Skip to content

1957 Rakek – Dopis ŠD Rakek

2. 02. 2022

Dopis na sliki je poslal generalmajorju Dragu Benčiču njegov soborec Anton Debevc – Zvone. Člani Športnega društva Javornik so se na Benčiča obrnili, ker je imel v poveljstvu enot JLA v Beogradu pomembno mesto in ker je bil borec Rakovške čete ter eden od štirih narodnih herojev, ki so se borili v tej četi. Takoj po vojni je kandidiral na volitvah v ustavodajno skupščino v rakovškem okrožju. Izbira je bila pametna in kot bomo videli pravilna. Imela je pozitivne posledice.

Ko je ŠD Rakek pričelo z delovanjem, je bilo nogometno igrišče v Ablerjevi cegunci. S pomočjo 8. bataljona minerjev italijanske zasedbene vojske so si zgradili lastno igrišče na področju bodočih vojašnic. Takoj po vojni so ta del ozemlja zasedle enote JLA in pričele graditi objekte okrog igrišča. Prostor so ogradili z žičnato ograjo. Pogojev za vadbo ni bilo več. Posledično je takoj prenehala delovati lahkoatletska sekcija, čeprav so bili člani prvaki Primorske oblasti.

Komandant garnizije je bil navdušen za nogomet in je razumel stisko igralcev. Dovolil jim je treninge znotraj vojašnic. To je bil major Jerko Juričić. Na veliko veselje nogometašev in vojakov je dal celo urediti igrišče. Prvo tekmo so odigrali 18. julija 1948. Pomerili so se nogometaši Rakeka in enajsterica JLA iz rakovškega garnizije. Zmagali so slednji z rezultatom 3:0 (1:0). Leta 1952 se je garnizija preselila. Ostala je le straža, ki ni dovolila dostopa do igrišča. Ko je dve leti zatem prišla nova garnizija, so imeli rakovški nogometaši ponovno možnost treniranja na igrišču. To je trajalo le dve leti, ko je garnizija ponovno odšla in je ostala le straža.

Člani kluba niso imeli druge izbire, kot da preučijo še ostale možnosti za vadbo. Najprej so se obrnili na komando ljubljanske armadne oblasti. Tu so možnost igranja na igrišču zavrnili z obrazložitvijo, da to ni mogoče zaradi tajnosti vojaških objektov. Delovanje kluba s tridesetletno tradicijo je bilo ogroženo. Za pomoč so se obrnili na Občinski ljudski odbor Rakek. Ta je odkupil in jim dodelil v uporabo zemljišče, kjer je igrišče še danes. Teren je bil neraven in je zahteval korenite posege. Člani društva sami tega niso zmogli. Napisali so pričujoči dopis in za pomoč zaprosili pripadnike JLA. Posredovanje je bilo uspešno. Vojska je priskočila na pomoč s svojimi enotami. Organizirali so še mladinsko delovno akcijo. Udeleženci akcije so bili nastanjeni v stari osnovni šoli na Rakeku. Teren so zravnali v treh tednih. Zaključna dela so bila končana leta 1958.

Viri:

  • Urbar, B. Nogomet in športna dejavnost med Javorniki in Slivnico 1956-1985. Rakek: Nogometni klub Rakek, 2018.
  • Slovenski poročevalec (20.07.1948), letnik 9, številka 171. URN:NBN:SI:DOC-GNYPKJWY from http://www.dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: 2. april 1957
Avtor: Anton Debevc – Zvone
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 26. 9. 2021
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: