalo tudi med NOB. Amaterji so recitirali in igrali na mitingih, skupaj s poklicnimi igralci pa so igrali tudi v celovečernih igrah.

Amaterska gledališka dejavnost je po drugi svetovni vojni še nekaj časa živela, vendar je pričela upadati.

Cerkniški amaterski igralci so leta 1954 na oder v Sokolskem domu postavili igro Mladi gospod šef.

____________________________________________________________

Imenovanje igralcev si sledi od leve na ddesno. 

 • Jože Hren,
 • Milan Urbanc,
 • Jelka Mevc,
 • Ivan Turšič in
 • Majda Bahunek.
Spredaj sta: 

 • Dušan Trotovšek in
 • France Dolničar, za njima režiser
 • Jože Verbec.
Spredaj: 

 • Jože Žnidaršič,
 • Marija Simičak in
 • France Tavželj.

Zadaj:

 • Janez Kebe,
 • Milan Hutter in
 • Zora Hutter.
Zadnja stran fotografije nam pove naslov igre: Mladi gospod šef.

Igralce mi je pomagal prepoznati Stane Šajn.

Kraj: Cerknica
Datum: 1954
Avtor: neznan
Zbirka: Domen Trotovšek
Skenirano: 3. 11. 2010
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
 1. 10. 03. 2011 09:17

  Pred kratkim sem se pogovarjal z Jožetom Žnidaršičem st. – Bajčkom. Dobro se spomni igre. Povedal mi je, da je nastopal v več igrah, da pa je bila to njegova najtežja vloga.

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: