Skip to content

1960 Cerknica – Pogačnikov mlin in žaga

16. 08. 2010
tags: , ,

Edvard Pogačnik je imel mlin z dvema kamnoma in žago venecijanko. Mlin (kakor vsi ostali mlini) je bil zidana stavba, le ogrodje in ostrešje je bilo leseno, tako, da je kljubovala visokim poplavnim vodam, ki so večkrat poplavile tudi visoko v mlinu. Mlin je bil del stanovanjskega poslopja, vstop v mlin je bil iz veže, ena vrata pa so držala še na jez.

Mlin je stal tik ob potoku, skoraj nasproti Žajfnce. Žaga je bila lesena.

Da sta imela mlin in žaga dovolj vode, je bil na potoku urejen jez, za katerim se je nabirala voda. (Kasneje so čez ta jez postavili most, da je bil dohod do zadružnih hlevov, ki so bili na območju današnje Komunale.) Pred jezom se je nabirala voda in se je preko velikih lesenih grabelj, ki so bile položene po vsej širini potoka in so zadrževale vejevje in drugo nesnago, spuščala preko zapornice na mlinska kolesa. Na kolesa je bila speljana t.i. spodnja voda.

Mama mi je pripovedovala, da je Lojze Perko za ilustracijo Martina Krpana uporabil pogled na Pogačnikovo žago za del ozadja slike, ki prikazuje Levstika in Močilarja. Prav tako pa naj bi na drugi ilustraciji uporabil tudi pogled na stopnišče v poslopje, ki je bilo za Pogačnikovim mlinom. Kdaj sta mlin in žaga prenehala delovati, ni znano. Danes je vse podrto, tudi hiše ni več.

Lipo in kostanje, ki so rastli pred Žajfenco so posekali 10. 12. 2005. Potok so preusmerili že prej.

Območje Cerkniškega jezera je dokaj bogato s padavinami, saj pade v povprečju 1.665 litrov dežja na m 2 (merjeno v obdobju 1976 – 2009). Z Vidovske planote priteče na Cerkniško polje Cerkniščica, ki je ob svojem strmcu in v spomladanski ter jesenski dobi sorazmerno močnemu pretoku pogojevala nastanek številnih mlinov in žag. Cerkniščica je površinsko tekoča voda, kar je neobičajen element Cerkniške
kotline.

Na območju naselja Cerknica so bili naslednji mlini in žage:

  • Mlin in žaga pri Jagenških
  • Milavčev mlin in žaga
  • Hrenov mlin in žaga
  • Rutarjev mlin in žaga
  • Pogačnikov mlin in žaga
  • Šerkov (kasneje Medenov) mlin in žaga
  • Krajcova žaga in
  • Bezovska žaga.

Mlini na obmocju Cerkniškega jezera so zidane stavbe, le ogrodje in ostrešja so iz lesa. Zidana
stavba je lahko kljubovala visokim poplavnim vodam, ki so večkrat tudi visoko
nastopale v samem mlinu. Strehe so bile krite z opeko. Povečini so bili vsi mlini del stanovanjskega
poslopja.

____________________________________________________________

Na fotografiji je videti žago, na desni strani od zidanega mlina. Fotograf je ujel zasnežen, sončen dan, kot nalašč za novoletno čestitko. Na levi strani vidimo kostanje pred Žajfnco. Potok je še tekel tik za kostanji.

Literatura:

Nekaj stavkov sem uporabil iz knjige, katere avtorja sta dr. France Habe in Magda Šilc – Telič: Mlini in žage na vodni pogon … Ljubljana 1997

Dušan

Kraj: Cerknica
Datum: okrog 1960
Avtor: Jože Žnidaršič st. (dopolnjeno 2. 2. 2011)
Zbirka: Dušan Gogala
Skenirano: 9. 8. 2010
Oblika: čestitka

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: