Skip to content

1922 Stari trg — Nastop cerkniških sokolov

14. 06. 2011

Cerkniški sokoli so nastopili leta 1922 tudi v Starem trgu. Neznani fotograf je slikal njihov nastop na dvoriču zdaj že podrte dvorane v Starem trgu. Nastopili so na peščeni podlagi. Na mestu, kjer izvajajo cerkniški sokoli proste vaje je danes asfaltirano parkirišče za avtomobile.

Ko smo v družbi pregledovali fotografijo iz zbirke Jožeta in Mime Kristen št. 18, nismo prepoznali nobenega cerkniškega sokola, ki je nastopil v Starem trgu.

________________________________________________________

Leto 1922 je bilo za sokolsko gibanje v Sloveniji zelo pomembno. Na ozemlju Slovenije v okviru stare Jugoslavije je sokolstvo doživelo poln razmah. Leta 1922 je imel Sokol v Sloveniji 137 društev, 9.180 telovadcev in 24.845 članov, to je bilo nad eno tretjino vseh članov v jugoslovanskih sokolskih organizacijah. Leta 1922 je bil v Ljubljani I. jugoslovanski vsesokolski zlet in sicer ob sodelovanju ostalih slovanskih sokolskih zvez in mednarodne telovadne zveze, ki je imela tu svojo prvo mednarodno tekmo po prvi svetovni vojni.
Telovadba in šport sta socialna inovacija 19. stoletja, evropskega – celinskega na eni strani in angleškega na drugi strani. Šport je bil dete prostega časa in igrive dejavnosti višjega sloja, izhajajočega iz industrializacije, urbanizacije in politične borbe za svobodo druženja. Šport je bil spočetka ekskluzivne narave.
Sokol Jože Kristen, učitelj matematike na cerkniški osnovni šoli je bil dober telovadec. Na zadnjo stran fotografije je zabeležil tri pomembne podatke: dogodek, kraj in čas nastopa.

________________________________________________________

Viri:

  • Janez Valant: Zgodovina športnih društev od 1919 do danes, FF Ljubljana 2008.

Kraj: Stari trg
Datum: 1922
Avtor: neznan
Zbirka: Mima Kristen, hrani Tone Urbas
Skenirano: 13. 12. 2010
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: