Skip to content

1980 Cerknica – Samski dom postane Dom starejših občanov

11. 03. 2020

V ozadju desno je pogled na Brestov samski dom v Cerknici. Štefan Bogovčič ga je s člani Ribiške družine Cerknica ujel na film pri izlovu rib iz Cerkniščice.

Danes pa stežka najdemo fotografije, na katerih je bil upodobljen, kajti leta 2004 je bil že v zelo propadajočem stanju v celoti porušen.

Na njegovem mestu je zrasel nov, velik in lep objekt, Center starejših Cerknica, ki je namenjen varstvu in oskrbi starejših občanov.

Tovarna pohištva Brest je leta 1955 za svoje priseljene samske delavce zgradila stanovanja v tako imenovanem Brestovem samskem domu v Cerknici. Tu so bile zgolj sobe za prespat, sanitarije so bile za vse stanovalce na hodniku, topli obrok pa je bil tako in tako vsem delavcem Bresta zagotovljen v Brestovi menzi. Na začetku je bilo največ priseljenih delavcev iz Štajerske in Prekmurja. Zvečine so bili to samski mladi ljudje. Kasneje so se nekateri poročili z domačinkami oziroma domačini. Kasneje, ko so se začeli priseljevati delavci in njihove družine iz Bosne in drugih republik bivše Jugoslavije, je začel Brest z gradnjo stanovanj v blokih.

Leta 1995, ko je Brest že tonil in šel nazadnje tudi v stečaj, je vsa svoja stanovanja prenesel na Občino Cerknica, ki je tedaj v upravljanju že imela tudi stanovanja bivšega Stanovanjskega sklada občine Cerknica. Kasneje, oktobra 1998, je stečajni upravitelj Bresta Občini Cerknica v odkup ponudil tudi zemljišče in propadajočo zgradbo bivšega Brestovega samskega doma. Tedanji župan je takrat izkazal ves svoj pogum in brez kakršnih koli velikih procedur Brestov samski dom in celotno pripadajoče zemljišče po ugodni ceni tudi odkupil.

Že leta 1996 je namreč Društvo upokojencev Cerknica naslovilo Občini Cerknica pismo z naslednjo vsebino:

”Člani društva so na občnem zboru, dne 24.3.1996 razpravljali tudi o potrebi izgradnje doma za starejše občane. Predlagali so, da bi bil za to najbolj ustrezen bivši Brestov samski dom, ki bi se ga dalo z manjšimi posegi hitro usposobiti.”

Nekaj let kasneje je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve spremenilo dotedanjo politiko gradnje domov za starejše, tako da je zaustavilo gradnjo domov iz državnih sredstev in začelo podeljevati koncesije zasebnemu kapitalu.

Na tej osnovi se je leta 2002 takratno vodstvo Občine Cerknica odločilo za izgradnjo Doma za starejše občane v Cerknici. Občinski svet je 11. 4. 2002 potrdil zastavljene cilje in prenos zemljišča na lokaciji Brestovega samskega doma na novo ustanovljeno podjetje Dom starejših občanov Cerknica d. o. o., ki sta ga ustanovila Občina Cerknica in soinvestitor Mebles inženiring d. o. o. Vsak od podpisnikov naj bi zagotovil polovico potrebnih finančnih sredstev in postala naj bi polovični lastnik bodočega doma za starejše občane.

Štiri mesece kasneje, 21. oktobra 2002, je Občina Cerknica z izbranim podjetjem Arhis, d.o.o. iz Zagorja sklenila Pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo doma za starejše z okoli 200 ležišči in še s posebnimi ločenimi objekti za osebe z diagnozo demenca po vzoru že izgrajenega Doma starejših občanov v Medvodah.

Zaradi velikih finančnih težav v katerih se je nenadoma znašlo partnersko podjetje Mebles d.o.o. je postal zastavljeni projekt neuresničljiv oziroma je v celoti propadel.

Tisti čas so se iztekle lokalne volitve in občina Cerknica je dobila novega župana in nov občinski svet. Novoizvoljeni župan je bil že prve dni svojega mandata seznanjen z nastalimi dejstvi in bil za izgradnjo Doma starejših občanov v Cerknici, prisiljen poiskati drugo primerno, predvsem pa finančno izvedljivo rešitev. V začetku leta 2003 je na predlog takratne svetovalke župana za družbene dejavnosti obiskal družbo DEOS d. d., ki je bila takoj pripravljena finančno pokriti celotno investicijo, ob pogoju, da Občina Cerknica s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobi koncesijo in da zagotovi primerno lokacijo in komunalno opremljeno zemljišče, kar se je tudi zgodilo.

Spomladi leta 2004 se je gradnja Doma starejših v Cerknici tudi zares začela in se zaključila z otvoritvijo 28. julija 2005. 

Center starejših Cerknica se nahaja natančno tam kjer je nekoč stal mogočen in za mnoge delavce Bresta pomemben objekt – Brestov Samski dom.

Tako kot je bil nekoč Brestov samski dom pomembna pridobitev za delavce Bresta, je tudi sedanji Center starejših Cerknica za Cerkničane dragocen in pomemben saj jim na starost zagotavlja varen in topel dom.

Kraj: Cerknica
Datum: 1980 in 2. 4. 10. 2016
Avtor: 1. Štefan Bogovčič; 2. Janoš Purkart
Zbirka: 1. Zlatko Bogovčič; 2. Zvonka Ješelnik
Skenirano: 12. 11. 2013; –
Oblika: 1. negativ 6×6; datoteka

2 komentarja leave one →
  1. bredatursic permalink
    11. 03. 2020 09:02

    Res dobra pridobitev. Tudi moja starša sta bila kar lep čas v njem in bili smo zelo zadovoljni.

  2. francmazi permalink
    11. 03. 2020 11:40

    Natančen in nazoren opis, kako so se v pravem času in na pravem kraju našli ljudje, ki so hoteli in znali uresničiti sijajno stvar.Čestitam!

Dodajte komentar

%d bloggers like this: