Skip to content

Cerknica 1981/82 – 8. b razred

21. 02. 2022

Šolsko leto 1981/82 je prineslo zaključek osnovnošolskega obdobja tudi za 8. b razred. Razrednik Franc Popek je zdržal z nami vse do konca. Vsi pa smo se pospešeno ukvarjali z izbiro srednje šole. Velika večina je izbrala lesarsko ali kovinarsko smer v Šolskem centru Postojna. To je pomenilo stanovanje in življenje doma, z vsakdanjo vožnjo do Postojne in brez stroškov internata. Trije smo odšli na PTT-poštarsko smer v Ljubljano. Nekaj se jih je vpisalo na ekonomsko, spet drugi na gimnazijo. Gimnazija je kasneje ponujala mnoge možnosti, tudi farmacevtsko. Imamo tudi šiviljo in celo frizerja, kar je bilo takrat kar malce nenavadno slišati. Vsak je izbral po svojih željah in zmogljivosti.

Za končni izlet smo si denar nabirali z zbiranjem starega papirja in steklenic. Nabirali smo vse vrste steklenih “flaš”. Ko pa je prišel prevzem, se je pa zataknilo. Vzeli so le tiste steklenice brez navojev, kot so od radenske in piva. Vse ostale z navojem niso hoteli. Zato smo jih morali prebrati in zložiti v kartonske škatle. Prebiranje so nam dovolili celo med poukom. Steklenice z navoji naj bi odpeljali na uničenje, mletje. Vendar se to ni zgodilo. Tako so ostale škatle polne steklenic v kotu pred jedilnico vse do konca šolskega leta. Sami smo jih morali pospraviti. S koretami smo jih zvozili na skupinsko smetišče na Kamni gorici. Z nabranim papirjem pa ni bilo nič problemov.

Prva vrsta:

 • Ciril Srnel (Sveti Vid),
 • Boštjan Šmalc (Cerknica),
 • Izidor Baraga (Cerknica),
 • Jože Perušek (Bečaje) in
 • razrednik Franc Popek.

Druga vrsta:

 • Jože Mele (Zelše),
 • Jože Urbas (Cerknica),
 • Dušan Turšič (Cerknica) in
 • Andrej Martinčič (Dolenje Jezero).

Tretja vrsta:

 • Zdenka Španič (Cerknica),
 • Jerica Otoničar (Ponikve),
 • Bogdana Zgonc (Otave) in
 • Mojca Pirman (Cerknica).
Prva vrsta:

 • Marija Pirman (Mramorovo),
 • Leonida Tekavec (Tavžlje),
 • Berta Meden (Bezuljak) in
 • Marjana Mele (Zelše).

Druga vrsta:

 • Vlado Gerbec (Cerknica),
 • Gorazd Kebe (Cerknica),
 • Matjaž Bavdek (Cerknica),
 • Sandi Mramor (Cerknica) in
 • Milan Mele (Cerknica).

Tretja vrsta:

 • Jasna Kočevar (Dolenja vas),
 • Maja Dragolič (Cerknica),
 • Irena Turšič (Bezuljak) in
 • Vida Mevc (Zelše).
Nič se niso podpisali.

Viri:

 • Berta Stražišar

Kraj: Cerknica
Datum: 1981/82
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Berta Stražišar
Skenirano: 5. 10. 2021
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: