Skip to content

1961 Rakek – Odkritje spominske plošče

28. 07. 2020

13. marca 1961 so na osnovni šoli na Rakeku odkrili spominsko ploščo Jožetu Krajcu – Žaklju. Po slovesnosti so se pred šolo slikali pomembni možje tistega časa. Leta 1961 je imela šola na Rakeku deset oddelkov s 304 učenci in en oddelek za odrasle z 22 učenci. Šola je bila z imenom Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek vpisana v sodni register šele leta 1964.

Poleti 1951 so pričeli obnavljati požgano šolo. Iniciativo je dala organizacija Osvobodilne fronte, ki je obnovo tudi vodila.

Šolo so odprli 29. novembra 1953. Na otvoritveno slovesnost so prišli številni domačini, predstavniki občine Rakek in okraja Postojna, in sicer: sekretar Matevž Hace, predsednik Miro Ileršič, načelnik prosvete Jože Jerala, šolski inšpektor Bogomil Lilija. Svečanosti se je udeležil tudi predsednik okraja Sežana Danilo Petrinja, ki je bil kot nekdanji predsednik okraja Postojna pri gradnji šole najbolj zaslužen. Bil je namreč prvi, ki je dal pobudo za gradnjo in priskrbel investicije. Svečanost je pričel Vinko Malan, nameščenec pri podjetju Nanos. Po proslavi je bil svečan sprejem učencev prvega razreda v pionirsko organizacijo. Vsi na novo sprejeti pionirji so dobili v spomin na ta praznik hranilno knjižico z vpisano vlogo 50 din.

Leta 1955 je bil ustanovljen VI. razred višje osnovne šole, ki so ga obiskovali tudi učenci z Unca. Šola je bila štirioddelčna.

Leta 1956 se je zaradi epidemije paralize pouk začel šele 15. septembra. Tega dne je nastala na Rakeku nepopolna osemletka, druga v ljubljanskem okraju. V petem in šestem razredu je bil uveden predmetni pouk: nemščina, matematika, zemljepis, zgodovina, slovenščina, srbohrvaščina in ročna dela. Poučevali so po predmetniku za nižje gimnazije. Vpisanih je bilo 183 otrok.

Julija 1957 je pri gradnji športnega parka sodelovala mladinska delovna brigada. Sedemdeset članov je bilo nastanjenih v šolskih prostorih.

Dne 1. oktobra 1957 je začela v novi šoli poslovati mlečna kuhinja, ki jo je vodila Majda Arko. Tople malice sta pripravljali Rajčevičeva in Mazijeva.

 • Ivan Suvorov, predsednik Zveze borcev Rakek,
 • Franc Kavčič z Unca,
 • Jože Hladnik.

 • Andrej Istenič,
 • France Matičič, predsednik Krajevne skupnosti Rakek,
 • Tone Debevc.

 • Peter Zorko, poslanec Republike Slovenije,
 • Franc Bombač-Zorko, polkovnik JLA.

 • Tone Korenčič iz Laz,
 • Jože Telič, župan Občine Cerknica,
 • Tone Gornik.
Odkritje spominske plošče J. Krajcu.
Podatke je zapisal Tone Gornik.

Slovarček:

 • JLA: Jugoslovanska ljudska armada

Viri:

 • Tone Gornik
 • ZAL (Zgodovinski arhiv Ljubljana), Ljubljana, CER – 10, Krajevni ljudski odbor (KLO) Rakek
 • Delo, 13. marec 1961, letnik 3, številka 70

Kraj: Rakek
Datum: 13. marec 1961
Avtor: neznan
Zbirka: Tone Gornik
Skenirano: 17. 10. 2019
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: