Skip to content

1930 Podgora – Razglednica vasi

14. 11. 2012

Vas Podgora leži pod hribom Kucelj. Očitno se jim je hrib nekoč zdelj višji, saj so ga v poimenovanju vasi poimenovali gora. Z vrha tega hriba je fotograf Bavec napravil ta zanimiv, spomladanski panoramski posnetek vasi.

Podgora je obcestna vas na skrajnem jugovzhodnem robu Loške doline.  Cesta Stari trg  –  Babno Polje se konec vasi začne vzpenjati. Cesta diagonalno, na spodnji strani razglednice, pa pelje iz smeri Iga vas, mimo vasi, proti  Vrhu in naprej proti Babni Polici.

Vas je bila do leta 1996 ena izmed dveh od 21 vasi v občini, ki ni premogla svoje cerkve. Današnjo kapelo sv. Družine so vaščani zgradili kot izpolnitev zaobljube interniranih vaščanov  med drugo svetovno vojno na Rabu.

Danes si marsikaj  iz lokalne preteklosti lahko ogledate pri Štafancovih, kar so na ogled postavili v Vojaško  – kmečkem muzeju Pucelj

Njive na prvi pogled izgledajo, kot bi jih prevozili veliki tanki. Pa videz zelo vara. Vse te njive so ročno obdelane z motiko in na roke izdelanimi grobovi oz. vrstami za krompir, ki so jih zaradi ročne izdelave naredili počez in ne po dolgem, kot je običajno, ko vrste nastanejo z vprego. Posnetek je zagotovo napravljen spomladi, saj je krompir že posajen, ni pa še kalil (ni še ven). Lahko ugotovimo, da so vsa bližnja polja ob vasi posajena v glavnem s krompirjem. To je odraz številčnih družin in skromnega pridelka.
  • Prva hiša z leve je Mihevšča (Šumrada). Pred hišo stoji križ, lipa pa še ni posajena. Desno od hiše stoji še njihov skedenj.
  • Tretje poslopje – svetlejša hiša je Jurčkova, rojstna hiša vojaka Jožefa Šumrada. Desno je še njihov skedenj.
  • Podolgovata hiša z gospodarskim delom na desni strani tega izreza je Grabnarjeva.
  • Zdaj za Mihevščo hišo pripelje glavna cesta iz smeri Iga vasi, naprej desno gre skozi vas in dalje v smeri Babnega Polja.

Današnje ceste, ki vodi na Vrh takrat še ni bilo. Takrat so se na Vrh peljali po cesti, ki jo vidimo  pred hišami in pelje poševno. Danes je to le še kolovoz, ki pelje mimo kasarne.

Zadnja hiša ob cesti  Podgora – Vrh je Šustarjeva (Škrbec). Cesta  je v spodnjem desnem kotu širša, makadam je zdrt po spomladanskem nalivu. Ob natančnem pregledu slike sem v kotu desno opazila voz s konjsko vprego. Višje, ob glavni cesti, je najprej Lahov skedenj (skedín), nato še Lahova gostilna – hiša v sredini s frčado. Hiša je že prekrita z opeko,  hlev zadaj pa je še vedno krit s slamo.
Tu vidimo jedro vasi. Hiše so v večini že prekrite s strešniki, kmečka poslopja so pa večinoma še prekrita s slamo. Sadno drevje na spodnjem delu izreza bohotno cveti. Če tisto leto ni bilo pozne pozebe, je sadje bogato obrodilo.Pod vasjo (v zgornjem desnem kotu izreza) se skriva  podgorski studenec s pitno vodo in potoček Brežiček. Okrog vasi so peščene njive, travniki pa so bili po pobočjih bližnjih hribov.Vijugast kolovoz za vasjo vodi čez polje v smeri Sige in Vrhnike.


Foto BAVEC. Rajhenburg. Ponatis prepovedan.”
Brestanica je trg v Občini Krško. Do leta 1953 se je Brestanica imenovala nemško Rajhenburg.

Datum posnetka sem določila glede na to, kdaj je začel Vinko Bavec svojo ustvarjalno pot in glede na dejstvo, da pred Mihevščao hišo še ni lipe. Letni čas pa je pomlad glede na cvetoče sadno drevje in obdelana polja.

Vir:

  • Marko Urbiha

Kraj: Podgora
Datum: 1930 ali kakšno leto kasneje, zagotovo spomladi
Avtor: fotograf Vinko Bavec
Zbirka: Marija Kandare
Skenirano: 5. 11. 2011
Oblika: razglednica

____________________________________________________________

Dopolnjeno 14. 1. 2013

obrh dec13Prispevek je bil objavljen v glasilu Obrh, št.:  5/2012 na strani 30.

____________________________________________________________

Dodajte komentar

%d bloggers like this: