Skip to content

Cerknica 1971/72 – 5. b razred

24. 04. 2017

170123338-001Na sliki vidimo učence 5. b razreda, slikane z dvema učiteljicama. To sta Marija Arnuš in Gertruda Zigmund.

Število učencev se je v petem razredu vedno zelo povečalo. Cerkničanom so se pridružili še vozači – učenci, ki so do četrtega razreda šolo obiskovali v Begunjah. Tako imamo tukaj razred s 36 učenci. Od tega je kar 22 fantov in 14 deklet.

Pa še dogodek, ki se ga spominja Malči. Jezerci so vedno kaj pogruntali in si z dogodivščinami krajšali peš pot proti domu. Nekoč jim je padla v oči lepo cvetoča njiva ajde ob cesti. In v hipu se jim je porodila ideja. Gremo lepo po sredini njive. Rečeno – storjeno, en za drugim. Njiva je bila last dveh tet – sester Tilke in Urše. In kaj je sledilo? Naslednji dan so imeli spremstvo, saj sta jih pričakali lastnici njive kar z gajžlo. Oh, ta razposajena mlada leta, česa vse niso naredili.

170123338-002

Sedijo:

 • Malči Klančar,
 • Dana Doles,
 • Bernarda Sever in
 • Irena Škof.

2. vrsta:

 • Marko Nared,
 • Boris Ölhofer,
 • Ivica Korenčan,
 • Metod Zalar,
 • Tone Lekše,
 • Franci Mulec,
 • Jože Obreza in
 • Marjan Kebe.

3. vrsta:

 • dvojčka Jožko in Slavc Švigelj,
 • Franci Otoničar,
 • Mitja Suhadolnik,
 • Bojan Oblak,
 • Janez Škrlj in
 • Tone Turšič.
170123338-003

Sedijo:

 • Dragica Tramte,
 • Alenka Majer,
 • Vesna Štrukelj,
 • Ema Brence in
 • Vida Klemenc.

2. vrsta:

 • Robert Bečaj,
 • Stanko Repež,
 • Ljuba Jenček,
 • Heda Intihar,
 • učiteljici Marija Arnuš in Gertruda Zigmund, ter
 • Marjana Petrovčič in
 • Majda Hrovatin.

3. vrsta:

 • Peter Bajc,
 • Toni Klučar,
 • Stane Obreza,
 • Toni Švigelj,
 • Ivan Šivec in
 • Ludve Bečaj.
170123338zTokrat brez podpisov.

Slovarček:

 • gajžla: vrv, privezana na leseni palici; za priganjanje živine, bič

Viri:

 • Malči Lekšan
 • Vesna Brus

Kraj: Cerknica
Datum: 1972
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Malči Lekšan
Skenirano: 23. 1. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: