Skip to content

1888 Lož – Franc Jožefovo vladanje

4. 06. 2014

100816 007Tale razglednica je bila izdana ob 60. obletnici vladanja Franca Jožefa I., avstrijskega cesarja in ogrskega kralja.

Cesar Franc Jožef I. Habsburško-Lotarinški se je rodil 18. avgust 1830 v Schönbrunnu na Dunaju, torej v avstrijskem cesarstvu. Umrl je 21. novembra leta 1916, prav tako v Schönbrunnu. Njegovo vladanje je trajalo od 2. december 1848 vse do njegove smrti. Njegova soproga je bila Elizabeta Bavarska. K vladarski družini Habsburžanov sta prispevala naslednje otroke: nadvojvodinjo Zofijo, nadvojvodinjo Gizelo, kronskega princa Rudolfa ter nadvojvodinjo Marijo-Valerijo.
Unikatnost izdelave pričujoče razglednice nam da slutiti, da obletnice vladanja cesarja Franca Jožefa niso ostale neopažena. Zato sem pobrskala po starih knjigah in našla eno zanimivo, ki opisuje dogajanje natanko 20 let pred izidom te razglednice. Torej ob praznovanju 40-obletnice vladanja cesarja. In kaj se je dogajalo ob tej priložnosti v našem Ložu? Takole so zapisali leta 1888:

Slovesnost v Ložu; dne 13. avgusta

Proti večeru dne 12. avgusta zasajeni bili so po vsem Ložkem mestu zeleni mlaji, hiše olepšane in množica zastav je vihrala po ulicah. Tudi na starem gradu se je dvigala proti nebu velika zastava in kazala prebivalstvu, da se praznuje v Loži velika slavnost.

Zvečer 12. avgusta zaigrala je pred c. kr. okrajno sodnijo domača godba cesarsko himno in igraje se pomikala skozi sijajno razsvetljeno mesto. Na »Tolstem vrhu« zažgali so velikansk kres, kteri je na daleč razsipal svojo svetlobo. Zjutraj dne 13. avg. zbudi meščane budnica in gromovito pokanje možnarjev. Ob 10. uri dopoludne daroval je častiti gospod župnik slovesno sv. mašo, pri katerej so bili prisotni: c.k. okrajni glavar, c.k. uradniki in drugi zastopniki z mestnim županom. Vrle Ložanke oblekel so se v staro narodno nošo, katera je vse hvale vredna, priprosta, a vendar mična.

Po sv. maši bilo je v slavnostni hiši g. župana predstavljanje pri c. kr. okrajnem glavarji in sicer: c.kr. sodnijskih in davkarskih uradnikov, c.kr. notarja, načelnika tukajšnjega cestnega odbora pl. Obereignerja in zastopnikov Ložke, Bloške in Starotrške občine. Tudi so zasadili začetno drevesce za drevored ob okrajni cesti. Ob poludvanajsti uri bil je banket pri gospodu županu. Prvi se vzdigne gospod župan Gregor Lah in v krepkej in čilej besedi poudarja pravičnost in dobrotljivost milega vladarja, se ozira na zgodovino Ložkega mesta in izreka v imenu vseh občanov najglobokejšo in neomahljivo udanost presvetlemu cesarju in Habsburški kroni. Sedaj sledi napitnica za napitnico, častiti gospod župnik napije cesarjevemu namestniku, c.k. okrajnemu glavarju gosp. Russu, g. glavar napije pravici in jednakopravnosti avstrijskih narodov, gospod c. kr. sodnik hrabrej našej armadi, gospod pristav Ogorek današnjemu ministerstvu. Po vsakej napitnici ne manjka »živio«- klicev in domača godba hiti pospeševati veselost in navdušenje. Z banketom končana je bila slavnost, katero se bomo z veseljem spominjali. Da se je slavnost tako sijajno izvršila gre hvala v prvej vrsti gospodu županu G. Lahu in njegovim občanom, ki so z navdušenostjo delali vse priprave.

100816 007aTale krog s podobami cesarja v različnih starostnih obdobjih se skriva pod razglednico in omogoča, da z vrtenjem le tega v belem okencu razglednice lahko izbiramo njegove različne podobe.

100816 007bZadnja stran nam razkrije, da podoba cesarja na razglednici ni samo barvna, ampak celo reliefna.

Slovarček:

 • c. kr.: cesarsko-kraljevi
 • Ložkem = Loškem
 • velikansk = velikanski
 • dopoludne = dopoldne
 • katerej = kateri
 • prvej = prvi
 • priprosta = preprosta
 • poludvanajsti = pol dvanajsti
 • krepkej in čilej = krepki in čili
 • najglobokejšo = najglobjo
 • hrabrej = hrabri
 • našej = naši
 • ministerstvu = ministrstvu

Viri:

 • wikipedia
 • Vojteh Ravnikar: Popis slavnosti v Logaškem okraju 1888; V Logatcu; Založilo “Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolskega okraja”

Kraj: Lož (vsebina publikacije), Dunaj ? (razglednica)
Datum: 1888 (besedilo), 1908 (razglednica)
Avtor: neznan
Zbirka: Dušan Gogala
Skenirano: 16. 8. 2010
Oblika: razglednica z vrtljivim delom

Dodajte komentar

%d bloggers like this: