Skip to content

1955 Rakek – Kamion

10. 01. 2020

V času delovanja avtomehanične delavnice na Rakeku (sedanja stara telovadnica) so v letu 1955 med drugim opravili remont kamiona Kmetijske zadruge Unec. Sami so izdelali novo kabino in vgradili nov FAP-ov motor. Seveda pa je bilo obvezno opravljeno delo preizkusiti v praksi. Ker se jim je mudilo, so šli na prvo preizkusno vožnjo kar brez šip. Kar se na sliki tudi vidi. Odločili so se, da se zapeljejo do “mejsta Cjrknca« in to na izbrano mesto. Slika je nastala na Taboru v Cerknici pred sedanjo Knjižnico Jožeta Udoviča. Fotograf je legendarni “Foto Žnidaršič”. Po izjavah še živečih je bila vožnja zelo uspešna.

Začetki avtomehanične dejavnosti po vojni so se začele v garaži Ivana Zakrajška na Gasilski ulici. Od tu so se preselili v prostore sedanje stare telovadnice. Nosilec delavnosti je bila Okrajna zadružna zveza KZ. Podjetje večkrat spremeni naziv: Agrostroj, Avtoservis in Avtošped.

Avtošped je bil ustanovljen predvidoma januarja 1947, z osnovno dejavnostjo špedicija in prevozništvo s svojo avtomehanično delavnico (vir Stare slike – Rudi Mihevc).

Po preselitvi na Unec leta 1961 se preimenuje v Kovinoservis Unec.

Leta 1962 je moj oče zame podpisal učno pogodbo (20. 8. 1962) z direktorjem, ki se je pisal Franc Ban. Vajeniško dobo sem zaključil 1. 6. 1965. Naj iz svojega delavniškega (vajeniškega) dnevnika za leto 1962 naštejem tedanji vozni park: MERCEDES – BENZ, TAM, BὒSSING (bising), OM – ORION, ALFA ROMEO, FAP, DODGE, FIAT, RENAULT, ŠKODA, CSEPEL (čepel).

Delavnice so bile razdeljene na oddelke: TOMOS servis (France Mele), Skladišče (Janez Gnezda), Elektro delavnica (Anton Staroverski), Avtomehanična delavnica (Avgust Gorjup in Alojz Štritof), Orodjarna (Janko Bombač), Oddelek struženje in rezkanje (Matija Ivančič), Kleparska delavnica (Janez Ocepek) in Kovačija (Zvone Mršek). Špedicija in prevozništvo je imelo sedež na Rakeku, na železniški postaji.

Sledijo spremembe naziva podjetja najprej 1. 1. 1964 v Lesno kovinska industrija Jelka Rakek s sedežem v stavbi takratne restavracije Jelka na Rakeku, v katere sestavu so bile tri poslovne enote: Jelka Begunje, Kovinoservis na Uncu in Špedicija na Rakeku.

Že leta 1. 1. 1666 podjetje razpade v več samostojnih podjetij: Jelka Begunje, Kovind Unec, Transportno podjetje Transavto Postojna in Transavto Postojna – Tozd Delavnica Cerknica. Kot TOZD Delavnica Cerknica je delovalo do leta 1978, ko je prešlo v podjetje Avtomontaža Ljubljana, kot TOZD Tovarna transportnih naprav Cerknica v njeni sestavi.

Stojita z leve:

  • Stane Bajt,
  • Andrej Gregorič.
V kamionu sedijo z leve:

  • Alojz Baraga,
  • Avgust Gorjup,
  • Anton Bajt,
  • Anton Udovič in
  • Ivan Zadnikar.

Na vratih kamiona je napis “KZ UNEC”.

Viri:

  • Glas Notranjske, april 1964 (“Integracija rodi sadove”)
  • Alojz Baraga
  • Avgust Gorjup

Kraj:Rakek
Datum: 1955
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: ZŠAM Cerknica, Miroslav Juvančič
Skenirano: 12. 12. 2019
Oblika: kopja fotografije

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: