Skip to content

1905 Begunje — Dva na eni

18. 01. 2013

Oba motiva je leta 1908, morda pa tudi kaj prej, posnel ljubljanski fotograf Franc Kunc ter naredil to dopisnico, ki jo je založil J. Stergulec. Na tabli nad vhodom v trgovino sicer piše Ivan Stergulec, so pa mogoče črko I včasih zapisali kot J. Lahko pa, da so ga enkrat imenovali Ivan, drugič pa Janez.

France je ta posnetek napravil tako, da je zahodno od župnijske cerkve svetega Jerneja apostola, svoj fotoaparat obrnil proti severovzhodu.

Na fotografiji dominira begunjska cerkev, levo od nje so stara šola, farovž, Medenova in Jernejča hiša. Jankotove gostilne še ni.

V ozadju je na levi strani vzpetina Zalake, nato pa Špičasto Stražišče, pred Špičastim Stražiščem pa se vzpenja Cemarovnik, ki ga je sicer na tem segmentu bolj težko razločiti.

Tu pa je Kunc posnel hiše ob blatni cesti skozi vas. Pred sto petimi leti ljudje niso bili vajeni množičnega fotografiranja in so bili veseli, da si je nekdo vzel čas in jih slikal. Zato so se Begunjci, nevajeni fotografiranja postavili počez čez cesto z živino in vozmi vred ter pozirali fotografu Francetu.

Takrat je imel Ivan Stergulec trgovino v prvi hiši z leve strani. Zanimivo je, da je na tabli nad vhodom v trgovino v imenu Ivan črka N napisana tako, da se poševna črta med navpičnicama dviga od leve proti desni, tako kot črka I v cirilici. Je to posledica retuše negativa?

Z desne strani si sledijo: Vilča hiša s frčado in zgornja Mihcova hiša, nasproti nje pa stoji Matejncova hiša.

Dopisnico je poslala Julka, prejel pa jo je njen brat Ladko Požar, ki je kot dijak živel pri Svetem Ivanu pri Trstu. Julka je bratu želela naslednji dan obilo zabave, bug naj da pa vreme.

Sveti Ivan (italijansko San Giovanni) je zdaj del Trsta, nekoč pa je bil pretežno slovenska vas v bližini središča Trsta. V tej vasi je bil rojen slovenski pisatelj Vladimir Bartol, takrat še v Avstro-Ogrski monarhiji.

121125084Našli smo račun, ki so ga v Strgulcovi trgovini izstavili “Za slavn0 društvo Sokol”.

In kaj sto ti pri Strgulcu kupili? Žeblji, špaga in svetilke so razumljive. Ampak trgovina jim je zaračunala tudi voz za godce na Rakek in vožnjo v Logatec. In seveda, zaračunal jim je tudi 40 kron, ki jih je godcem že plačal.

 

Kaj pa davek?

Vir:

  • Janez Turšič – Cenc mi je pomagal pri hišnih imenih in imenih vzpetin

Kraj: Begunje
Datum: 1908
Avtor: Franc Kunc
Zbirka: Tine Schein
Skenirano: 31. 7. 2012
Oblika: razglednica
Zbirka za dokument: Joži Mele
Dokument skeniran: 25. 11. 2012

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: