Skip to content

1974 Fara – Bloški pevci

11. 04. 2020

Prihodnje leto bo minilo 50 let od pričetka delovanja pevskega zbora, ki se je razvil v današnje Kulturno društvo Bloke. Konec leta 1971 je začel z vajami kot Sindikalni moški pevski zbor Novolit Nova vas, iz katerega izvira današnje petje na Blokah v Mešanem pevskem zboru in Ženski vokalni skupini Diva ter ples Folklorne skupine Kulturnega društva Bloke.

Začetki so bili skromni. Prva vaja je bila tako v tovarniški jedilnici ob dveh popoldne, takoj po šihtu. Harmonij je bil izposojen iz osnovne šole, pevovodjo Srđana Ribarovića pa je skomandiral France Plazar, takratni direktor Gramexa iz Ljubljane, v okviru katerega je takrat deloval Novolit. Tako se je začelo.

Z velikim veseljem do petja so fantje pod skrbno Srđanovo roko hitro napredovali. Začeli so se nastopi na domačem odru in na prireditvah takratne skupne občine Cerknica. Slovenci pojemo ob vseh priložnostih, od rojstva do smrti. Tudi bloški pevci so svoj program hitro širili. Naučili so se tudi nekaj žalostink in se odzivali prošnjam, da zapojejo ob pogrebih. Takrat še ni bilo mrliške vežice, po krajevni navadi so pokojniki ležali doma. Pevci so šli navadno zapet ob slovesu pred domačo hišo in nato na pokopališču pri Fari ali pri Sv. Trojici. Pevovodja je bil pri pogrebih redko prisoten, saj med tednom ni prihajal na Bloke. Vlogo dirigenta je ob takih priložnostih prevzel baritonist France Škrabec. Pevci so poskrbeli, da je bila kljub službam tudi ob pogrebih zasedba primerna.

Na tej sliki so člani zbora aprila leta 1974, ko so pri Fari s pesmijo pospremili na zadnjo pot Angelo Zupančič- Jurjevo iz Ravnika, babico Jane Juvančičeve z Rakeka.

Tenoristi so bili:

 • Viktor Simčič – Nova vas,
 • Lojze Lavrič – Metulje,
 • Elo Mišič – Hudi Vrh,
 • France Šivec – Mramorovo pri Pajkovem,
 • France Anzeljc – Hudi Vrh in
 • Tone Oražem – Runarsko.

V ozadju se vidi osrednji križ na vrhu pokopališča z vklesanim napisom: “Človek! Glej, kam!”

Basisti so bili:

 • France Škrabec – Nova vas,
 • Lado Štrukelj – Nova vas/Ravnik,
 • Ivan Škrabec – Nemška vas,
 • Tone Urbas – Volčje,
 • skrit za njim je Ivan Turk iz Nove vasi.
Tone Urbas drži v rokah pesmarico z žalostinkami, s katero so si pomagali pevci in priložnostni pevovodja France. V ozadju se vidi streha stare  tutenkamre, kot se je takrat imenovala.

* * *

Kljub resnemu času, ki ga zaznamuje današnji virus in takratna priložnost slikanja, povzemam del pripovedi Franceta Škrabca, ko je opisoval začetno delo zbora, ko je bil program še skromen in večkrat ni bil prilagojen željam organizatorjev nastopov. Zbor je konec leta 1972 nastopil na proslavi Dneva JLA v Velikih Blokah. Recitacije in govori so se, milo rečeno, hudo tepli s pevskim programom. Potekalo je nekako takole:

Otroci so govorili o župniku, ki je Italijanom ovajal sodelavce OF, pevci pa zapeli “Pa se sliš od Svet’ga Vida zgun”. Sledil je opis ofenziv na Sutjeski in Neretvi, nakar so pevci dodali veselo štajersko, “Zmeraj se veselim, bolj polet’ kot pozim’ “. Prireditev se je nadaljevala z opisom časov Informbiroja, pevci pa so usekali rusko narodno “Tari, bari, rastabari”. Na koncu je glavni govornik poveličeval jugoslovansko bratstvo in enotnost, pevci pa so zaključili z otožno narodno “Kje je moj mili dom”.

Kot je povedal France, sta zakuska in vino po proslavi poskrbela, da stvar ni dobila kakšnih neželenih razsežnosti.

Z uvedbo koncesionarjev za pogrebne storitve in izgradnjo poslovilne vežice smo na Blokah, razen redkih izjem, domači pevci prepustili pesmi ob slovesu profesionalcem.

Slovarček:

 • tutenkamra: mrliška vežica, bolj shramba orodja
 • skomandiral: organiziral

Viri:

 • Miro Juvančič, Rakek

Kraj: Fara
Datum: 7. 4. 1974
Avtor: neznan
Zbirka: Miro Juvančič
Skenirano: 25. 2. 2020
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: