Skip to content

1955/56 Begunje – 5. 6. in 7. razred

11. 01. 2016

151024169Učenci so slikani ob koncu šolskega leta na šolskem vrtu. V ozadju vidimo Kulturni dom, v njem so potekale vse šolske proslave, tam smo pozdravili Dedka Mraza in bili sprejeti v pionirje.

Na fotografiji so učenci višjih razredov, ki so bili rojeni od leta 1941 do pomladi 1944. Razrednik je bil tedanji ravnatelj Milan Otrin.

Učenci so se po končani šolski obveznosti razkropili po svetu, mnogi s trebuhom za kruhom, nekateri pa za ljubeznijo. Šolarje s te slike najdemo v Parizu, na Švedskem, dve v Nemčiji in eno v Ameriki. Le malo jih je ostalo na Menišiji. Trije so že pokojni.

151024169-001

Zadnja vrsta z leve:

 • Janez Švigelj – Mivč iz Selščka,
 • Jože Jernejčič – Gregorjev iz Dobca,
 • Janez – Janči Matičič – Matičičev iz Begunj,
 • Jože Stražiščar – Mihcov iz Begunj

Sredina:

 • Janez Stražiščar – Mihcov iz Begunj,
 • Janez Zalar – Gornji Popkov iz Bezuljaka,
 • Anica Turšič – Turščeva s Kožljeka,
 • Marija – Mima Kranjc – Kopitava iz Begunj,
 • Rozka Škrlj – Grmkova iz Nov’ga Jorka, Pepca Juvančič – Tonetova iz  Nov’ga Jorka

Sedijo:

 • Iva Turšič – Turščeva s Kožljeka,
 • Mira Kranjec – Krajnča s Kožljeka,
 • Ana Cimermančič – Potočenava od Malnov,
 • Rezka Meden – Jagrava iz Topola.
151024169-002

Zadnja vrsta z leve:

 • Slavka Oblak – Tekavcava iz Otonice,
 • Minka Nared – Francetava in
 • Anka Stražiščar – Brešča, obe iz Dobca,
 • Minka Turšič – Dolnja Kotava iz Bezuljaka,
 • neprepoznan,
 • Ana Katern – Vidmarjeva iz Dobca.

Sredina:

 • Minka Kranjc – Podlipča iz Dobca,
 • Marija Petrič – Tomaževa iz Begunj,
 • Ana Košir – Koširjeva iz Selščka,
 • Minka Turk – Turkava iz Bezuljaka.

Spredaj:

 • učitelj Milan Otrin,
 • Milka Bonač – Bonačeva iz Topola,
 • Danica Korošec – Korošcava iz Begunj,
 • Francka Debevec – Žogarjeva iz Bezuljaka,
 • Marija Kraševec z Gmajn’ce – Brezje.

Viri:

 • Ivanka Debevec, roj. Katern, Bezuljak

Kraj: Begunje
Datum: spomladi 1956
Avtor: neznan
Zbirka: Francke Debevc
Skenirano: 24. 10. 2015
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: