Skip to content

1964 Rakov Škocjan – Hotel v parku

6. 07. 2018
tags:

Gostišče v Rakovem Škocjanu bi bilo dograjeno že leta 1962, če ne bi bila zima prezgodnja. Zato so zaključna dela, kot sta pleskanje in fina montaža, ostala za naslednje leto, ko je bila tudi uradna otvoritev hotela.

Turistična organizacija na Rakeku je imela za svojo najpomembnejšo nalogo ureditev Rakovega Škocjana, ki naj bi bil izhodiščna turistična točka v občini Cerknica, Dogovarjali so se z Zavodom za spomeniško varstvo LRS, z odsekom za spomeniško varstvo OLO Ljubljana in ljubljanskim vodovodnim gospodarstvom, saj je bil Rakov Škocjan leta 1949 zavarovan kot krajinski park. Skupaj so pripravili idejni osnutek ureditve parka, ki je vseboval gradnjo gostišča, kampinga, avtomobilskega kampinga in ureditev dohodov pod Mali in Veliki naravni most, Zelške jame in v Tkalco jamo, ureditev potoka za kopanje, zgraditev jezu ter postavitev viseče brvi, ki naj bi turistom omogočala prehod preko Raka do gostišča. Ribiči so zgradili tolikšen jez, da se je gladina potoka dvignila za 35 cm. Postavili so klopi, uredili parkirišča in zavarovali dostop na staro rakovško žago ter uredili in zavarovali vse ostale steze. Pri delu, zlasti pri urejanju markacij in postavljanju usmerjevalnih napisov so največ pomagali člani jamarske sekcije, ki je bila vključena v Turistično društvo. Postavili so usmerjevalne table iz smeri Rakek, Unec, Cerknica, Postojna in Planina.

Že istega leta je skušalo Turistično društvo Rakek organizirati v gostišču receptorsko službo, toda poizkus je propadel. Ker pa je bil Škocjan pomembna turistična destinacija, je leta 1964 Turistična zveza Cerknica sklicala posvet turističnih delavcev, ribičev in gostincev o čimprejšnji ureditvi recepcije v gostišču. Razdelili so tudi konkretne naloge. Turistično društvo Rakek je bilo zadolženo za organizacijo vodniške službe, ribiči so odstopili potok Rak (hm!) za ribolov tudi tistim, ki niso bili člani nobene ribiške družine in v ta namen kupili celo dva ribiška kompleta. Zbrana sredstva pa bi se razdelila društvom po sistemu »kolikor vložka, toliko keša«. Kaj je bilo iz tega, če kaj, vir ne poroča.

Toplo sonce je privabilo že prve goste.
Marči, če sem prav prebrala, se je v Škocjanu lepo zabavala, a je bila od ogledov utrujena.

Viri:

  • Glas Notranjske, Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva Cerknica, leto II, številka 2, februar 1962
  • Glas Notranjske, Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva Cerknica, leto II, številka 3, marec 1963
  • Glas Notranjske, Glasilo socialistične zveze delovnega ljudstva Cerknica, leto III, številka 4, februar 1964

Kraj: Rakov Škocjan
Datum: 1964
Avtor: I. Benčič
Zbirka: Lenka Gabrenja
Skenirano: 26. 7. 2018
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d bloggers like this: