Skip to content

1965 Slivnica – Janez Hribar

25. 07. 2016

160715307 25. julija leta 1965 je bila na Slivnici pri grahovski lovski koči proslava ob praznovanju 20-letnice osvoboditve. Proslavo je organiziralo združenje borcev NOV. Fotografija prikazuje narodnega heroja Janeza Hribarja med slavnostnim govorom.

Tej proslavi je prisostvovalo okrog 2.500 ljudi iz Notranjske in iz drugih krajev, ki so se po koncu proslave zabavali in uživali v lepem okolju.

Fotografijo iz zbirke Zlatka Bogovčiča je posnel njegov oče Štefan Bogovčič.

160715307-001 Narodni heroj, domačin iz Loža, takratni poslanec Janez Hribar je dal pobudo, da se v Loški dolini, v nasprotju z dotedanjo lesarsko tradicijo in pretežno kmečkim prebivalstvom, ustanovi kovinsko predelovalno industrijo.

Obrtno kovinsko podjetje je bilo ustanovljeno s sklepom Občinskega ljudskega odbora Loška dolina 27. 11. 1954 in registrirano pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru 17. 1. 1955. V letu 1954 in v začetku leta 1955 je bilo v kolektivu zaposlenih 17 članov. Ob koncu leta 1955 pa že 72. V letu 1959 je podjetje začelo s predelavo plastičnih mas, pri Okrožnem gospodarskem sodišču pa je bila vpisana sprememba dejavnosti in sprememba imena v Kovinsko podjetje Lož, 7. 7. 1960 pa je bilo registrirano ime Kovinoplastika Lož, ki ga podjetje nosi še danes.

160715307z Zapis na zadnji strani stare fotografije.

Kraj: Slivnica
Datum: 1965
Avtor: Štefan Bogovčič
Zbirka: Zlatko Bogovčič
Skenirano: 15. 7. 2/2016
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. Anajedrt permalink
    25. 07. 2016 08:27

    Skrajno levo je Jakob Mlakar iz Loške doline in zadaj Ludvik Štrukelj iz Zalesa.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: