Skip to content

1937 Selšček – Koširjeva hiša

18. 12. 2013
tags:
by

Naglic_RA_1910

Peter Naglič je živel v Šmarci pri Kamniku. Njegova žena je bila Mivča iz Selščka, pa je zato večkrat prišel v naše kraje. Kljub temu, da potovanje iz Šmarce do Selščka ni bilo, kot je danes, je imel s seboj svoj fotoaparat, fotografije teh obiskov pa so se tudi ohranile.

Naglič je beležil dogodke, ki jih je ujel na svoje negative in steklene plošče. Ostalo pa je tudi več nedokumentiranih filmov in plošč. Eno teh predstavljamo danes. Zlahka smo prepoznali Selšček, kapelico med Begunjami in Selščkom in za njo hrib Cmarovnik.

Na fotografiji je Bebrova hiša, danes je Koširjeva. V njej je živel gospodar Janez, ki je bil čevljar, z ženo Zofko. Lastnika sta bila brez otrok, pa se je ime zamenjalo.

Prav levo je skedenj. V njej se je mlatilo. Mlatilnico so morali poganjati kar štirje krepki. Beber je bil napreden gospodar in je nabavil elektromotor, ki je poganjal stroje. To je precej olajšalo razna dela.

Za hišo na pobočju je dobro viden sadovnjak. V njem je bilo približno 200 sadnih dreves. Zasadil ga je gospodar Janez Petrič – Beber. Bil je dober in natančen sadjar. Udeležil se je več tečajev o sadjarjenju. Upravljal je pripomočke sadjarskega društva, kot je preša in kotel za kuhanje žganja. Le ta je bil na posodo. Janez je skrbno zapisal uro izposoje in vračila, da je lahko natančno izračunal izposojnino za nečlane društva.

Pri kapelici je vidno, da je v uporabi že nova cesta, ki je bila narejena na začetku tridesetih let. Datuma postavitve kapelice in razloga mi še ni uspelo ugotoviti.

Za hišo je dobro viden hrib Cmarovnik, ki že dolgo ni več tako gol. Danes ga porašča pravi gozd. V zadnji polovici stoletja se je prenehalo kositi velike površine, nakar se je zarastel gozd. Še petdeset let nazaj se je na Cmarovniku mladina smučala.

Naglic_RA_1910-001Bebrova hiša je danes seveda čisto drugačna. Le kapelica nam služi, da lahko prepoznamo mesto fotografije. Današnja hiša stoji na mestu, kjer je na fotografiji vidna svetlejša streha.

Viri:

  • France Meden

Kraj: Selšček
Datum: neznan, predvidoma sredina tridesetih let
Avtor: Peter Naglič
Zbirka: Slovenski etnografski muzej – Peter Šporar
Skenirano: 7. 6. 2013
Oblika: skenirana datoteka

Dodajte komentar

%d bloggers like this: