Skip to content

1972 Javorniki – Pogon za Vršičem (2)

19. 10. 2013

20120411008Pred pozdravom lovini, ki je prikazan v prispevku Pogon za Vršičem (1)je bilo treba uplenjeno divjad spraviti iz gozda. Glede na to, da je bila cesta zasnežena, so morali vse opraviti “na fižol“.

Na zgornji sliki so od leve: France Klančar – Mergan, Stane Braniselj – Kašče, Dušan Klančar, Jože Mele, Tone Braniselj – Mežnar, Toni Ilenič, Tone Braniselj st. – Kašče, Tone Braniselj ml. – Kašče, Andrej Herblan, Pušenjak.
Ravnanje z uplenjeno divjadjo je opisano v lovskem kodeksu. Le ta pravi:“Lovec ne sme privoliti, dopuščati ali sodelovati pri mučenjih in drugem nečloveškem ravnanju z divjadjo in drugimi živalmi. Lovec mora lajšati trpljenje divjadi, če se to zgodi ter spoštovati divjad in vedno preprečevati ponižujoče ravnanje z živo ali mrtvo divjadjo. Pred vsakim strelom mora lovec s polno odgovornostjo presoditi upravičenost strela po načelih varnosti in po načelih lovske pravičnosti.” (1)
20120411005Nekaj uplenjene divjadi je že na zbornem mestu. Gotovo je med lovci potekal pogovor o tem, kako je lov potekal, koliko divjadi so videli, koliko strelov je bilo, kako je koga zeblo na štantu in podobno.

V ozadju so Grede (za ograjo) in otok Gorica. No, v času posnetka, bi temu težko rekli otok, saj Cerkniško jezero ni bilo dovolj visoko.

111022034Utrujena po lovu sta se dva lovska očaka usedla in počila. Da se ne bi prehladila, sta uporabila staro zdravilo iz čutarice. Sedita Andrej Herblan in Jože Mele.
20120411005-001Naloga lovskega psa je, da varuje uplenjeno divjad, lovsko puško, pa tudi nahrbtnik svojega gospodarja. Kaže, da je Bina svoje delo vzela zelo resno. Po moje ne bi bilo preveč pametno, če bi se ji približali brez spremstva njenega gospodarja.

Zanimivo je, kako so pospravili puške. Kopito so zapičili v sneg, pa je glavni del ostal suh.

Slovarček:

  • na fižol: z ročnim delom
  • štant: stojišče

Viri:

  • (1) ETIČNI KODEKS slovenskih lovcev: Lovska zveza Slovenije
  • Tone Braniselj ml. – Kašče

Kraj: Javornik
Datum: 1972
Avtor: neznan
Zbirka: Lovska družina Cerknica
Skenirano: 22. 10. 2011 in 11. 4. 2012
Oblika: tri fotografije

Dodajte komentar

%d bloggers like this: