Skip to content

Stari trg 1978/79 – 5. b razred

28. 04. 2022

Učenci 5. b razreda so bili Bernardina prva generacija na OŠ v Starem trgu. Učila jih je spoznavanje družbe. Pouk in matično učilnico so imeli v pionirski sobi, ki je bila premajhna za tako številčen razred. Ostali so ji v zelo lepem spominu. Bili so spoštljivi, vodljivi, delovni, ustvarjalni. Še bolj so se zbližali v šoli v naravi v Pacugu. Hudo ji je bilo, ker je bila njihova razredničarka samo eno leto, kajti v šestem razredu takrat ni poučevala. Spominska fotografija je nastala za šolo na športnem igrišču.

Bernarda Kraševec por. Knavs je prvič nastopila službo v šolskem letu 1977/78 na OŠ v Cerknici in na Rakeku. Bila je »leteča učiteljica«. Dva dni v tednu je poučevala v Cerknici, dva dni na Rakeku in en dan v Grahovem. Poleg zgodovine, spoznavanja družbe in družbeno – moralne vzgoje je učila tudi likovni pouk, zato je bila zelo vesela, da je naslednje leto dobila službo na OŠ v Starem trgu. Tu je poučevala spoznavanje družbe, zgodovino v 7. b, slovenščino v 8. b razredu in vodila šolsko knjižnico.

Na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg je delala vse do upokojitve, 39 let. Poučevala je zgodovino in slovenščino, bila mentorica učencem zgodovinskega krožka, tekmovalcem v znanju zgodovine in slovenščine, sodelovala oz. vodila številne projekte. V najlepšem spominu pa so ji ostali srednjeveški dnevi pri gradu Snežnik.

Njeni učenci pravijo, da je bila dobra učiteljica in razredničarka. Bila je z njimi v dobrem in slabem, jim znala prisluhniti, jih motivirati, jih spodbujati, naučila jih je misliti s svojo glavo. Vedno se je zavzela zanje in bila z njimi prijazna vedno in povsod. Bila je učiteljica s srcem in bogatim znanjem, z veliko željo, da da učencem največ, kolikor je možno. Pri delu z učitelji in učenci je bila odgovorna, strokovna, natančna in dosledna.

To potrjuje tudi zapis njene učenke in sodelavke Ive Jakše Sterle.

Bernarda je postala tudi moja učiteljica slovenščine in zgodovine. Oba predmeta sem imela – tudi ali pa predvsem – zaradi nje (kdo bi vedel) zelo rada. Tudi v razredu je bila zelo prijazna, topla učiteljica, pripravljena pomagati učencem, potrpežljivo nam je narekovala zapise v zvezek – ne vem, zakaj mi je to ostalo tako v spominu, a vedno nas je opozarjala na rdeč naslov, naj pomembne stvari zapišemo z rdečim pisalom – tega sem se pridno držala tudi naprej v gimnaziji, le barvna paleta je postala bolj pestra.

Ure zgodovine pri Bernardi so bile pravljica – kako doživeto nem je znala predstaviti snov in nas s tem navdušiti. Rada sem jo imela – kot učiteljico in kot osebo.

Ko sem tudi sama postala učiteljica slovenščine in dobila svojo prvo zaposlitev na OŠ heroja Janeza Hribarja so se moji vtisi o Bernardi le še potrdili. Spoznala sem jo namreč na drugačen način, kot kolegico slovenistko, kot sodelavko. V mojem prvem letu poučevanja mi je ves čas nesebično pomagala, ostajala z menoj v šoli do poznega popoldneva, mi svetovala, mi predala nekaj svojega gradiva, me spodbujala.

  • Zadnja vrsta: Rajmund Sterle, Jože Ravšelj, Damijana Lekan, Božena Sterle in Dragica Mulec.
  • Srednja vrsta: razredničarka Bernarda Kraševec, Ljubo Gerl, Stojan Žnidaršič, Andreja Sterle  in Janja Hiti.
  • Prva vrsta: Darko Razdrih, Marko Mlakar, Peter Žnidaršič, Matjaž Čelhar, Leon Sterle in Toni Veber.

  • Zadnja vrsta: Nataša Kočevar, Jožica Škerbec, Alenka Sterle, Jožica Troha in Vida Šoštarič.
  • Srednja vrsta: Ana Kotnik, Tatjana Kočevar, Stanka Mlakar, Andreja Lavrič, Mateja Ana Rupnik in Franci Kočevar.
  • Prva vrsta: Robert Malnar, Janez Sterle, Damjan Andrejčič, Iris Bukor in Toni Šepec.

Viri:

  • Bernarda Kraševec
  • Iva Jakše
  • Tatjana Lekan

Kraj: Stari trg
Datum: 1979
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Bernarda Knavs
Skenirano: 24. 4. 2022
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d