Skip to content

1964 Cerknica – Krajevne znamenitosti

10. 07. 2018

Cerkniške znamenitosti na razglednici iz leta 1964. Vse se mi tako zdi, da je nastajala v različnih letnih časih, saj so drevesa bolj ali manj olistana. Ob tej besedi sem se spomnila knjige z naslovom »Ko se tam gôri olistajo breze«. Berite. Je bila nekaj časa prepovedana.

Največja mestna znamenitost je protiturški tabor z dvema obrambnima stolpoma in še dobro ohranjenim obzidjem. V levem stolpu je Urbančeva urarska delavnica, za njo vidimo zvonik cerkve Marijinega rojstva. Še nedokon­čano novo cerkev so Turki leta 1472 požgali, tržani pa so v naslednjih desetih letih okrog nje postavili obrambni tabor in cerkev za silo usposobili. Dokončana je bila leta 1520 in danes šteje med najlepše dvoranske cerkve tistega časa pri nas.

V ospredju stoji znamenita lipca na Placu, na desni pa Jurčkov tabor, ki se tako imenuje po zadnjem lastniku. Zgradili so ga v 15. stoletju kot trški stolp in ga kasneje vključili v protiturški tabor skupaj z ostalimi kasneje postavljenimi stolpi. Leta 2003 je bil razglašen za kulturni spomenik.

V ospredju je spomenik NOB, če zanemarimo fička. Bronast kip bombaša stoji na kamnitem podstavku s posvetilom in kamnitimi ploščami z imeni žrtev. Ustvaril ga je Zdenko Kalin, postavili pa so ga leta 1952, okolico je projektiral arhitekt Mario Amalietti. Odkritja se je udeležilo okrog 3000 ljudi. Med gosti je bil tudi Janez Hribar, član CK KPS, Janko Rudolf, predsednik ZZB Slovenije, narodni heroj Stane Semič-Daki, Matevž Hace, sekretar OK KPS Postojna, ki je imel tudi slavnostno govor, podpolkovnik JLA Filip Tekavec-Gašper in drugi. Odkritje je spremljal bogat kulturni program.

Za spomenikom je Valvasorjev hram, včasih je bil tam hotel Jezero, še prej pa predvojno sodišče, v hiši čez cesto je bil do nedavnega Center za socialno delo, še prej pa Policija. Vsi so se preselili v novejše prostore, ostala je izpostava Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Blagovnica Cerknica je bil vrhunec tedanje gradbene in trgovinske stroke na našem področju – prva blagovnica s samopostrežno izbiro industrijskega blaga na podeželju ljubljanskega okraja. Za izvedbo projekta so se dogovorili Trgovsko podjetje Škocjan, Gradišče Cerknica in Občinski ljudski odbor. Gradnjo so začeli že leta 1960. Otvoritev je bila predvidena za 1. maj 1962. Ker dela niso bila dokončana v roku zaradi slabega vremena, so blagovnico odprli sredi avgusta 1962.

Uprava Bresta je delovala v zelo skromnih prostorih, pisarne so bile natrpane s pohištvom. Pomanjkanje prostora je onemogočalo normalno delovanje uradnikov in kar je še huje, ni bilo prostora za seje samoupravnih organov in družbenopolitičnih organizacij. To se je spremenilo leta 1962, ko je v bližini Bresta zrastla nova upravna stavba, v stari upravi pa so uredili Obratno ambulanto in tako poskrbeli za zdravje delavcev.
Izdala: Turistična zveza Cerknica in Trgovsko-gostinsko podjetje “Škocjan”, Rakek.

Slovarček:

  • CK KPS: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
  • OK KPS: Okrožni komite Zveze komunistov Slovenije
  • ZZB: Zveza združenj borcev
  • Janko Rudolf: slovenski partizan, prvoborec, narodni heroj in oče Marjetice Rupel, sam tolk de veste. Tudi Matevž Hace in Daki sta bila heroja, a o njima kdaj drugič pa malo več.

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: 1964
Avtor: E. Vidovič
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 14. 5. 2013
Oblika: razglednica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: