Skip to content

1960 Novi Kot – Zadnja generacija

27. 06. 2019

Slika je nastala za Madrovo hišo ob zaključku šolskega leta 1960/1961. Učitelj Rado Meglič je odšel na novo službeno mesto v Kočevje, otroci pa so v naslednjih letih nadaljevali šolanje v bližnjih šolah, kakor se je kdo znašel. Šolo v Novem Kotu pa je občina Kočevje ukinila.

To je zadnja generacija otrok, ki je obiskovala Osnovno šolo Novi Kot v privatni hiši pri Mandrovih. Po odhodu naše prve povojne učiteljice Zalke Kocjan por. Knavs v Kočevje so v Novem Kotu poučevali še Marija Brišar por. Knavs, Marica Šega por. Košmrl, Anica Filetič in Rado Meglič.

Rado Meglič je v času poučevanja v Novem Kotu stanoval pri Pargarjevih. Pri njih je dobival tudi hrano. Pargarjeva Albinca se spominja, da mu je vsak dan nosila kosilo v šolo, ker je imel kombiniran pouk in ni imel časa priti na kosilo. Hrano je nosila v aluminijasti menažki (tri posodice zložene druga na drugo s skupnim ročajem). Včasih je ostal tudi brez kosila, ker je hrano raztresla. Učenci so ga imeli radi. Spominjajo se, da je rad nosil sončna očala, kadil cigarete Opatija in se po vasi vozil z vespo. Udomačil je srnjačka in lepo skrbel zanj, zatočišče pa so mu dali Mandrovi.

Ko so šolo 1960/61 ukinili, se je za binklarške otroke in starše začelo težko obdobje. Zamenjali so kar precej učiteljev in šol, oziroma nadaljevali so, kakor se je kdo znašel. Učenci iz Starega Kota so obiskovali šolo na Travi pri znani partizanski učiteljici Nadi Vreček in tu končali osemletko. Učenci iz Novega Kota pa so se bolj raztepli po bližnjih in bolj oddaljenih šolah. Tako so nekateri končali šolo v hrvaškem jeziku v Prezidu, drugi v Kočevju, večina otrok pa je bila eno leto v Kočevju v dijaškem domu, kjer so obiskovali OŠ Mirka Bračiča, potem pa jih je vozil šolski avtobus iz Novega in Starega Kota v OŠ Stari trg pri Ložu, dokler niso končali osemletke. Nekaj otrok pa je imelo še bolj zapleteno pot do konca šolanja, le-te pa prosim, naj me sami dopolnijo, če želijo.

Stojijo:

 • Francka Cimprič,
 • Ivanka Mavrin,
 • Mladen Malnar in
 • Irena Kovač.

Čepijo: 

 • Danica Cimprič,
 • Albinca Cimprič,
 • Dragica Pantar in
 • Marija (Micika) Katern.

Stojijo:

 • Marija Miklič,
 • Franc Pantar in
 • učitelj Rado Meglič.

Čepijo:

 • Anton (Toni) Cimprič,
 • Ivan Mavrin in
 • Lojzika Miklič.

Najmlajši med vsemi je bil Toni, ki je takrat obiskoval prvi razred.

Slovarček:

 • binklarške otroke: otroke iz Novega in Starega Kota
 • menažka: aluminijasta posodica za hrano

Viri:

 • ustni viri: Ivanka Mavrin por. Volf, Albina Cimprič por. Miklavčič, Franc Ješelnik (maj in junij 2019)

Kraj: Novi Kot
Datum: 1960
Avtor: neznan (verjetno učitelj Rado Meglič)
Zbirka: Tilka Klepac
Skenirano: 16. 5. 2019
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: