Skip to content

Iga vas 1967/68 – 3. razred

29. 07. 2021

8. junij – še dobrih štirinajst dni in pouka bo konec. V tem času, če ni močne motivacije, učenci poslušajo samo z enim ušesom. Njihove misli tavajo povsod, samo tam ne, kjer bi morale. Večina ocen je zaključenih, le nekateri zamudniki še popravljajo ocene; pišejo se zadnji testi. Tega lepega junijskega dne je vsakdanji urnik prekinil fotograf. Z razredničarko so se postavili pod velik kostanj na šolskem dvorišču. Za njimi je žičnata ograja z vrati. Pred objektiv so povabili tudi Slavko Truden, ki jim je skrbno pripravljala okusno malico, čistila šolske prostore in jim tudi drugače priskočila na pomoč.

V šolskem letu 1967/68 je startalo v 3. razred devetnajst učencev, v drugem polletju pa se jim je pridružilo še šest učencev iz Babnega Polja, ker je šla njihova učiteljica Vladimira Skuk (klicali so jo Lada) na porodniški dopust. Kasneje je poučevala na OŠ Cerknica. Naslednje leto so se zopet vrnili na Babno Polje. Učila jih je učiteljica Irena Klepac. Takrat je na Babnem Polju potekal kombiniran pouk: 3. in 4. razred dopoldne, 1. in 2. razred pa popoldne.

Njihova razredničarka je bila domačinka Marija Janežič doma iz Markovca. V njeni učiteljski karieri so bili to njeni prvi učenci. Naslednje leto je poučevala v Starem trgu 4. razred. Tako je postal 4. razred njena stalnica do upokojitve. Bila je napredna učiteljica in je vpeljala veliko novosti v pouk predvsem pri spoznavanju narave in družbe. Dolga leta je vodila kolesarski krožek in dala učencem prva znanja o prometni vzgoji teoretično in praktično. V 4. razredu so šli učenci tudi na plavalni tečaj in ona je bila v odsotnosti doma njihova mama in učiteljica. Otroci so jo imeli radi, ker je bila topla oseba in pri delu dosledna. Nekaj deklic iz Loške doline je njeno delo in odnos do učencev navdušilo za učiteljski poklic in so šle po njenih stopinjah.

  • Čepijo: Jože Levec, Stanko Mlakar, Janez Mlakar, Jože Sterle.
  • Druga vrsta: Marija Mulec, Sonja Benčina, Martina Nelec, Ida Mihelčič, Nevenka Cindrič.
  • Zadnja vrsta: Janez Kočevar, Franc Škrbec, Zdravko Šumrada, Anton Kotnik.

  • Čepijo: Ivan Antončič, Franc Urbiha, Bojan Hribar, Lojze Okoliš, Matjaž Mlakar.
  • Druga vrsta: razredničarka Marija Janežič, Olga Troha, Darja Troha, Marica Žagar, kuharica in čistilka Slavka Truden.
  • Zadnja vrsta: Marjan Ravšelj, Alojz Šumrada, Slavko Trstenjak, Damjan Ravšelj.
Zapis nam sporoča, kdaj in kje je nastala fotografija.

Viri:

  • Marija Cerkvenik
  • Nevenka Šoštarič

Kraj: Iga vas
Datum: 8. 6. 1968
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Marija Cerkvenik
Skenirano: 16. 6. 2021
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: