Skip to content

1912 Rakek – Volitve

1. 04. 2014

140130717

V žepnem koledarčku za leto 1908, ki so ga dobili železniški uslužbenci, je bilo veliko prostora. Tako je Franc Gabrenja vanj zapisoval kar nekaj let. Med drugim tudi kandidate za občinske volitve leta 1912.

140130722

Kot še dan danes, so tudi tedaj potekali ostri predvolilni boji. Polemike so se vrstile celo v tedanjih časnikih. Levi so pljuvali po desnih in obratno, zakaj bi bilo tedaj drugače, kot je danes. Kar je res, je pa res. Borili so se z vsemi močmi in sredstvi za mesto v občinskem svetu, ampak, ne gleda na barvo, so na koncu vsi poskrbeli za to, da je bilo ljudem bolje in tudi nekaj naredili za sam kraj.

Kandidati so bili:

I. razred – bele glasovnice

 • Anton Puntar, posestnik, Ivanje selo 14
 • Jožef Bombač, posestnik, Rakek 104
 • Andrej Svet, posestnik, Rakek 33
 • Lovrenc Jernejčič, posestnik, Slivice 8
 • Matevž Steržaj, posestnik, Rakek 23
 • Matija Mršek, posestnik, Unec 5

Namestniki:

 • Anton Mele, posestnik, Rakek 49
 • Janez Homovec, posestnik, Rakek 81
 • Anton Gnezda, posestnik, Unec 51

II. razred – plave glasovnice

 • Matija Gabrenja, posestnik, Rakek 66
 • Janez Hribar, posestnik, Rakek 13
 • Andrej Gregorič, posestnik, Rakek 93
 • Ivan Bajt, posestnik, Unec 68
 • Andrej Pirc, posestnik, Rakek 4
 • Jakob Milavec, posestnik, Ivanje selo 5

Namestniki:

 • Anton Štefančič, posestnik, Ivanje selo 4
 • Franc Gabrenja, posestnik, Rakek 109
 • Andrej Jernejčič, posestnik, Unec 15

III. razred – rdeče glasovnice

 • Maks Domicelj, posestnik, Rakek 56
 • Andrej Perko, posestnik, Rakek, 123
 • Franc Gnezda, posestnik, Unec 66
 • Simon Ribarič, posestnik, Unec 26
 • Martin Jeršan, posestnik, Unec 6
 • Peter Repič, nadučitelj, Unec

Namestniki:

 • Janez Bajt, posestnik, Unec 43
 • Franc Šušteršič, posestnik, Rakek 10
 • Anton Petrič, posestnik, Unec 61
Volitve so bile 3. junija. Zmagala je napredna stranka združena s socialisti, s sledečim uspehom:

I. razred:

 • napredno-socialistična stranka 4 odbornike,
 • klerikalci 2 odbornika.

II. razred:

 • napredno-socialistična stranka 3 odbornike,
 • klerikalci 3 odbornike.

III. razred:

 • napredno-socialistična stranka 5 odbornikov,
 • klerikalci 1 odbornika.
S tako mero cinizma in z očitno nenaklonjenostjo klerikalni stranki je napisan članek v Slovenskem narodu, da sem se odločila, da naj bo kar v celoti in originalen objavljen:

»Podobčine (Unec in Ivanje selo, moj pripis):

Naprcd.soc. stranka 1. klerikalci 1 odbornika. Izmed namestnikov napredna-soc. stranka 8, klerikalci 3 odbornike, torej napred.-soc. stranka 13, klerikalna 7 odbornikov, kar znači skoraj dvetretjinsko večino napredne stranke, kar je pri sedanjih razmerah in pri nečuvenem terorizmu, s katerim je delovala klerikalna stranka in agitaciji ki so jo uganjali noč in dan v družbi s cerkniškimi kaplani, z obč. tajnikom in županom vred. dosegla dosti povoljen vspeh. Boj je bil hud in živahen ter je trajala volitev od 9. zjutraj do 6. zvečer nepretrgoma. Skrutinij trajal je potem do polnoči in od zjutraj pa do popoldne naslednji dan. Župan sestavil je volilno komisijo izvzemši 1 zastopnika soc. dem. stranke samo iz lastnih pristašev. Izmed 562 volil-cev volilo je 526. Klerikalci so napeli vse mogoče strune, da bi vrgli združeno napredno stranko ter poskusili vse mogoče mahinacije. Veli ko legitimacij in glasovnic so razposlali prepozno nalašč naprednim volilcem. da niso mogli voliti. Pripeljali so tudi par bolnih k volitvi, — a vse skupaj jim proti navdušenju in zavednim volilcem ni nič pomagalo.«

140130721Danes je samo po sebi umevno, da gremo na volišče z osebnim dokumentom in volimo, četudi smo se ravnokar preselili v določen kraj. Leta 1912 ni bilo tako. Moral si biti vpisan v volilni imenik šele potem si lahko volil in bil voljen. Franc Gabrenja se je preselil z Unca na Rakek in zato je moral občinskemu uradu napisati vlogo za vpis v volilni imenik (nelektorirano):

Slavnemu občinskemu uradu v Rakek

Pri zadnjih državnozborskih volitvah nisem v tej občini imel volilne pravice in zato nisem doslej zapisan v tukajšnjem volilnem imeniku.

Ker sem med tem dosegel volilno pravico, prosim za vpis v volilski imenik na podlagi sledečih podatkov: Ime, starost, stanje, v službi.

V_____dne____1911

Vlogo je oddal leto pred občinskimi volitvami in zato je lahko volil občinske može.

»Slovenski gospodar«, List ljudstvu v poduk in zabavo, je v 17. Številki, 27. Aprila 1911 med drugim tudi opozoril, kdo lahko voli:

“V volilni imenik morajo biti vsi in samo taki vpisani, ki imajo volilno pravico. To pa ima vsak avstrijski državljan moškega spola, ki je izpolnil 24. leto, ki je v občini na dan razpisa volitev prebival že vsaj eno leto, ki ni pod kuratelo, ki ne vživa javne miloščine, oziroma je ni vžival v zadnjem letu, ki ni v konkurzu, ki ni bil kaznovan radi tatvine, poneverjanja, goljufije, oderuštva itd.”

Slovarček:

 • skrutinij: glasovanje, tajno štetje glasov, ugotavljanje izida glasovanja
 • kuratela: skrbništvo
 • konkurz: stanje podjetja, ko to zaradi prezadolženosti ne more poravnati svojih dolgov

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 1912
Avtor: neznan
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 30. 1. 2014
Oblika: žepni koledarček
Dodajte komentar

%d bloggers like this: