Skip to content

1982 Cerknica – Pogačnikovega mlina ni več

26. 11. 2013

110721054Štefan Bogovčič je naredil ta posnetek v začetku leta 1982. Bil je sončen dan. Po sencah sodeč je bilo popoldne. Takrat so podirali Pogačnikov mlin, od katerega je videti le še kup ruševin.

Kjer je zdaj uvoz na Komunalo Cerknica, sta nekoč stala mlin z dvema kamnoma in žaga venecijanka. Prav tako je bil poleg njiju zgrajen jez, tako, da sta imela mlin in žaga dovolj vode za delovanje. Čez Rutarjeve Ločice so zgradili novo in široko strugo, tako, da tudi potok ne teče več tu. Od takrat potok le še redkokdaj prestopi bregova.
110721054-001Na zgornji fotografiji se ob desnem robu vidi lipa, ki so jo posekali 10. decembra leta 2005. Tega dne so posekali tudi kostanje, ki so rastli pred Žajfenco.

Ob levem robu se vidi cesta, ki pelje v Begunje. Ob njej pa je Medenova kovačija. Vidimo tudi Krznarjevo hišo pri Svetem Roku. Področje okrog Komunale je zdaj zelo lepo in zgledno urejeno.

Do zdaj pa je ostalo še poslopje, ki ga vidimo na desnem delu tega segmenta in v katerem je bilo zgoraj spredaj stanovanje, v nadaljevanju pa podstrešje. Spodaj je bila klet in v nadaljevanju hlev za živino. V zgornje prostore tega poslopja je vodilo krasno pokrito ravno zunanje stopnišče z nizom dvanajstih kamnitih stopnic z zidano kamnito ograjo. Na vrhu stopnic je bilo čudovito preddverje na dveh kamnitih stebrih, povezanih z jeklenimi drogovi.

Pred nekaj leti so to lepo stopnišče podrli. Podrli so tudi to dvokapno streho nad celotnim poslopjem in naredili enokapno streho.

110721054zŠtefan je na hrbtno stran zapisal, da je hiša ob Komunali končno porušena. Dodal je tudi datum.

Kraj: Cerknica
Datum: 1982
Avtor: Štefan Bogovčič
Zbirka: Arhiv Brestovega obzornika
Skenirano: 21. 7. 2011
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: