Skip to content

1930 Cerknica – Razglednica z Gradišča 2

9. 05. 2011

Znani medvojni fotograf Kramarič se je postavil nekaj deset metrov bolj severno, kot za posnetek Razglednica z Gradišča.  Gradišče leži sicer nekoliko višje na višini 858 metrov ob pešpoti iz Cerknice proti vrhu Slivnice. Sledi davnih prebivalcev na Gradišču so še vedno vidne. Temelje Gradišča se da kljub zaraščenosti brez večjih težav obhoditi v 10 minutah. Pri tem opazimo lijakasti vhod na zahodni strani. Z nasutjem zemlje in kamenja je bil dostop umetno zožen, da ga je bilo lažje braniti, nasipi pa so bili dodatno utrjeni s koli.

____________________________________________________________

Zanimivost tega izseka je Brinarjeva domačija, ki stoji v središču slike. Ta domačija je stala med strugama in k njej se je moralo čez lesen most pri Casermanovih, na drugi strani pri Lovretovih pa čez brv. Kmetije taka lokacija ni motila. Nasprotno, bila je zavidanja vredna, saj stanovalcev ni nihče motil pri njihovih opravilih. Ob hiši, skednju in štali je bil postavljen zelo star kozolec, ki je bil sestavljen brez železja. Precej velik topler je bil zbit z lesenimi klini. Zaradi potreb industrije po novih prostorih so celotno domačijo podrli in s tem tudi etnološko zelo zanimiv kozolec. Ta kozolec naj bi pripadal loškemu gradu in so ga od tam prestavili na Brinarjev prostor.Danes je svet tod popolnoma spremenjen. Od stare Brinarjeve domačije ni ostalo prav nič, ostala je le nostalgija tistih, ki smo v mladosti občutili idiličnost tega otoka, šumenje vode, brskanje za ribami in raki …

____________________________________________________________

Spredaj stoji Hrenova domačija z mlinom, žago, kozolcem in štalo. Zadaj levo se vidi sodnijo, kjer je zdaj banka SKB, za njo pa posojilnico, v kateri je zdaj občinska uprava. Ob levi strani Nove ceste sledi Meletova hiša in nato Ronkotova.Ob isti strani ceste sta malo naprej še Brkinova in Drašcova hiša. Ob cesti v Dolenjo vas so rasle hruške in jablane ob obeh sraneh. Drevje je vrgel ob tla vihar leta 1965.
____________________________________________________________
Pogled na takratno središče Cerknice. Kot tanka vrvica se za Cerknico med polji vije Nova cesta, takrat še prašna — makadamska. Ob cesti pa so zasajene lipe in kostanji. Če pogledamo nad vrhom okrog 65 metrov visokega cerkvenega zvonika zagledamo vas Podskrajnik s peskokopoma na Loškem. Kot prva in samo ena stoji Žlabrova hiša. Hiša stoji še danes, družbo pa ji dela še nekaj novih zgradb.Hrib Loško je nezaraščen. Na Prerobkih (to so njive desno od Nove ceste) in Dolenjskih njivah (polja na levi strani Nove ceste) stojijo kozolci toplarji in samci.Drevje okrog Nove kapelice je še nizko, saj je bila ta kapelica zgrajena v spomin žrtvam prve svetovne vojne in je od te vojne do nastanka slike preteklo le kakih 12 let.
____________________________________________________________
Izsek slike prikazuje Dolenjo vas z obronki Javornikov v ozadju in predel okrog obeh Karlovic, Male in Velike, torej severozahodni del presihajočega jezera. Tu sta stali stari selišči Tržišče in Cvinger. Gradišče na Tržišču pri Dolenji vasi nad križiščem cest proti Javornikom in Zelšam bilo najpomembnejše. Nekdanji staroselci Iliri in kasneje Rimljani so se ukvarjali z obrtjo in uspešno trgovali. O tem pričajo izkopano orodje, nakit in drugi izdelki, ki so jih našli pri gradnji ceste leta 1977. Obrambne nasipe, ki so obdajali naselbino, se da še vedno prepoznati, lokacijo samo pa je nekdo označil s postavitvijo železniškega vagona. Staroselci bi ga gotovo občudovali.Više ob cesti, ob prvem križišču z lepimi razgledi po Javorniških hribih in jezerski ravnici samevajo ostanki nasipov, ki so oklepali drugo prazgodovinsko vas, sedaj imenovano Cvinger. Položni hribček je sicer že zelo zarasel, prepozna pa se ga po bujnem temnem smrekovem gozdičku sredi poplave listnatega drevja.
____________________________________________________________

Viri:

  • Drago Kolenc: Dober dan, Krpanova dežela, Postojna 2006, stran 39, stran 88,
  • Tone Kebe: Cerknica in njeni ljudje, Samozaložba Ljubljana, 1994, strani 1965 in 166,

Kraj: Cerknica
Datum: neznan
Avtor: Vekoslav Kramarič
Zbirka: Slovenski etnografski muzejzbirka Vekoslav Kramarič– št. fotografije: Cerknica_14
Skenirano: 27. 1. 2011
Oblika: skeniran negativ

Dodajte komentar

%d bloggers like this: