Skip to content

Stari trg 1968/69 – 8. a razred

30. 12. 2021

Tudi ti otroci končujejo osnovno šolo. Kmalu bodo zadnjikrat sedli v osnovnošolske klopi in zapeli a ja ja ja ja šola adijo in zanje se bo pričelo novo poglavje v življenju. Tokrat se za fotografiranje niso postavili na športno igrišče, ampak pod okno frizerskega salona Zupanc. Z njimi so se slikali tudi vsi učitelji, ki so jih poučevali v osmem razredu.

V ozadju vidimo šolsko drvarnico, del strehe Jerančetove hiše, šolo in streho trafike. Na desni je vogal rojstne hiše akademskega slikarja Lojzeta Perka.

Te učence sta poučevali dve mladi obetavni učiteljici, ki pa sta žal v Loški dolini ostali le dve leti. Štefka Benčina por. Joras se je zaposlila na Osnovni šoli Stari trg v šolskem letu 1967/68. Poučevala je na predmetni stopnji kemijo in biologijo. Hitro se je vživela v kolektiv in kot dober pedagog pridobila zaupanje sodelavcev in učencev. Le-te je znala s svojo ustvarjalnostjo motivirati za raziskovalno delo pri pouku in pri krožkih. Po dveh letih se je zaposlila na Osnovni šoli v Sodražici in tu poučevala do upokojitve. Sledila je novostim in jih vpeljala v pouk. Na šoli je vodila aktive učiteljev kemije in biologije. Bila je strokovnjak na svojem področju. Ni pa bila dejavna samo v šoli, ampak tudi v kraju.

Vilma Mervič por. Snoj, doma iz Izole, je bila razredna učiteljica. V Loško dolino je prišla v šolskem letu 1968/69. Ker je primanjkovalo učiteljev na predmetni stopnji, je poučevala matematiko. Kot dober pedagog in človek je bila lepo sprejeta pri učencih in sodelavcih. Hitro se je vključila v aktivnosti v kraju. Imela je telovadbo za predšolske otroke in kot amaterska igralka sodelovala v DPD Svoboda in leta 1968 nastopila v igri DR.

Ko se je leta 1970 poročila, je odšla v Ljubljano in se zaposlila kot razredna učiteljica na Osnovni šoli Dobrava, kjer je delala do upokojitve. Poučevala je v prvem, drugem in tretjem razredu. Tri mandate pa je bila pomočnica ravnatelja. Pri delu je bila uspešna, inovativna. Vodila je številne aktive, posredovala svoje znanje in izkušnje mlajšim. S svojo ustvarjalnostjo je pripomogla k marsikateremu premiku navzgor pri pedagoškem delu.

Živi na Vrhovcih. Tudi kot upokojenka je vsestransko aktivna, se veliko giblje in živi z naravo.

 • V prvi vrsti sedijo učitelji, ki so jih učili: Lado Furlani (GUM, PZ), Silva Šepec (TJA), Nada Mercina (GEO, ZGO), Vilma Mervič (MAT).
 • Srednja vrsta: Irena Robnik, Milena Kordiš, Vera Strle, Dragica Pantar in Ivanka Mlakar.
 • Zadnja vrsta: Tine Tone1 Intihar, Dušan Urh, Silvester Bavec, Miro Mlakar, Jure Kordiš in Dušan Kočevar.

 • Učitelji: Marija Janežič (SLJ), Štefka Benčina (KEM, BIO) in ravnatelj Emil Mercina.
 • Srednja vrsta: Vanja Klančar, Zdenka Lunder, Zalka Prevec, Albina Cimprič in Darinka Zalar.
 • Zadnja vrsta: Boris Strle, Slavko Vesel, Božidar Turk, učitelj športne vzgoje Janez Kocjančič in učitelj Rudi Mlakar (TIT,  FIZ). Manjka učiteljica Rozka Berglez, ki je učila likovno vzgojo in gospodinjstvo.

Slovarček:

 • TIT: tehnika in tehnologija
 • TJA: tuj jezik angleščina
 • GUM: glasbena umetnost

Viri:

 • Marija Cerkvenik, Vanja Mahne, Marija Kocjančič
 • Zbornik DPD Svoboda Loška dolina (2007)

1Popravek 3. 1. 2022

Kraj: Stari trg
Datum: junij 1969
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Vanja Mahne
Skenirano: 13. 10. 2021
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
 1. alojzmazij permalink
  30. 12. 2021 09:00

  Na prvem izrezu ju prvi fant v zadnji vrsti najbrž Tone Intihar .

Dodajte komentar

%d