Skip to content

1932 Notranjska – Slikovita in kremenita III.

22. 02. 2015

140130732Levo na sliki je Vrhnika. Ko tole pišem, pijem kavo iz skodelice, na kateri je narisan mojster slabe vesti in napisano besedilo: “Čudo božje – Vrhnika ti gosposko nedeljsko dekle, kako si daljnolepa!” Po njem je znana! Malokdo pa ve, da je imela v davnih časih Vrhnika tudi železnico. Proga Brezovica-Vrhnika je bila v uporabi od leta 1899 do 1966.

Desno je bivša postojnska gimnazija, kjer sem se tudi jaz tresla in izobraževala. Pred njo je Vilharjev spomenik, ki so ga odkrili 12. avgusta 1906, 21 let zatem, 9. avgusta 1927 pa ga je tedanja (italijanska) oblast odstranila z glavnega trga in ga postavila k cerkvi.

Levo je Gornji Logatec z Dolnjim Logatcem v ozadju. Tu je bil sedež Logaškega okrajnega glavarstva. Pod logaško sliko se predstavljajo Žiri. Na sliki je označen potek državne meje. Žiri so bile včasih imeniten kraj. Desno od Logatca je Vrh Sv. treh kraljev pri Žireh, ki je bil znamenita božja pot v 17. in 18. stoletju

140130732-001“Izvirek Obrha pri Starem trgu.” Obrh je ponikalnica. Izvira in ponikne na Loškem polju. Izvorna kraka sta Mali in Veliki Obrh. V en vodotok se združita zahodno on naselja Pudob. Na severozahodnem, apnenčastem delu polja, začne Obrh ponikati v številnih ponikvah, višje vode pa tečejo skozi jamo Golobino. Voda odteka v 2 km oddaljene izvire na JV obrobju Cerkniškega polja.

Obrh je tudi izraz za močan kraški izvir, ki se zlije, po navadi, izpod visoke skalne stene, ustvari majhno, a globoko jezero in nato odteče po dolini.

140130732-002“Nakapane ovčice v Karlovici.” Pavel Kunaver: Podzemska čuda okoli Velike Karlovice: “Po svetovni vojni so vrli Cerkničanje žrtvovali mnogo novcev za osuševanje jezera in država jim je dala izvrstnega vodjo za to važno delo, pogumnega gospoda inž. Kočevarja, banskega svetnika, ki je s svojimi delavci, posebno z neustrašnim preddelavcem Jožetom, odkril v Veliki Karlovici nova čuda. Leta dolgo so se trudili, da so premagali ožine, zasuli nekatera jezerca in razstrelili soteske. Njihovo nevarno delo v divjih podzemskih rovih pa se je bogato izplačalo. Od tam, kjer se je slavni Putick ustavil, so prišli preko novih jezerc, mimo kapnikov, ki vise v globoko vodo, v nove, velike prostore. En tisoč osem sto metrov daleč so prišli pogumni možje! Z vsakim korakom dalje se jim je začel odkrivati nov, do tedaj nepoznani, od človeka doslej neodkriti svet. Tisoči in tisoči kapnikov so jih v nemi krasoti pozdravili. Čudovito oblikovani stalaktiti (s stropa viseči kapniki) vise v velikih množinah in najrazličnejših visokostih s stropa doli. Posebno lepi so tam, kjer jih voda ne doseže niti ob povodnji voda. Mestoma se blesti siga, bela kot sneg in pokrita z biseri. Drugod se zopet odpro silni, visoki prostori. Strašno so strgane skale v višini, ki jih najboljša svetiljka komaj doseže, a črne divje skale krase na mnogih mestih številni kapniki.”

Nadaljevanja o kremeniti Notranjski: I., II.

Slovarček:

  • siga: prevleka, nastala s kristalizacijo raztopljenih rudnin

Viri:

Kraj: Notranjska
Datum: 12. junij 1932
Avtor: slike Stanko Ribnikar
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 30. 1. 2015
Oblika: časopis

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: