Skip to content

1873 Trst – Album avstrijske vojne mornarice

24. 03. 2018

Na fotografiji, ki je nastala med leti 1873 in 1875, je fregata “Nadvojvoda Ferdinand Max.”, bojna ladja avstrijske vojne mornarice. Fregate so bile najprej hitre ladje s tremi jambori in dvema palubama, na katerih je bilo nameščenih kakih 50 topov, prav take, kakršne smo videli v pustolovskih gusarskih filmih. Kasneje, z iznajdbo parnega stroja, so jih krasili še visoki dimniki, še malo kasneje pa so jih izpodrinile križarke.

Prav ta fregata je še posebej pomembna. Prvič, ker se je zelo izkazala v pomorski bitki pri Visu (1866) in drugič, ker je povezana z železniško postajo na Rakeku.

Pred kratkim je na Dunaju izšla knjiga z naslovom “Album ladjevja avstrijske vojne mornarice Johanna B. Rottmayerja 1872-1880”.

Avtorja W. M. Donko in T. Zimmel sta v njej predstavila fotografa, ki je v sedemdesetih letih 19. stoletja poslikal vojne ladje cesarstva. Pred tem sta tudi natančno pregledala vse dosegljive vire in naletela tudi – ja, na Stareslike.

Prispevek, ki ga avtorja omenjata v svojem delu, smo objavili pod naslovom 1864 Rakek – Železniška postaja, hkrati s kratkim življenjepisom avtorja fotografije. Iz knjige pa smo izvedeli še nekatere zanimive podrobnosti.

Johann B. Rottmayer, rojen leta 1831, je bil poklicni fotograf okoli petdeset let, svoje ateljeje pa je imel v vsaj enajstih mestih tedanje Avstro-Ogrske in tudi na Bavarskem. Med drugim v Trstu, Gorici, Gradcu in v Ljubljani, kjer je prodal atelje leta 1883, potem ko se je preselil v München.

Najprej je izdeloval portrete, ki so bili takrat zelo priljubljeni, pa tudi dobičkonosni, saj je lahko s svakom Zintlom odprl toliko podružnic. Leta 1872 se je pogodil s Poveljstvom vojne mornarice, da bo slikal “portrete” bojnih ladij. S tem bi prišla pomorska komanda do odličnega, brezplačnega kataloga vojnih plovil, le fotografu bi omogočala, da postavi ladje na primerne lokacije in da kasneje te posnetke, za svoj račun, prodaja kot umetniška dela. Fotografiranje je potekalo med leti 1873 in 1875, predvsem na lokacijah v zalivu vojaškega pristanišča Pulj (Pula) v Istri in deloma v luki Trst. Skupaj je posnel 75 ladij in pristaniških objektov ter predal album cesarju Francu Jožefu I., ko je ta leta 1875 obiskal Trst, tedaj glavno pomorsko mesto monarhije. Zbirko danes hrani Avstrijska Narodna knjižnica.

Rottmayer ni poslikal vseh ladij, projekt je zaključil pred tem, ter začel kasneje prodajati fotografije neke druge znamenitosti tistega časa – železnice. Poslikal naj bi lokomotive, kompozicije in železniške postaje, predvsem tiste v okolici Trsta. Tako smo prišli do železniške postaje na Rakeku. Proga Dunaj-Trst je bila dokončana 1857, kdaj točno je Rottmayer fotografiral rakovško postajo, objavljeno v našem postu, ni znano.

Rottmayer je prejel naziv cesarsko-kraljevi dvorni fotograf (k.u.k. Hof-Fotograf), umrl je leta 1907.

Viri:

  • Wilhelm M. Donko, Thomas Zimmel: Flotten-Album der österreichischen Marine von Johann B. Rottmayer 1872-1880, Fidelitas Verlag Wien, 2018
  • Wikipedija: Fregata

Kraj: Trst
Datum: 1873
Avtor: Johann B. Rottmayer
Zbirka: Miloš Toni, vse fotografije so iz omenjene knjige
Skenirano: 18. 3. 2018 (bojans)
Oblika: kopija fotografije, publikacija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: