Skip to content

Delo 1. 6. 2013

2. 06. 2013
by

130525981

130525983

G. Ive A. Stanič je v svoji knjigi Vojna po vojni, ki je izšla v samozaložbi v januarju 2013, brez dovoljenja uporabil fotografije, ki so bile objavljene na strani Stareslike. Poleg tega jih je uporabil v napačnem kontekstu, največkrat slabšalnem.

Da bi zaščitili politiko objavljanja na Stareslike in sodelavce, ki prispevajo stare fotografije za objavo na Stareslike, smo razmišljali o sodni prepovedi prodaje knjige. G. Ive A. Stanič je pokazal pripravljenost za sodelovanje zato smo pripravili pisno pojasnilo in zahtevali, da g. Ive A. Stanič ukrepa:

1. Z besedilom opremi vse še neprodane izvode knjige.
2. Z besedilom opremi vse distribuirane izvode knjige, ki jih je mogoče identificirati.
3. Z besedilom opremi vse izvode, ki so v knjižnicah ali so drugače javno dostopni.
4. Z besedilom opremi vse obvezne izvode, ki so bili predani v NUK.
5. Besedilo objavi v časopisu Delo.
6. Besedilo objavi v časopisu Notranjsko-kraške novice.
7. Z besedilom opremi morebitni ponatis knjige ali pa slike pri ponatisu umakniti.

G. Ive A. Stanič je z izjavo dne 23.5.2013 potrdil, da so vsi ukrepi izvršeni. V Notranjsko-kraških novicah je bilo opravičilo objavljeno dne 24.5.2013 v Delu pa v soboto 1.6.2013.

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: