Skip to content

1927 Stari trg – 1. telovadna akademija

26. 05. 2012

Prvi telovadni nastop članov Sololskega društva “Ložka dolina”  je bil 4. 12. 27. Po inicijalki AT sem prepričana, da je fotografijo posnel Alojzij Tomec iz Starega trga.


____________________________________________________________

“Dne 6. septembra 1919 poroča Domovina, da je bil ustanovljen za Lož- Stari trg in okolico mladi Sokol in pravi, da navaja >>človeka zadoščenje pri pogledu na to krepko in zdravo mladino, ki z veselim navdušenjem vadi in krepi telo, da si razvije svoje telesne in duševne sile za udejstvitev naših najdragocenejših idealov svobodnega narodnega ujedinjenja<<“.

____________________________________________________________

Društvu se  je v začetnih letih pridružilo devet Sokolov in dvanajst Sokolic.
Sokolski dom v Starem trgu so leta 1926 postavili na mestu nekdanje mlekarne, ki so jo opustili že leta 1915.
Dvorana v domu je po razširitvi postala veliko bolj prostorna. Poleg telovadnih nastopov, ki so jih ob lepem vremenu prirejali na zunanjem telovadnem igrišču, je bil v dvorani tudi igralski oder in galerija za občinstvo.
Na I. telovadni akademiji je nastopala tudi Ana Tomec, takrat Janežič. Takrat je obiskovala prvi razred. Med skupino nastopajočih se ni našla, se pa spomni da se je postavila nekje na sredini.
Med sokolskim podmladkom sta tudi njena brata France in Andrej.
Že 9.12.27. je Alojzij Tomec poslal fotografijo kot razglednico sestri Kristini v Maribor.

____________________________________________________________

Viri:

  • Ana Tomec
  • NOTRANJSKI LISTI  I, str. 115  in 116

Kraj: Stari trg
Datum:1927
Avtor: Alojzij Tomec
Zbirka: Andreja Tomec
Skenirano: 18. 3. 2012
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: