Skip to content

1910 Pudob – Kovač Avsec

2. 04. 2018

Na sliki je kovačija A. Avsca iz Pudoba, po domače Šmitova kovačija. Kot navaja Janez Kebe v svoji knjigi o Loški dolini in Babnem Polju, naj bi slika nastala okrog leta 1910. Na levi je mojster z ženo, na desni štirje pomočniki. Poleg stvari, ki jih običajno delajo kovači, so delali še pluge z lesenim ogrodjem. Je pa na sliki videti, da so se pripravili na fotografiranje. Lepo so oblečeni in pozirajo vključno z vso živino.

Čeprav je imel grad Snežnik poleg kolarske tudi kovaško delavnico, so zaradi racionalizacije svoje usluge naročali pri pudobskem kovaču.

Kovaštvo je bilo pomembna obrt in skoraj vsaka vas je imela svojega kovača. Če jih je bilo več, so si delo razdelili – eni so delali orodje, drugi so podkovali. Orodjarji so izdelovali orodja, ki so se uporabljala v kmetijstvu, gozdarstvu, prevozništvu, gradnji hiš. Žebljarstvo je bilo posebna panoga orodjarskega kovaštva. Poleg vseh vrst žebljev so na Notranjskem izdelovali še posebne žeblje, ki so bili potrebni za izdelavo drevaka. Žebljarstvo je izumrlo, ko se je pričela industrijska izdelava žebljev. Kovačije orodjarjev so bile ob potokih, da je voda poganjala kovaški meh za ognjišče, brusni kamen in veliko kladivo, imenovano norec.

Podkovski kovači pa so izdelovali podkve in tudi podkovali. Pri tem delu je lastnik držal nogo živali, kovač je pomeril za podkev, jo segrel, obdelal v mero, spodrezal kopito, nanj postavil vročo podkev in jo zabil s posebnimi žeblji.

Znanje kovačev se je prenašalo iz roda v rod. Nekateri so bili tudi živinozdravilci in ruvalci zob pri ljudeh. Večina kovačij je bila ob furmanskih poteh.

Prvi kovači na podeželju so se pojavili v 11. stoletju, v mestih pa stoletje kasneje in so se zaradi zaščite pred konkurenco združevali v cehe.

Ker si s tem nisem mogla prav veliko pomagati, sem si s knjigo Janeza Kebeta.
 Viri:
  • Kebe, J.: Loška dolina z Babnim Poljem. Zgodovina župnij Stari trg pri Ložu in Babno Polje. Ljubljana, Družina d. o. o., 1996.
  • Bogataj, J.: Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1989

Kraj: Pudob
Datum: 1910
Avtor: neznan
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skenirano: 29. 7. 2012
Oblika: kopija fotografije

No comments yet

Dodajte komentar

%d