Skip to content

Grahovo 1974/75 – 4. razred

25. 04. 2022

V šolskem letu 1974/75 je bila v osnovni šoli Grahovo razredničarka 4. razreda učiteljica Francka Seljak. Bila je zelo dobra, poštena učiteljica, enaka do vseh. Zato so jo učenci imeli zelo radi in jo spoštovali.

Za edino učenko iz Gornjega Jezera je bilo hoditi v šolo kar dogodivščina. Ni imela nikogar, s katerim bi si delila trenutke čakanja na kombi ali avtobus. Prav tako ni imela popoldan sošolke ali sošolca v bližini, da bi se kaj pogovorila o nalogah. Nikogar, ki bi ji prinesel zvezek za prepisat, če je v šoli manjkala. Sama za vse, v dobrem in slabem. Pa je kljub temu rada hodila v šolo.

Sedijo:

 • Katrin Modic (Bločice),
 • Andreja Porok (Gorenje Jezero),
 • Irma Rok (Žerovnica) in
 • Hermina Štenta (Žerovnica).

Druga vrsta:

 • razredničarka Francka Seljak,
 • Marija Primožič (Žerovnica),
 • Janez Mlakar (Martinjak) in
 • Janez Šilc (Martinjak).

Tretja vrsta:

 • Magda Šega (Grahovo),
 • Sašo Hribljan (Grahovo),
 • Matjaž Debevc (Žerovnica) in
 • Vilko Žnidaršič (Grahovo).
Sedijo:

 • Mirjam Anzeljc (Bloška Polica),
 • Bernarda Škrlj (Žerovnica),
 • Berta Pakiž (Martinjak) in
 • Jolanda Vesel (Lipsenj).

Druga vrsta:

 • Vine Premrov (Martinjak),
 • Boris Polovič (Grahovo) in
 • Zvone Vesel (Bloška Polica).

Tretja vrsta:

 • Andrej Štritof Bločice),
 • Brane Zalar (Martinjak) in
 • Marko Zgonc (Grahovo).

Viri:

 • Bernarda Lovko
 • Andreja Urbas

Kraj: Grahovo
Datum: 1974/75
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Ivana Kranjc
Skenirano: 30. 11. 2013
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: