Skip to content

1915 Cerknica — Strojna puška

2. 09. 2020

Ker je bila ta fotografija že objavljena bom v nadaljevanju opisal organizacijo Avstro-Ogrske armade v miru in pomen strojnih pušk v njeni oborožitvi, saj je imel vsak bataljon en oddelek s strojnimi puškami.

Organizacija Avstro-Ogrske armade

 

Vojni zbori:

 1. zbor v Krakovu
 2. zbor na Dunaju
 3. zbor v Gradcu
 4. zbor v Budimpešti
 5. zbor v Požunu
 6. zbor v Košicah
 7. zbor v Temišvaru
 8. zbor v Pragi
 9. zbor v Ljutomericah
 10. zbor v Přemislu
 11. zbor v Lvovu
 12. zbor v Sibinju
 13. zbor v Zagrebu
 14. zbor v Innsbrucku
 15. zbor v Sarajevu
 16. zbor v Dubrovniku (pozneje Katelnovo).

 

Glavna razdelitev armade:

Ena stotnija ima štiri čete.

En bataljon ima štiri stotnije in en oddelek s strojnimi puškami.

En polk ima tri ali štiri bataljone.

Ena brigada ima navadno dva polka.

Divizija sestoji iz dveh ali treh brigad.

Kor ima navadno:

 1. dve do tri pehotne divizije,
 2. eno konjeniško divizijo (ali vsaj eno konjeniško brigado),
 3. eno brigado poljskega topništva,
 4. eno brigado trdnjavskega topništva in
 5. eno brigado gorskega topništva.

 

Vojna moč v miru sestoji iz:

 1.     iz c. in kr. armade;
 2.     iz c. in kr. vojne mornarice;
 3.     iz c. in kr. deželne brambe in
 4.     iz kr. ogrske deželne brambe.

 

C. in kr. armada obsega:

102 pešpolka (vsak pešpolk ima 90 častnikov in 1590 mož);

4 polke tirolskih cesarskih lovcev;

32 lovskih bataljonov (vsak lovski bataljon šteje 25 častnikov in 390 mož);

4 bosansko-hercegovske pešpolke in

1 bosansko-hercegovski lovski bataljon.

15 konjeniških polkov dragoncev;

16 konjeniških polkov huzarjev;

13 konjeniških polkov ulanov.

(Vsak konjeniški polk ima 46 častnikov, 1107 mož in 1046 konj).

14 poljskih havbičnih polkov in 42 polkov poljskega topništva po 25 častnikov, 424 mož, 213 konj in 16 topov;

7 polkov gorskega topništva po 21 častnikov, 334 mož, 133 konj in 16 topov;

8 divizij jahajočega topništva po 11 častnikov in 350 mož;

14 divizij težkih havbic po 16 častnikov in 280 mož;

6 polkov trdnjavskega topništva z deloma po dva deloma po tri bataljone;

7 samostojnih bataljonov trdnjavskega topništva po 30 častnikov in 420 mož;

15 bataljonov pionirjev po 33 častnikov, 560 mož in 11 konj;

1 železniški polk;

1 brzojavni polk;

1 zrakoplovni oddelek;

1 avtomobilski oddelek;

16 trenskih divizij;

27 sanitetnih oddelkov;

žrebčarje;

razne vojne zavode in naprave.

 

C. in kr. vojna mornarica obsega:

vojne ladje;

križarke (prvega, drugega in tretjega razreda);

torpedne rušilce;

torpedovke;

rečne ladje (monitorje in patrolne čolne).

Ladje za posebne namene: (ladje za krajevno obrambo, kasematne ladje, krajevne ladje, jahte, vozarske ladje in tenderje).

Pomožne ladje (za učne namene in hulke).

 
C. in kr. deželna bramba obsega:

37 pešpolkov deželne brambe;

3 polke deželnih strelcev;

6 polkov ulanov deželne brambe;

1 divizijo tirolskih deželnih strelcev na konju;

1 divizijo dalmatinskih deželnih strelcev na konju in

8 divizij poljskih havbic deželne brambe.
 

Zadnja stran dopisnice.

Viri:

 • Pavel Novak: Nemščina brez učitelja, l. del. Slovensko-nemški razgovori v vsakdanjem življenju. Katoliška bukvarna, Ljubljana 1916.

Kraj: Cerknica
Datum: 1915
Avtor: neznan
Zbirka: Jernej Malovrh
Skenirano: 15. 2. 2020
Oblika: razglednica

One Comment leave one →
 1. 2. 09. 2020 07:48

  Strojna puška – to je mašingver, kajne? Lohnetov oče so znali še pri skoraj devetdesetih po nemško povedati vse njene sestavne dele, saj so streljali z njo na Italijane in si zaslužili veliko srebrno medaljo, ki bi jim prinesla lepo rento, če ne bi Avstrija propadla… Mulci smo pa z odprtimi usti poslušali njihove prigode.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: