Skip to content

1972 Cerkniško jezero – Reševanje rib

25. 08. 2013

120513120Štefan Bogovčič je ob presihanju Cerkniškega jezera leta 1972 naredil ta posnetek, ki prikazuje ribiče pri reševanju rib.

Že Janez Vajkard Valvasor je v svoji Slavi Vojvodine Kranjske iz leta 1689 na široko prikazal ribištvo na jezeru. V tej knjigi si lahko podrobno preberemo o ribolovu, kakršen je bil na jezeru v tistem času. Ribe pa so ljudje lovili že prej. Vidimo, da je ribolov na Cerkniškem jezeru tradicionalna dejavnost.

Voda Cerkniškega jezera odteka skozi številne jame v podzemlje. Z vodo odtekajo tudi ribe. Jame se praznijo v točno določenem zaporedju. Najprej presahne jama Kamne pri Svinjski jami, zadnja pa usahnejo Levišča pri vasi Otok.

120513120-001Danes je ribolov zaradi boljših življenjskih pogojev izgubil nekdanji preživetveni pomen. V času Valvasorja (tako pravijo) so v jezeru živele ščuke, šlajni in menki. Danes pa živi v jezeru kar deset vrst rib, ki so na razpolago športnim ribičem, saj ribolov pomeni šport, druženje in temu ustrezno preživljanje prostega časa.
V Valvasorjevih časih se za ribolov poleg sakov uporabljali tudi dolge ribiške mreže, ki so jim rekli vlak, ker so se vlekle, metve oziroma metalnice, vrše in iz vrbja ali leske spletene koše brez dna. Tiste ribe, ki pa so ostale v jezerskih luknjah, so ljudje kar z rokami zmetali na breg in potisnili v vreče.

Zanimiv ribolov je bil pozimi, ko so z udarcem lesenega kladiva ribo pod ledom omamili ter s sekiro napravili odprtino v led, da so lahko ribo pobrali.

120513120-002Zdaj lovijo ribe drugače in z drugačnim namenom, kot v Valvazorjevem času. Drugačni so tudi ribiški pripomočki. Povsem drugačna pa so pravila in seveda zakonodaja.

Ribolov na Cerkniškem jezeru sedaj upravljata Ribiška družina iz Cerknice in Ribiški zavod iz Ljubljane. Ribolov je dovoljen le kot športna dejavnost z umetno vabo. Lovijo lahko le ribiči, ki so člani ribiške družine.

Ribiška družina ima glavno nalogo pri reševanju rib ob presihanju jezera. Ribiči takrat lovijo ribe v presihajočih jamah in jih odnašajo v umetni ribnik v Rešetu. Tam rešene ribe počakajo, da se jezero spet napolni.
120513120-003Pri tem dogodku je vedno tudi nekaj radovednežev, kar se vidi na drugem segmentu tega prispevka, saj je opazovanje ribičev pri reševanju rib zelo zanimivo. Tudi jaz sem bil ob taki priložnosti nekajkrat na jezeru. Za vse življenje sem si zapomnil preklinjanje blatnih reševalcev.

Na tem segmentu so vidni reševalci rib, ki lovijo s sakom, tako, kot je opisal Valvasor.

Kraj: Cerkniško jezero
Datum: 1972
Avtor: Štefan Bogovčič
Zbirka: Zlatko Bogovčič
Skenirano: 13. 5. 2012
Oblika: negativ 6×6

2 komentarja leave one →
  1. Sentek permalink
    26. 08. 2013 12:56

    Slika je bila posneta ob požiralniku Kotel v Zadnjem kraju.

Trackbacks

  1. 1985 Jezero – Košnja na jezeru | Stare slike

Dodajte komentar

%d bloggers like this: