Skip to content

Ljubljana 1966/67 – Maturanti

20. 05. 2017

Pričujoča fotografija je nastala 20. maja 1967 na dvorišču tehniških šol v Ljubljani. Stavba ima vhod z Aškerčeve ceste in ima hišno številko 7. V njej so se v tistem času izobraževali dijaki srednjih šol gradbene, kemijske, lesarske, metalurške, papirniške, rudarske in strojne stroke.

Na tehniško šolo strojne stroke (TŠSS) so se leta 1963 vpisali trije dijaki iz takratne občine Cerknica, ki so šolanje zaključili maja 1967. Od prvega do četrtega letnika so bili paralelka s črko f, na kar so bili silno ponosni. Ko so obiskovali prvi letnik, je bilo devet paralelk, v četrtem pa samo še šest, kar pove, da je bil osip dijaštva več kot 30 %. Kako je v današnji časih ne vem, podatek pa pove, da je bil tedanji učni program razmeroma zahteven. Trdilo se je celo, da je bil od vseh srednješolskih programov najzahtevnejši prav strojniški.

Avtor fotografije je njihov sošolec Vinko Mihelčič z Babne Police. Peti z desne v prvi vrsti čepi Peter Ribič iz Cerknice, France Mele pa stoji desno od razredničarke Danice Petrovič in drži obroč ključa.

Popoldne tistega dne so zaključili v restavraciji Livada, ki je stala nekje ob Dolenjski cesti, kjer so se zabavali do zgodnji jutranjih ur. Z njimi so bile tudi dijakinje srednje zdravstvene šole, ki so tega leta prav tako zaključile šolanje.

Sledil je še zaključni izpit (danes matura) in postali so strojni tehniki.

Množica lepih spominov jih veže na tiste še kolikor toliko brezskrbne čase.

Na fotografiji so od leve proti desni, spredaj:

 • Marjan Čebašek,
 • Vinko Nastran,
 • Peter Jakopič,
 • Milan Može,
 • Peter Ribič iz Cerknice,
 • Zlato Saje,
 • Milan Krek,
 • Filip Tarfila,
 • Alojz Žabjek in
 • Jože Rolih.

V sredini:

 • Dušan Kuželički,
 • Anton Prebil,
 • Danilo Nadoh,
 • Bogdan Jeza,
 • Danica Petrovič – razredničarka (z glavo v ključu),
 • France Mele iz Cerknice,
 • Milan Martinčič in
 • Branko Krnel.

Zadaj so še:

 • Boris Lovrenčič,
 • Štefan Mikuž,
 • Miro Birsa,
 • Franc Turk,
 • Jože Merhar,
 • Jože Boštjančič,
 • Branko Davidović,
 • Jože Briški I,
 • Darko Dolenc,
 • Jože Briški II in
 • Miran Matičič.
Hrbtna stran fotografije.
Kuhar v gostilni Pod lipo Štefan Mikuž.

Viri:

 • France Mele

Kraj: Ljubljana
Datum: 20. 5. 1967
Avtor: Vinko Mihelčič
Zbirka: France Mele
Skenirano: 10. 5. 2017
Oblika: 2 fotografiji

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: