Skip to content

1931 Stanovnik – Kako smo iskali lokacijo

16. 03. 2018

To fotografijo smo pred kratkim objavili v prispevku 1931 Stanovnik – Pesem tihotapcev. Na hrbtni strani fotografije je s svinčnikom zapisano: Na Stanovniku nad Otokom, meja 31. 8. 31.

Na fotografiji so štirje kolesarji. Drugega z leve smo prepoznali, je kar avtor fotografije Lojze Tomec iz Starega trga. Zaradi fotografske tehnike tistega časa je bila večina takratnih fotografij narejena s pomočjo stativa. Predvidevam, da je Lojze Tomec nastavil na fotoaparatu samosprožilec, in se še sam postavil pred fotoaparat.

Poleg štirih kolesarjev sta na fotografiji še dva jugoslovanska vojaka obmejne čete in objekt, po vsej verjetnosti njihova stražnica. Kolesarji stojijo na cesti, ne na kolovozu. Cesta v rahlem levem ovinku zavija, ni pa videti, če je mogoče v ovinku odcep na desno.

Le kakšen dan pred objavo prispevka sem bil na predavanju Zgodovinskega društva Rapalska meja, ki ga je organizirala cerkniška knjižnica. Predaval je Grega Žorž in dogovorila sva se za sodelovanje, ne da bi se takrat zavedal, kako zelo bomo potrebovali njihovo pomoč.

Na podlagi zapisa na zadnji strani fotografije in zemljevida mejnih kamnov sem ugotovil, da je najbolj verjetno, da je fotografija nastala na cesti pod maloobmejnim cestnim prehodom pri Otoških dolinah.

Žorž mi je že naslednji dan poslal izseke italijanskih vojaških zemljevidov serije 1:25.000 izdajatelja IGM, z označenimi jugoslovanskimi mejnimi objekti od Suhega vrha na Javorniku do Bele vode. Uporaben je bil seveda izsek mejnega prehoda Otoške doline. Na njem je malo pred desnim ovinkom in prehodom označena Caserma J., kar sem tolmačil kot jugoslovanska vojašnica.

Na fotografiji je konfiguracija terena enaka kot na zemljevidu. Na sliki pa je jasno videti, da za stražnico cesta zavija levo in ne desno, kot je narisano na izseku zemljevida. Na približno istem mestu je sedaj križišče, kjer se levo v serpentini odcepi cesta, ki vodi pod Kozlovko. To možnost sem najprej izločil, saj je ta cesta pod Kozlovko nova, ni vrisana še niti na vojaških specialkah iz leta 1970.

Torej fotografija in zemljevid se nista ujemala. Pomislil sem, da gre po vsej verjetnosti za eno ali več napak:

 • da je napis na zadnji strani fotografije napačen,
 • da je jugoslovanska karavla na italijanski karti napačno locirana za 50 – 100 m,
 • da je fotografija zrcalna kot posledica napake pri izdelavi pozitiva.
Zaradi pušk, ki sta na desni rami, je Žorž mnenja, da fotografija ni zrcalna.

Hkrati nam je poslal pogled s približno istega mesta, kot je nastala zgornja fotografija pred 87 leti. Izdelan je v GIS programu, prikazan pa je na podlagi iz Lidar podatkov izdelanega digitalnega modela reliefa z natančnostjo pol metra. Primerjava lokacij je pokazala, da je oznaka jugoslovanske stražnice na italijanskem zemljevidu napačna za 50 metrov, saj se potek in izgled ceste ter relief ujemata tako na originalni fotografiji kot DMRju. Pa naj še kdo reče, da se je svet popolnoma spremenil.

Pri Zgodovinskem društvu Rapalska meja so se poigrali in v digitalni model reliefa vključili še fotografijo štirih kolesarjev.

Poleg določitve lokacije je Žorž poslal še nekaj podatkov, ki osvetljujejo stražnico na maloobmejnem prehodu Otoške doline:

Vojaški korpus Obmejne čete (originalno srbsko ime granićna trupa) so znotraj vojske Kraljevine SHS ustanovili leta 1921 ter njene pripadnike razmestili ob vseh mejah kraljevine. Že leta 1923 so korpus izdatno skrčili ter ga pustili le ob južnih mejah takratnih srbskih pokrajin, iz slovenskega dela kraljevine pa so pripadnike odpoklicali.

Vojaki korpusa so se zgolj na italijansko mejo vrnili leta 1926 ter tam ostali vse do napada na Jugoslavijo v aprilu 1941. Ob meji so praviloma na vsakih pet kilometrov zgradili svoje postojanke, stražnice pa so tudi ob mednarodnih in maloobmejnih prehodih. Njihove stražnice (srbsko karaule) so bile preproste lesene barake, ki so nekaj vojakom zagotavljale le osnovne pogoje življenja.

Mejno stražnico na fotografiji zgolj na podlagi ceste umeščamo v bližino maloobmejnega prehoda Otoška dolina ob cesti Otok – Otoška dolina – Jurišče med mejnikoma 54/XXIII – XXIV na nadmorski višini 777 metrov. Mejnika sta bila specialne vrste, saj sta označevala prehod, danes pa noben od njiju ni več ohranjen.

Mejna stražnica je vrisana na italijanskem zemljevidu lista Jurjeva dolina merila 1:25 000 iz leta 1936 neposredno ob današnjem križišču, ravno zaradi ovinka ceste na fotografiji pa sklepamo, da gre za lokacijo 50 metrov pred križiščem.

Ko bo v Javorniku skopnel sneg, si bom to mesto zagotovo ogledal.

Kraj fotografije: maloobmejni prehod Otoške doline
Datum: 31. 8. 1931
Avtor: Lojze Tomec
Zbirka: Anda Tomec
Zemljevid iz zbirke: GIAM ZRC SAZU
Skenirano: 23. 9. 2012
Oblika: fotografija

3 komentarji leave one →
 1. milantrobic permalink
  16. 03. 2018 07:05

  Odlično izpeljano dodatno raziskovanje!

 2. Ivanka Gantar permalink
  16. 03. 2018 09:09

  Odlično.

 3. anitamanfreda permalink
  16. 03. 2018 20:01

  Pohvalno!

Dodajte komentar

%d bloggers like this: