Skip to content

1947 Rakek – Dovoljenje za prireditve ob Tednu matere in otroka

27. 11. 2021

Krajevni ljudski odbor Rakek je vložil na Okrajni ljudski odbor Rakek vlogo za dovolitev prireditev ob Tednu matere in otroka med 1 in 8. junijem 1947 s podrobnim programom in vlogo kolkoval z 10 Din.

Po proučitvi je Odsek za notranje zadeve pri Okrajnem ljudskem odboru Rakek – Obče upravni oddelek izdal Dovoljenje št. 1867/47-2, s katerim dovoljuje kot sledi.

D O V O L J E N J E

 

Krajevnemu ljudskemu odboru na Rakeku dovoljujemo k št. 701/4 v “Tednu matere in otroka” t. j. od 1. junija do 8. junija 1947 sledeče prireditve:

1. junija 1947:
– Akademijo v čast žrtev fašizma

– Uvodni govor o pomenu “Tedna matere in otroka”

– Pevski zbor AFŽ poje: Pesem žena, Le vkup uboga gmajna, Katjuša, Noč zbežala z gore.

– Deklamacija: Igo Gruden: Svoboda.

– Pionirji pojejo: Bilječanka, Pionirsko kolo, Božji volek.

– Deklamacija Vida Brest: Mati sanja.

– Recitacija Ivan Cankar: Jure.

– Pionirke izvajajo: Jaz pa pojdem na Gorenjsko.

– Deklamacija: Materi.

– Pionirke rajajo: Barčica po morju plava.

4. junija: Predavanje: Socialna zaščita matere in otroka.

6. junija: Predavanje: Zdravstvena zaščita matere in otroka.

8. junija: Pionirski dan.

 

Prireditev je prijaviti Finančnemu odseku Okraja Rakek.

Taksa po tar. post. 7 v znesku 30 Din je plačana in uničena na tem dovoljenju.

Izvedbo gorenjega programa je odobril OLO Rakek – Prosvetni odsek – referent za ljudsko prosveto na Rakeku dne 5. 6. 1947 pod št. 6114/47-1.

O tem se obveščajo:

 1. Prosilec: Krajevni ljudski odbor Rakek
 2. Prosvetni odsek Okraja Rakek
 3. Finančni odsek Okraja Rakek
 4. Razdelek Finančne milice Rakek
 5. Krajevna postaja N. M. (Narodne milice) Rakek
 6. Okrajna uprava N. M. Rakek
 7. Uprava Državne varnosti Rakek

Smrt fašizmu – svoboda narodu!

Za šefa odseka /Brus Ivana/ podpis Ivo Harmelj

Žig: Odsek za notranje zadeve Okraja Rakek

V rakovski šolski kroniki pa je zanimiv opis tega tedna:

1-8. junija v tednu matere in otroka je bila ves teden v 2 izložbenih oknih pionir. razstava tuk. šole. Ob pričetku tedna 1. jun. je bila zvečer po vasi povorka, nato proslava v Kultur. domu, kjer je pri prireditvi AFŽ sodeloval tudi šol. mlad. pevski zbor.

8. jun. ob zaključku tedna je bil “Pionirski praznik”. Dopoldne je bila velika povorka po vasi s skupinami in transparenti vseh pionirjev iz vseh šol tuk. okraja. Popoldne pa je bil skupen pionirski nastop in razglasitev ocene za vsako skupino v sprevodu in vsak nastop. Rakovski odred Pionirjev je dobil največ točk in s tem prehodno rdečo pionirsko zastavico od okraja. 

Radio, televizija in tisk letos (2021) pogosto poročajo o številnih, po navedbah policije, neprijavljenih protivladnih in protikoronskih protestih, predvsem v Ljubljani, pa tudi drugih mestih. Včasih jih spremlja več drugič manj policistov, nekajkrat v popolni bojni opremi. 15. septembra so za preprečitev protestov uporabili tudi solzivec in vodni top. Takrat se je vnela skoraj prava vojna. V današnjih časih je potrebno javne prireditve in shode prijaviti policiji, ona pa presodi, ali je potrebno zanje pridobiti dovoljenje upravne enote. Veljajo pa številne izjeme, za katere tega ni treba storiti. Več lahko izveste v Zakon o javnih zbiranjih.

Takoj po koncu druge svetovne vojne je bilo potrebno pridobiti dovoljenje za vse javne prireditve, igre, proslave, mitinge. Že na vlogi je bilo predstaviti podroben program prireditve. Kar vrsto organov je bilo treba obvestiti o napovedani prireditvi. Vse je bilo precej zapleteno in seveda nadzorovano. To so bili časi, ko je bilo tovrstnih prireditev obilo, veliko je bilo tudi sestankov Krajevnih ljudskih odborov, pa zborov volivcev in masovnih sestankov družbenopolitičnih organizacij, ker je bilo vedno treba nekaj reševati, urejati, ukazovati in usmerjati, obilo pa je bilo tudi prostovoljnega dela.

Vsega tega je bilo takrat kar obilo, težje pa je bilo s prehrano, ki jo je pogosto primanjkovalo, da bi jo zagotovili, so bili kmetje zadolženi za obvezno oddajo oziroma prodajo osnovnih živil (meso, mast, žito, krompir, mleko, pozneje tudi les). Obveze so prihajale od države, republike, okraja na Krajevni ljudski odbor, ki je moral na koncu obvezo razdeliti na posamezne kmete. Vse prej kot prijetno opravilo, tako za odbornike kot kmete.

K odpravi lakote smo dobivali tudi pomoč UNRRA. Da bi bili ob pomanjkljivi prehrani bolj odporni, smo morali otroci piti ribje olje, to je bila ena od najbolj groznih reči, starši so morali pogosto z žlico olja tekati za nami, ali pa nas je nekdo držal drugi pa vlival olje v usta. Prav nagravžno je bilo zaužiti to “zdravilo”. Kar nekaj povojnih let je primanjkovalo tudi blaga za oblačila, težko se je prišlo do obutve, ali do zračnic za kolesa, žarnic, radio je imela le redkokatera hiša v vasi. Vsaka hiša na vasi pa je imela vsaj eno kravo, (tisti z manj ali brez svoje zemlje mogoče kozo), prašiča, kokoši. Okoli vasi, kjer so danes večinoma travniki, so se razprostirale njive, otroci smo morali pomagati staršem na njivah, v hlevu, časa za igro ni bilo v izobilju, čeprav skromno oblečeni in obuti smo bili bolj srečni, kot so mladi danes, ko v preobilni ponudbi vsega mogočega in nemogočega sploh več ne vedo kaj resnično potrebujejo in kaj ne. Seveda so imeli več skrbi in obvez naši starši, ki jim v tistih časih gotovo ni bilo lahko. Na vse načine so se morali znajti kako preživeti, vsaj za silo obleči in obuti svoje otroke.

Viri:

 • Kronika šole Rakek

Kraj: Rakek
Datum: 1947
Avtor: dokumente fotografiral Franc Perko
Zbirka: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Skenirano: —
Oblika: fotografija dokumenta

One Comment leave one →
 1. 27. 11. 2021 10:43

  Kako nazoren odsev nekega časa, tako zelo zelo drugačnega kot je sedanji!

Dodajte komentar

%d bloggers like this: