Skip to content

1964 Cerknica – Brest z Ranca rebri

20. 11. 2011

Janez Kališnik je posnel to lepo fotografijo leta 1964. Stal je na Ranca rebri in kamero usmeril proti jugu. Da je bilo to leta 1964 sem prepričan zato, ker je na sliki že videti sicer še v grobem  stanju enega od treh 16-stanovanjskih Brestovih blokov. Ta blok je v letu 1963 Gradišče Cerknica postavilo pod streho. Z dograditvijo tega bloka in kasneje še dveh je bila v Cerknici rešena marsikatera stanovanjska stiska.
Kališnik je posnel sliko poleti, saj pod pogorjem Javornikov v ozadju ni videti vode na Cerkniškem jezeru. Spredaj levo vidimo cerkniško nogometno igrišče v Kolenu.

Na vznožju Slivnice na levi strani tega segmenta nad tovarno Brest vidimoi del naselja Pod Slivnico, ki je zrastlo po letu 1960. Tu je zgradilo svoj dom kar precej Brestovih delavcev. Tako se je delno rešilo vprašanje stanovanj, ki je bilo takrat v Cerknici zelo pereče. Do danes je v tem predelu zrastlo že pravo in prijetno naselje. V času nastanka te fotografije je na tem delu Slivnice rastlo le grmovje.
V sredini tega segmenta se vidi objekt tovarne ivernih plošč. Iverka, kakor se je ta obrat imenoval je bila zgrajena po sodobnih merilih in je bila zelo avtomatizirana, saj je zaposlovala le okrog 50 delavcev. Desno od Iverke je videti pripravljen les za predelavo v iverne plošče.
Na tem segmentu so hiše na Mali gasi v Cerknici s severne strani. Na Mali gasi je videti sušilni stolp gasilnega doma, v sredini slike zadaj pa sili k višku zvonik cerkvice sv. Janeza na pokopališču.Po Ločicah tečeta še dve strugi Cerkniščice. Desni krak se nekako nasproti Žajfnce ponovno deli na dva kraka, tako, da pri mostu pri mlinu pritečejo tri struge istega potoka skupaj. Danes je namesto teh strug le ena, lepo urejena in dovolj široka.
Janez Kališnik, eden osrednjih fotografov druge polovice 20. stoletja, pionir slovenske arhitekturne fotografije in filmski snemalec, se je rodil 2. marca leta 1921 na Drenovem griču pri Vrhniki. S fotografijo se je ukvarjal že pred 2. svetovno vojno. Kot portretni fotograf je pri filmu sodeloval z raznimi režiserji. Obenem se je od začetka petdesetih posvečal arhitekturni in oblikovalski fotografiji. Objavljal je v revijah Arhitekt, Sinteza, “ab” in Piranesi. S svojimi fotografijami je opremljal kataloge Forma vive, bienala industrijskega oblikovanja (BIO) in številnih razstav, monografije, nastale izpod peresa umetnostnega zgodovinarja Staneta Bernika in druge. Ustvarjal je tudi fotografske cikluse iz narave ter fotografiral anonimno arhitekturo.Kališnik je leta 1962 prejel nagrado Prešernovega sklada za fotografijo v filmu Ples v dežju, leta 1984 pa še Plečnikovo medaljo za pionirsko delo na področju arhitekturne fotografije.

____________________________________________________________

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: 1964
Avtor: Janez Kališnik
Zbirka: arhiv Brestov obzornik
Skenirano: 27. 9. 2011
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d