Skip to content

Iga vas 1966/67 1. razred pri pouku

17. 10. 2011

Prvi razred v šolskem letu 1966/67 je učila tovarišica Lavričeva. Skupinsko fotografijo tega razreda smo na naših straneh že videli.

Tokrat so otroci slikani v razredu, med poukom.  Tisti iz prvih klopi so lepo sodelovali, po mizah imajo razvrščene raznovrstne učne pripomočke, zvezki so odprti. V zadnjih dveh klopeh so učenci še malo spali – vse pripomočke imajo še vedno zložene lepo na kupčku. Fotograf jih je zmotil med poukom, verjamem, da jih je s svojo prisotnostjo dokončno zbudil.


__________________________________________________

Zadaj v kotu je stavnica, ki je služila za lažje opismenjevanje prvarčkov. To stavnico še vedno hranijo na šoli in sicer v razredu, ki so ga, ob stoletnici šole, preuredili za prikaz, kako je pouk potekal včasih.

1. klop:

 • Marjan Lekšan
 • Jana Urbiha
 • Tomaž Palčič
 • Rajko Martinčič

2. klop:

 • Janez Šumrada
 • Milan Jurkovič
 • Lidija Ponuda

3. klop:

 • Branka Kočevar
 • Zdravko Avsec
Spredaj:

 • Jožica Bavec
 • Peter Tadič

Zadaj:

 • Vinko Avsec
 • Jože Sterle
 • Marta Bavec
Spredaj:

 • Peter Mlakar
 • Andreja Buh

Zadaj:

 • Anton Kočevar
 • Ida Debeljak
 • Dušan Baraga
 • Irena Drobnič
 • Marko Fajdiga
 • Dušan Trstenjak

____________________________________________________________

Vir:

 • Janez Šumrada, Pudob

Kraj: Iga vas
Datum: 1966/67
Avtor:
Jože Žnidaršič
Zbirka: Janez Šumrada
Skenirano: 5. 9. 2011
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: