Skip to content

1960 Begunje – Pismonoše

2. 11. 2012

Slika 1

Vse do leta 1945 so pismonoše pošte v Begunjah najemali zakupniki. Ti so pismonoše tudi plačevali. Jože Meden iz Selščka, ki je postal pismonoša v začetku leta 1941, je svojo prvo plačo 450 din dobil 3. marca 1941. V času italijanske okupacije je bila njegova plača 130 lir.

Na fotografiji je pismonoša Jože Meden na službenem mopedu. Neznani fotograf ga je ujel na začetku Bezuljaka. Fotografija je nastala koncem šetdesetih let.


____________________________________________________________

Med obema svetovnima vojnama so pismonoše na pošti Begunje bili:

 • Janez Kranjc Begunje – Mihovčkov iz Doline do 1937.
 • Sledil je krajši čas Ludvik Meden, Begunje – Kržičev,
 • nato dobri dve leti do 1941 France Bonač – Bonačev iz Topola.
 • V začetku leta 1941 mu je sledil Jože Meden do jeseni 1943.

Zadnji dve leti vojne je bila poštna dostava neredna ali je ni bilo.

Pismonoša Jože Meden v službeni uniformi. (Slika 2)

V poletnih mesecih 1945 je bil poštni promet nekako urejen preko Krajevnih ljudskih odborov.

 • Koncem leta 1945 in v letu 1946 je bil pismonoša mladi Anton Zrimšek – Ambrožev iz Selščka.
 • Ko je poleti 1946 šel Zrimšek v mladinsko delovno brigado na progo Brčko – Banoviči, ga je za 3 mesece nadomestil mlajši Miroslav Brulc – Brulcov iz Begunj.
 • Oktobra 1946 je spet postal pismonoša vestni in natančni Jože Meden iz Selščka; sedaj Begunje. Delo pismonoše je opravljal vse do upokojitve oktobra 1978. Ljudem je ostal v spominu kot prijazen, dobrovoljen, ustrežljiv poštar. Meniševci so ga imeli radi.
 • 16. oktobra 1979 ga je za dobro leto nasledil Janez Zgonc iz Iga vasi. Za Zgoncem pa je službo marca 1981 prevzel sedanji pismonoša Branko Meden, sin pismonoše Jožeta.

____________________________________________________________

Slika 3

 • Pismonoša Jože Meden,
 • poštni upravnik Anton Istenič in
 • pismonoša Viko Ule iz Dolenje vasi.
Posvetilo ob dolgoletnem skupnem delu.

Slika 4

Pred novo pošto v Begunjah 19.6.1964:

 • Marjanca Istenič, tudi ona je bila poštna upravnica – v Medvodah.
 • Albina Mulec, Unec,
 • Joža Istenič.

____________________________________________________________

Viri:

 • Marjanca Bonač, Begunje
 • Jože Meden st., Begunje
 • Branko Meden, Selšček

 

Besedilo je napisala: Marija Hren, Bezuljak

Kraj: Bezuljak, 3 x Begunje
Datum: konec šetdesetih let, 13. 8. 1970, 1978, 19.6.1964
Avtor: neznan
Zbirka: 2x Jože Meden, 2x Joži Obreza
Skenirano: 21, 10. 2012
Oblika: štiri fotografije

Dodajte komentar

%d bloggers like this: