Skip to content

1888 Cerknica – Franc Jožefovo vladanje

20. 07. 2014

130518910Pogled na Cerknico iz daljave z Jezerom in Javorniki v ozadju. Razglednica je bila poslana leta 1912 in domačega kraja v tujino. Pozdravi, zapisani na zadnji strani, omenjajo presihajoče jezero. Poštnina pa je bila plačana z uporabo znamke, izdane ob okrogli obletnici vladanja cesarja Franca Jožefa, t. j. 1908 leta.

Točno 20 let pred izidom na tej razglednici uporabljene priložnostne znamke so v cesarstvu praznovali obletnico cesarjevega vladanja. In kaj se je ob tej priložnosti dogajalo v naši Cerknici lahko beremo v poročilu takratnega nadučitelja Karola Dremlja.

Slavnost v Cerknici; dne 16. septembra

V spomin 40letnice Nj. Vel. presvetlega cesarja Fran Josipa I. nasadil se je v Cerknici dne II. aprila 1888 dvojni drevored, in sicer pod imenom: Fran Josipov in Elizabetin drevored. Pred nasadbo bila je sv. maša, pri kateri  je pela šolska mladina. Po sv. maši imel je gospod dekan primerni govor, za katerim sta se zahvalna in cesarska pesem zapeli. Vsa šolska mladina udeležila se je te slavnosti ter sama zasadila lipo pod imenom “Cesarska lipa”.

Dne 16. septembra 1888 obhajala je občina Cerkniška, združena z narodno čitalnico in požarno brambo, 40letnico Nj. Vel. presvetlega cesarja Frana Josipa I. s sledečim vsporedom: Ob polu desetih zjutraj bil je shod došlih  gostov, požarnih bramb in slavnostnega odbora  v čitalniških prostorih, od koder je slavnostni sprevod šel v farno cerkev. Tam bila je ob 10. uri sveta maša,  pri katerej je pel čveterospev moškega zbora slavne  Ljubljanske čitalnice, gg. Pribil, Gerbic, Pucihar in Paternoster.

Pri  slavoloku pod lipo pozdravila je gospodična Matilda Obrezova c. kr. okrajnega glavarja preblagorodnega gosp. dr. Russa s sledečim nagovorom:

Dobro došli gospod okrajni glavar,
Cerknica Vam navdušeno kliče: “Na zdar!”
Cerknica je vedno zvesta cesarju,
Udana tudi krajnemu glavarju.
V znamenje udarnosti in spoštovanja
Ta šopek cvetlic Vam poklanja!

Potem nagovori gdč. Ivana Završnikova preblagorodnega gospoda dr. Vošnjaka, deželnega poslanca, sledeče:

Preblagorodni gospod!
Čisla Vas ves slovenski rod.
Občina naša tukaj zbrana
Pozdravlja svojega častnega občana
V znamenje spoštovanja ta šopek sprejmite,
Svojo naklonjenost nam še ohranite!

Po dokončani sv. maši bilo je blagoslovljenje orodja požarne brambe, pri katerem je zapel slavni čveterospev: “To je gospodov dan”. Častiti gospod dekan Fran Kunstel imel je govor na zbrano požarno brambo. Zatem zaigra godba cesarsko pesen, in prične se sprevod na slavnostni prostor, kjer je bilo defiliranje zbranih požarnih bramb pred c. kr. okrajnim glavarjem.

Ob 1. uri je skupni obed, pri katerem so se vrstile napitnice od č. gg. Josipa Milavca, dr. Russa, Fr. Kunstelja, Fr. Gerbiča, dr. Vošnjaka, Iv. Šafarja itd. Po obedu stopi g. dr. Vošnjak na oder ter razloži v svojem slavnostnem govoru pomen slavnosti ter našteje dobrote, katere so Slovenci v teku štiridesetletnega vladanja Njih Veličanstva presvetlega cesarja vživali. Slavnostni govor sprejet je bil z grmovitimi “Živio”- klici, med katerimi je igrala godba “Cesarsko himno”.

Sedaj zapoje imenovani čveterospev nakatere pesmi, katere so bile od občinstva navdušeno sprejete. Po dokončanem petji sledilo je srečkanje, katerega čisti dohodek namenjen je bil dobrodelnemu namenu. Ob 8. uri zvečer igrala se je na prostem igra: “Bog Vas sprimi” tako izvrstno, da je bilo ljudstvo iznenadeno nad tako dobrim uspehom.

Ob 9. uri napovedan je bil slavnosti sprevod po trgu. Zbrane požarne brambe, na čelu jim godba, napravile so bakljado, kakoršne še ni bilo v trgu. Vse hiše po trgu bile so krasno razsvetljene. Na mnogih hišah videli so se transparenti s podobami Njih Veličanstva presvetlega cesarja in cesarice, cesarjeviča Rudolfa in cesarjevičinje Štefanije. Tabor odlikoval se je z napisom:

Tabor bil sem, tabor bom,
Za cesarja, vero, dom!

Na bližnjih hribih zažigali so se kresovi in umeteljni ogenj. Posebno lepo razsviteljena bila je več sto let stara lipa ter se nekako ponosno odlikovala med drugimi. Po končanem sprevodu pričela se je prost zabava s plesom in petjem, katere konec je bil še le pozno v jutro. Tako vršila se j slavnost, katera ostane vsem Cerkničanom v vednem spominu.

130518910zCerknica, 21. 8. 1912

Pozdravi so poslani na Češko gospodu Vaclavu Novotny. Med sporočilom mi je uspelo razbrati le tole “…pošiljam vam pogled na Cerkniško jezero, presihajoče …”

Znamka s podobo Franca Jožefa je bila izdana v letu praznovanja šestdesete obletnice cesarjevega vladanja. Vladal je vse do svoje smrti, to je 21. novembra leta 1916. Znamka ima Cerkniški poštni žig. Ob isti priložnosti je bila izdana tudi unikatna razglednica.

Slovarček:

 • nasadba: zasaditev
 • vspored: spored, dnevni red
 • polu: pol
 • požarna bramba: gasilci
 • čveterospev: kvartet
 • gg.: gospodje; č.gg. – častiti, spoštovani gospodje
 • gr(o)movitim: glasnim vzklikanjem
 • srečkanje: srečelov
 • bakljado: sprevod z baklami
 • kakoršne: kakršne
 • cesarjevičinje: cesarične
 • umeteljni: umetni
 • razsviteljena: razsvetljena
 • vedni: trajni

Viri:

 • Vojteh Ravnikar: Popis slavnostij v Logaškem okraju 1888; V Logatcu; Založilo “Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolskega okraja”

Kraj: Cerknica
Datum: 1888 (besedilo), 21. 8. 1912 (razglednica), 1908 (znamka)
Avtor: založil J. Kaučič, fotograf
Zbirka: Tine Schein
Skenirano: 18. 5. 2013
Oblika: razglednica

One Comment leave one →
 1. Anonimno permalink
  20. 07. 2014 13:13

  Zanimiva zgodovina Janja. Sto leti nazaj se je lahko in brez skrbi govorilo o cesarjih, ali o gospodov, cerkvi, maše, blagoslovja in boga. Zdaj je pa veliko nasprotovanje. V tem oziru je v Australiji prosto in spoštovano.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: