Skip to content

1938 Velike Bloke – Z Blok v Francijo

17. 02. 2011

Obdobje med svetovnima vojnama smatramo kot drugi val ekonomskega izseljevanja Slovencev. Matija Mazij — Matevžev iz Velikih Blok, rojen leta 1905, je v tridesetih letih preteklega stoletja odšel v Francijo s trebuhom za kruhom. Prav tako sta tja odšla tudi njegova dva brata Anton in Dominik.

Po vojni vihri med leti 1914 in 1918 se je prebivalstvo rešilo Avstro-Ogrske vladavine, vendar emigracijski tokovi niso izostali. Zaradi slabih gospodarskih razmer po prvi svetovni vojni je bilo naše evropsko izseljevanje usmerjeno predvsem v Francijo. Leta 1924 so ZDA s strožjo imigracijsko politiko popolnoma priprle »zlata vrata« v to nekoč obljubljeno deželo. Pomanjkanje moške delovne sile v Franciji je odprlo prostor za nove priseljence, med katerimi je bilo mnogo Slovencev. V letu 1938, to je v letu nastanka te fotografije, se je iz takratne Slovenije izselilo 8.284 ljudi. Od tega je šlo 648 oseb v prekomorske dežele in kar 7.636 v evropske dežele. Med leti 1921 in 1939  se je iz takratne Slovenije izselilo 83.834 ljudi, od tega 20.803 v prekomorske in 63.031 v evropske dežele.

Na sliki je levo Matija Mazij, v sredi je Italijan (označen z *) in desni je Slovak.

_________________________________

Matija Mazij je leta 1938 poslal domov sliko na kateri je zapisal:  

Tu vam pošlem sliko. dobil sem se s komarati ko smo delali skupaj 9 let 1929, sta Italijan* in Slovak iz Trenčin Toplic, smo bili fajhtni, Jože ih pozna

Spomin od Matija

20/4-1938

Matija je Italijana označil skrižcem.

Jože, ki naj bi vse tri naslikane poznal, je bil Zogarjev iz Velikih Blok, ki je tako, kot mnogi drugi pred drugo svetovno vojno, nekaj časa delal v Franciji in se še pred vojno vihro vrnil domov.

Kraj: neznan
Datum: 20. 4. 1938
Avtor: neznan
Zbirka: Lojze Mazi
Skenirano: 25. 12. 2010
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. 17. 02. 2011 09:52

    Pri datumu meseca imam pomislek. Mislim, da gre takole, dan dvajseti, (20). Med dan in mesec je črta, številka dve za mesec februar je napisana povsem identično, kot pri dnevu. Druga črta, ki razmejuje mesec in leto je malo krajša. Sledi, namesto tisoč devetsto – črtica, ter v nadaljevanju letnica 38.
    Številke so prav gotovo enake velikosti, zato menim, da je mesec februar in ne april.

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: