Skip to content

1976 Babno Polje – Birma na Babnem Polju

20. 03. 2022
tags:

Na sliki so ožji člani Zevnikarjeve družine iz Babnega Polja. Najstarejša med njimi je babica Angela Troha, ki se je k Zevnikarjevim primožila z Gore nad Sodražico. Birmanca sta starejša otroka, Branka in Dragotin, Antona Trohe in Marije Troha roj. Cvar iz Prezida. Brankina botrica je njena sestrična Francka Troha, Dragotinov boter pa bratranec Avguštin Konc. Spominska fotografija je nastala za domačo hišo, kjer se na levi razprostira Otročji hrib, na desni pa sta Žleb in Gmajna.

Vsa glavna pastoracija, nedeljska maša in verouk je bila na Babnem Polju ob nedeljah popoldne; navadno so jo imeli starotrški kaplani. Dolga leta je bil verouk v nedeljo popoldne ob 14.30. Po štirih urah verouka je bila ob 17. uri nedeljska maša. Redno je bila vsaj ena maša med tednom, večinoma pa sta bili med tednom dve, včasih celo tri. Župnijski upravitelj je bil takrat župnik Janez Voljč (1970 – 1977), ki je dal leta 1972 napraviti v orgle električni ventilator; prej so moški poganjali meh še z nogami. Leta 1973 pa je cerkev dobila vsa nova okna. Ko je bil župnijski upravitelj župnik Janez Kebe, so se v cerkvi naredila še naslednja dela:

 • leta 1979 centralna kurjava,
 • cerkev so znotraj in zunaj prepleskali,
 • pozlatili in prenovili tabernakelj in kipe sv. Miklavža, sv. Avguština in s. Ambroža,
 • nova okna in omara v zakristiji,
 • opečni tlak v zakristiji,
 • nova macesnova vrata,
 • zamenjava dotrajanih klopi s stoli,
 • prenovljen glavni lestenec,
 • streha ob zvoniku in nad glavnim oltarjem dobila bakreno pločevino,
 • nov pod na koru,
 • trifazni tok in električni pogon zvonov …

Ko je v naši fari služboval župnik Janez Voljč, je bila birma vsake štiri leta. Škof dr. Stanko Lenič je imel birmo 28. maja 1972 dopoldne v Starem trgu, popoldne pa na Babnem Polju. Takrat je bilo na Babnem Polju enaindvajset birmancev. Po birmi je škof obiskal še Prezid, kjer je imel ob prezidanskem novomašniku Ivanu Trohi še večernice. Verniki so bili škofovega obiska zelo veseli. Ob naslednjih birmah škofi niso več obiskali Prezida. Takratni kaplan (1971 – 1974) in naš dolgoletni župnik Janez Kebe pravi, da je škoda, da je ta lepa stara navada izumrla. Za Janezom Kebetom sta bila kaplana še Vinko Dragoš in Tone Ferlinc.

Birmanska slovesnost za Branko in Dragotina Troha je bila 20. junija leta 1976. Nikjer pa nisem zasledila, kateri škof je imel birmo. Morda je tudi to birmo imel škof dr. Stanko Lenič. Čez štiri leta (22. junija 1980) je imel v prenovljeni cerkvi birmo novi nadškof dr. Alojzij Šuštar. Tudi 1976 leta je bila dopoldne birma v Starem trgu popoldne pa na Babnem Polju. Pri birmi je bilo tudi veliko birmancev iz Prezida. Birma je ostala otrokoma v lepem spominu. V domači kuhinji so se ob bogato obloženi mizi zbrali sorodniki, dobila sta lepa darila in oba sta ob tej svečani priložnosti dobila nova oblačila. Dragotinu je bila to najbrž prva obleka, Branka pa je parirala botrici, ker sta bili skoraj enako oblečeni v elegantnih vsestransko uporabnih oblekah.

 • Odrasli: Francka Konc, Viktor Troha, Avguštin Konc (boter) in Janko Konc.
 • Otroci: Jožica Troha, Dragotin Troha, Toni Troha in Branka Troha.

 • Zadaj sta Martin Troha in Anton Troha (oče otrok na sliki).
 • Spredaj stojijo Francka Troha (botrica), Marija Troha in Angela Troha.

Slovarček:

 • pastoracija: dejavnost duhovniške službe
 • parirala: bila enakovredna

Viri:

 • Joža Šumrada
 • Janez Kebe: Loška dolina z Babnim Poljem

Kraj: Babno Polje
Datum: 20. junija 1976
Avtor: neznan
Zbirka: Joža Šumrada
Skenirano: 24. 1. 2022
Oblika: kopija fotografije

No comments yet

Dodajte komentar

%d