Skip to content

Cerknica 1969/70 – 6. c razred

21. 03. 2022

V šolskem letu 1969/70 je 6. c razred obiskovalo 27 učencev. Razred je bil v celoti sestavljen iz učencev podružnične šole Begunje, to pomeni razred samih vozačev. Slikani so v družbi razredničarke in učiteljice angleškega jezika Darinke Pavič. Na cerkniški šoli je učila le kratek čas. Na delo se je vozila iz Postojne.

Kot zanimivost tega razreda je treba omeniti krajevno razgibanost domovanja učencev. Saj sedemindvajset učencev prihaja kar iz dvajsetih vasic, razpršenih po naših “hribih”. Učenci so prihajali iz Begunj, Otav, Kržišča, Kožljeka, Stražišča, Selščka, sledi Lovranovo, Bočkovo, Hiteno, Zales, pa Krušče, Cajnarje, Bečaje, Koščake, Sveti Vid, Osredek ter Jeršiče, Rudolfovo, Tavžlje in Ravne. Ob prebiranju smo kot pri uri zemljepisa. Vasice so razpršene od Begunj naprej in po celi vidovski planoti.

Naj omenim še to, da sta v razredu sestri Zelič ter brat in sestra Lah. Trije sošolci, kar je največ iz ene vasi, pa so prihajali iz Tavžljev.

Sedijo:

 • Pavla Hiti (Stražišče),
 • Fani Zelič (Krušče),
 • Dragica Zalar (Bočkovo) in
 • razredničarka Darinka Pavič.

Druga vrsta:

 • Marija Zelič (Krušče),
 • Danica Meden (Kržišče),
 • Franc Košir (Lovranovo),
 • Jože Turšič (Jeršiče) in
 • Vilma Klančar (Rudolfovo).

Tretja vrsta:

 • Alojz Korošec (Kržišče),
 • Henrik Strle (Sveti Vid),
 • Vojko Otoničar (Bečaje),
 • Rudi Kržič (Begunje) in
 • Alojz Lah (Zales).
Sedijo:

 • Mira Lah (Zales),
 • Tonka Meden (Kožljek),
 • Marta Pirman (Sveti Vid) in
 • Nada Tekavec (Tavžlje).

Druga vrsta:

 • Mira Lukovič (Selšček),
 • Anica Zalar (Dolenje Otave),
 • Vlasta Zalar (Dolenje Otave),
 • Vida Hribljan (Tavžlje) in
 • Julka Žnidaršič (Osredek).

Tretja vrsta:

 • Silvo Korošec (Tavžlje),
 • Ciril Debeljak (Koščake),
 • Franci Žnidaršič (Cajnarje),
 • Rajko Hiti (Ravne) in
 • Stane Korošec (Hiteno).

Viri:

 • Rajko Hiti
 • Marija Otoničar
 • Marta Pirman

Kraj: Cerknica
Datum: 1969/70
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Šola Cerknica
Skenirano: 4. 5. 2015
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: